Patientenzorg Aandoeningen Aangeboren hartafwijking

Wat is een aangeboren hartafwijking?

Van alle aangeboren afwijkingen komen hartafwijkingen het meest voor. Ongeveer acht op de duizend kinderen wordt hiermee geboren.

lees meer

Wat is een aangeboren hartafwijking?

Van alle aangeboren afwijkingen zijn hartafwijkingen de meest voorkomende. Ongeveer acht op de duizend kinderen wordt geboren met een hartafwijking. Voorbeelden zijn:
  • gaten in het tussenschot tussen de boezems of de kamers;
  • afwijkingen aan de vorm en functie van hartkleppen;
  • abnormale aansluitingen tussen bloedvaten en het hart.
Volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking behandelen we binnen ons specialisme congenitale cardiologie.
 

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Controle en begeleiding

Patiënten met een aangeboren hartafwijking hebben bijna allemaal voor de rest van hun leven controles. Daarnaast is er soms extra begeleiding nodig.

lees meer

Controle en begeleiding

Patiënten met een aangeboren hartafwijking hebben bijna allemaal voor de rest van hun leven controles. Daarnaast is er begeleiding nodig bij bijvoorbeeld:
  • een zwangerschap,
  • bij ingrepen voor andere - niet hartgerelateerde - ziekten, 
  • zaken die betrekking hebben op beroepskeuze.
Tot de leeftijd van 18 jaar worden patiënten begeleid door een kindercardioloog. Daarna worden zij overgedragen aan een cardioloog voor volwassenen die gespecialiseerd is in congenitale cardiologie.

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen.

lees meer