Over het Radboudumc Organisatie Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van het Radboudumc.

lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum heeft de volgende taken:

 • Toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en algemene gang van zaken in het Radboudumc.
 • Het adviseren van de Raad van Bestuur.
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.
 • Formeel goedkeuring geven op onder andere jaarplan en begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van het Radboudumc.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Radboud universitair medisch centrum. De reglementen en regelingen zijn opgesteld in lijn met de Governancecode Zorg en de wet Bestuur en Toezicht. 

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat uit vijf leden:


Contact

Robert Koning
secretaris

contactformulier

Statuten en historie

Het Radboudumc in ondergebracht in de Stichting Radboud universitair medisch centrum. Bekijk de statuten en historie van de stichting.

lees meer

Statuten en historie

Het Radboudumc is ondergebracht in de Stichting Radboud universitair medisch centrum. De stichting heeft een bestuur (de Raad van Bestuur van het Radboudumc) en een Raad van Toezicht. Bekijk de statuten van de Stichting Radboud universitair medisch centrum

Historie

De Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat sinds 1 januari 2021. Daarvoor waren het Radboudumc en de Radboud Universiteit ondergebracht in één stichting: de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU hield toezicht op beide organisaties. Dat is veranderd met een 'ontvlechting' per 1 januari 2021. Beide organisaties zijn toen ondergebracht in hun eigen stichting: de Radboud Universiteit is ondergebracht in de Stichting Radboud Universiteit.en het Radboudumc dus onder de nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht.

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Leden van de Raad van Toezicht


drs. Wim van der Meeren voorzitter

 • Remuneratiecommissie
 • Regulier overleg OR, PAR, VAR, Stafconvent en UMC-Raad
 • Bestuur Stichting Reinier Post
lees meer

drs. Wim van der Meeren voorzitter

Datum van benoeming

17-10-2020

Functie in de Raad van Toezicht

 • Remuneratiecommissie
 • Regulier overleg OR, PAR, VAR, Stafconvent en UMC-Raad
 • Bestuur Stichting Reinier Post

Relevante nevenfuncties

Bezoldigd

 • voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid in Noord-Brabant
 • voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Breda
 • lid Raad van Commissarissen van RegMed XB
 • lid van de Onafhankelijke Beoordelings Commissie Chroom-6 van de gemeente Tilburg

prof. dr. Carina Hilders vicevoorzitter

 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid (voorzitter)
 • Lid overlegdelegatie Stafconvent, OR, VAR en PAR
lees meer

prof. dr. Carina Hilders vicevoorzitter

Datum van benoeming

15-01-2019

Functie in de Raad van Toezicht

 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid (voorzitter)
 • Lid overlegdelegatie Stafconvent, OR, VAR en PAR

Functie en relevante nevenactiviteiten

Functie
Voorzitter Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • bijzonder hoogleraar ESHPM/EUR, Medisch Management en Leiderschap
 • lid van de Adviescommissie Pakketbeheer, Zorginstituut Nederland
 • lid raad van toezicht Sanquin

prof. dr. Valerie Frissen

 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Lid overlegdelegatie UMC-Raad
 • Commissie Reinier Post
lees meer

prof. dr. Valerie Frissen

Datum van benoeming

13-03-2022

Functie in de Raad van Toezicht

 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Lid overlegdelegatie UMC-Raad
 • Commissie Reinier Post

Functie en relevante nevenfuncties

Functie
Directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change aan de Universiteit Leiden - eLaw Center for Law and Digital Technologies (vanaf 1-9-2014).

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (2e termijn 2021-2024)
 • Lid Raad van Toezicht Radboud Universiteit (1e termijn 2021-2024)
 • Lid Ethische Commissie Gemeente Eindhoven (2022 -)
 • Lid Ethische Klankbordgroep Nationale Politie (2022 -)
 • Lid Innovatieraad Nationale Politie (2023 -)

Onbezoldigd

 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Institute for Information Law UvA (IVIR) (2019 -)
 • Lid Bestuur WTMC (NL Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture) (2021-).


mr. Frederique Leeflang

Datum van benoeming

4-3-2021

Functie in de Raad van Toezicht

 • lid Auditcommissie

Functie en relevante nevenfuncties

Functie
Voorzitter Raad van Bestuur NPO.

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • voorzitter Stichting Administratiekantoor Johan Cruijff ArenA

Onbezoldigd

 • vicevoorzitter Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding
 • vicevoorzitter van het Bestuur van de Amsterdam Dinner Foundation

drs. Paul Morshuis RC

 • Auditcommissie (voorzitter)
 • Remuneratiecommissie (voorzitter)
 • Beleggingscommissie Reinier Post (voorzitter)
lees meer

drs. Paul Morshuis RC

Datum van benoeming

11-12-2018

Functie in de Raad van Toezicht

 • Auditcommissie (voorzitter)
 • Remuneratiecommissie (voorzitter)
 • Beleggingscommissie Reinier Post (voorzitter)

Relevante nevenfuncties

Bezoldigd

 • bestuurslid van Kifid, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag

Onbezoldigd

Voorzitter commissie Governance en Bestuursverslag van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving tot december 2022.

 • Medewerkers
 • Intranet