De geschiedenis van Biochemie

Ontstaan van de afdeling

In 1960 wordt prof. Noyons opgevolgd door prof. dr. F. Zilliken. Zijn opvolgers zijn prof. dr. S. Bonting en prof. dr. H. Bloemendal. Zij worden benoemd in Faculteiten der Geneeskunde en der Wis- en Natuurwetenschappen. In 1969 splitst de afdeling Biochemie en wordt prof. Bonting hoofd van de afdeling bij de Faculteit der Geneeskunde. Na vertrek van prof. Bonting in 1985 wordt prof. dr. Jan Joep de Pont hoofd van de afdeling. Na zijn emeritaat in 2007 wordt prof. dr. Roland Brock hoofd van de afdeling Biochemie.

Bekijk hier de uitgebreide geschiedenis van Biochemie (pdf)


De geschiedenis van Biochemie

Prof. dr. E.C. Noyons is de eerste hoogleraar Fysiologische Chemie. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet