De geschiedenis van Celbiologie

Ontstaan van de afdeling

De afdeling Celbiologie en Histologie wordt in 1987 opgericht door samenvoeging van de afdelingen Cyto-Histologie en Submicroscopische Morfologie. Bé Wieringa wordt in 1990 hoogleraar Celbiologie. In die periode opent het Trigon-gebouw en vestigt Celbiologie zich daar. Leo Ginsel, uit Leiden, wordt in 1991 benoemd tot hoogleraar Histologie. Naar aanloop van deze benoeming worden microscoopvoorzieningen op de afdeling compleet nieuw ingericht met elektronenmicroscopen en de eerste confocale laserscanning microscoop. Een jaar later worden Wiljan Hendriks en Jack Fransen tot universitair hoofddocent benoemd.

Onderwijs & Onderzoek

Mede door het enthousiasme van de dienstdoende docenten groeit de waardering voor moleculair-histologische kennis onder eerstejaars studenten. Er komt een grote stroom promovendi op gang en er wordt in toenemende mate in belangrijke internationale tijdschriften gepubliceerd. Als één van de eersten in Nederland producereert de afdeling Celbiologie - in samenwerking met het Centraal Dierenlaboratorium - knock-out muizenmodellen via het gebruik van reverse-genetics in embryonale stamcellen. De afdeling zet in op preklinisch onderwijs, de vorm van het blok Celbiologische Processen, de ontwikkeling van Computer ondersteund onderwijs (COO) en een keuzeblok Medische Biotechnologie. In de jaren negentig werken er ongeveer 35 personen op de afdeling Celbiologie. De afdeling wint meermaals prijzen voor het beste onderwijs. Dr. Peter Friedl wordt in 2007 benoemd tot hoogleraar Microscopische Beeldvorming van de Cel, waarbij hij het microscopisch onderzoek op de campus wetenschappelijk aanstuurt. Drie jaar later ontvangt hij de prestigieuze NWO VICI beurs. 

Oprichting NCMLS

In 1998 wordt het Nijmegen Center for Molecular Life Sciences (NCMLS) opgericht. Dit centrum stimuleert de samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals Biochemie en Moleculaire Biologie. Grootschalige onderzoeksubsidies worden verworven voor diverse projecten. In 2001 gaat de afdeling naar het nieuwe NCMLS-gebouw, dat Prinses Margriet opent.

Verder als RIMLS

In 2010 verandert de naam van het NCMLS in Radboud Institute for Molecular Life Sciences, ofwel RIMLS. Alessandra Cambi wordt in 2016 benoemd tot hoogleraar Celbiologie als opvolger van Bé Wieringa. In 2017 houdt ze haar inaugurele rede: ‘Wie het kleine niet eert’. In 2018 houdt haar voorganger Bé Wieringa zijn afscheidsrede: ‘is het grote niet weerd’.

De geschiedenis van Celbiologie

De afdeling Celbiologie en Histologie wordt in 1987 opgericht door samenvoeging van de afdelingen Cyto-Histologie en Submicroscopische Morfologie. Bé Wieringa wordt in 1990 hoogleraar Celbiologie. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet