Over de declaraties

Het Radboudumc gaat verantwoordelijk om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de kosten van de leden van onze Raad van Bestuur openbaar.

lees meer

Over de declaraties

Het Radboudumc gaat verantwoordelijk om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de kosten van de leden van onze Raad van Bestuur openbaar. Bekijk ook de Declaratie- en faciliteitenregeling die geldt voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Welke kosten publiceren we?

Wij publiceren op onze website de kosten die samenhangen met de functie van de leden van onze Raad van Bestuur. Denk hierbij aan kosten voor literatuur, dagbladen en tijdschriften, verblijf tijdens dienstreizen, het ontvangen van gasten van het Radboudumc en een deel van de reiskosten. Onderstaande kosten maken wij niet openbaar:

  • Bedrijfsvoeringkosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken. Zoals werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden.
  • Uitgaven die de leden van de Raad van Bestuur betalen uit hun vaste onkostenvergoeding.
  • PrivĂ©-uitgaven die zij zelf betalen.

Declaraties 2023

Bekijk het overzicht van de declaraties van de Raad van Bestuur in 2023.

download pdf

Oudere declaraties

  • Medewerkers
  • Intranet