Over het Radboudumc Samenwerken

Naar een academisch medisch netwerk

We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn en andere partners.

lees meer

Naar een academisch medisch netwerk

Het Radboudumc kan en wil onze ambities niet alléén waarmaken. We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn en andere partners. We gaan dan ook van een universitair medisch centrum toe naar een academisch medisch netwerk. Het Radboudumc neemt het voortouw in dit netwerk, dat altijd start met een gezamenlijke visie en gedeelde waarden, en met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit. In goed overleg binnen dit netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor elke patiënt. Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop. Zo organiseren we samen de beste, duurzame zorg voor elke patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dichtbij de patiënt waar dat kan, verder weg als dat moet. Persoonsgericht en innovatief.


Voordelen voor de patiënt

Wat zijn de voordelen van een universitair medisch netwerk voor de patiënt?

lees meer

Voordelen voor de patiënt

  • zeker van een breed en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod, waar de patiënt zich ook in het netwerk aanmeldt - dus ook dichtbij huis
  • bewuste keuze voor die instelling die het beste past bij de eigen behoeften en eigen zorgnetwerk van de patiënt
  • doorbehandeling op een andere locatie van het netwerk is makkelijker mogelijk
  • gelijke, kwalitatief hoogwaardige behandeling bij alle netwerkpartners, doordat zorgpaden en protocollen op elkaar zijn afgestemd
  • geen zorgen over dubbelingen bij de overdracht van zorg tussen de zorginstellingen; die verloopt naadloos
  • de patiënt heeft in het netwerk steeds de regie
  • Medewerkers
  • Intranet