Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoogleraren vervullen bij uitstek een voorbeeldfunctie voor hun collega's en studenten.
 

Leerstoelen

Iedere hoogleraar bekleedt een zogenoemde leerstoel (leeropdracht). De visie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is om die leerstoelen aan te laten sluiten op de onderwijsprogramma’s, met een accent op specifiek benoemde topgebieden binnen het wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

Leerstoelen

Iedere hoogleraar bekleedt een zogenoemde leerstoel (leeropdracht). De visie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is om die leerstoelen aan te laten sluiten op de onderwijsprogramma’s, met een accent op specifiek benoemde topgebieden binnen het wetenschappelijk onderzoek. De aansluiting op het onderwijs vindt vooral plaats in de keuze van de kernleerstoelen behorende bij disciplines die een hoofdrol vervullen in de opbouw van de verschillende universitaire curricula. Met strategische en profileringsleerstoelen wordt vervolgens het accent gelegd op onderzoeksgebieden waar het Radboudumc de top wil bereiken. Profileringsleerstoelen worden vooral ingezet om nieuwe onderzoeksgebieden krachtig te ontwikkelen. Strategische leerstoelen worden met name ingezet om het onderzoek te versterken waarop het Radboudumc al een positie heeft verworven. Daarnaast worden bijzondere leeropdrachten ingezet om de verbinding te realiseren met strategisch belangrijke maatschappelijke partners in de regio. Leerstoelen kunnen ook sterk bijdragen aan de vorming van een universitair medisch netwerk. Tot slot versterken we met enkele persoonlijke leeropdrachten onze speerpunten in de academische patiëntenzorg.


Hoogleraren in het Radboudumc

Het Radboudumc heeft 175 hoogleraren (per 1 mei 2020). We onderscheiden:

  • Kernleerstoelen (50 hoogleraren)
  • Gewone leerstoelen (113 hoogleraren)
  • Bijzondere leerstoelen (12 hoogleraren)

Subsidies en prestaties Wetenschap uitgelicht

Er zijn verschillende soorten subsidies die onderzoekers kunnen krijgen, zoals de European Research Council grant (ERC grant); de Veni, Vidi en Vici grants van NWO en de Spinozapremie.

lees meer