Duurzame zorg is zorg die houdbaar is op de lange termijn. We omarmen het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’. In duurzame zorg is meer aandacht voor ‘gezondheid en gedrag’ in plaats van ’ziekte en zorg’. Preventie en netwerkzorg krijgen een steeds grotere rol.

Duurzame zorgprojecten


Beter uit bed

Het initiatief ‘Beter uit Bed’ probeert patiënten in beweging te krijgen en/of houden binnen zijn of haar mogelijkheden. Dit concept sluit aan bij de duurzame zorgbenadering van het Radboudumc. lees meer

De Groene OK

De afdeling Operatiekamers heeft als ambitie uitgesproken: “het Radboudumc heeft de Groenste OK in 2022 in Europa’.

lees meer

De Groene OK

De afdeling Operatiekamers heeft als ambitie uitgesproken “het Radboudumc heeft de Groenste OK in 2022 in Europa’. De OK beslaat qua oppervlakte een relatief klein deel van een ziekenhuis, maar de inkomsten zijn ongeveer 50% afkomstig van verrichtingen die veelal via de OK verlopen. Naast de financiële impact heeft de OK een grote materiele impact: 30-40% van alle materialen, die dagelijks binnenkomen, worden verbruikt op de OK. Onder leiding van afdelingshoofd Jeroen Meijerink heeft de afdeling deelprojecten geformuleerd om de ambitie te realiseren.

Meer lezen?


Green Deal Duurzame Zorg

Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. meer informatie

Groen, gezond en in beweging

Radboudumc is lid van ‘Groen, Gezond en in Beweging’, een samenwerkingsverband van in eerste instantie GGD, Gemeente Nijmegen. Doel van dit samenwerkingsverband is de Nijmeegse inwoners gezonder te maken.

lees meer

Groen, gezond en in beweging

Radboudumc is lid van ‘Groen, Gezond en in Beweging’, een samenwerkingsverband van in eerste instantie GGD, Gemeente Nijmegen. Doel van dit samenwerkingsverband is de Nijmeegse inwoners gezonder te maken. Het Radboudumc heeft hierin een actieve rol en heeft er aan bijgedragen dat in Nijmegen het eerste lokale preventie- akkoord in aanwezigheid van de staatssecretaris is ondertekend. Nu wordt met 40 partners gezamenlijk aandacht gegeven aan gezondheidsbevordering. 

Meer weten? 


Project Rookvrij. Voor elkaar!

Het Radboudumc kiest voor een rookvrij terrein per 1 januari 2020.

lees meer

Verspilling van medicijnen

Jaarlijks wordt er voor 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. Op initiatief van de Apotheek is in 2019 een nieuw zorgproces ontwikkeld wat deze verspilling terugdringt.

lees meer

Verspilling van medicijnen

Jaarlijks wordt er voor 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die veranderen van medicijn, vanwege bijwerkingen, genezing of ineffectiviteit. Dit leidt niet alleen tot een financiële verspilling, maar ook tot onnodig gebruik van grondstoffen, uitstoot van CO2 en andere vormen van milieubelasting. Op initiatief van de Apotheek is in 2019 een nieuw zorgproces ontwikkeld wat deze verspilling terugdringt. Dit houdt in dat artsen een jaarrecept van een medicijn voorschrijven. De Apotheek levert dit vervolgens per maand af bij de patiënt thuis en monitort voor elke nieuwe levering of de patiënt bijwerkingen heeft en of er een kans bestaat dat deze van therapie verandert. Door deze werkwijze wordt verspilling zoveel mogelijk voorkomen.

Meer weten?


Voeding

Sinds 2012 zet het Radboudumc in op het verbeteren van de kwaliteit van voeding en het terugdringen van voedselverspilling. Dankzij het voedingsconcept ‘Foodforcare’ krijgen patiënten gedurende de dag kleine, smaakvolle gerechten op zes eetmomenten.

lees meer

Voeding

Sinds 2012 zet het Radboudumc in op het verbeteren van de kwaliteit van voeding en het terugdringen van voedselverspilling. Dankzij het voedingsconcept ‘Foodforcare’ krijgen patiënten gedurende de dag kleine, smaakvolle gerechten op zes eetmomenten. Deze gerechten worden geserveerd volgens de behoeftes van de patiënt en volgens dieetgroepen. De voedselverspilling is in deze periode afgenomenhierdoor gereduceerd van 40% naar 9 %. 

Meer weten?