Nazorg voor patiënten met dikkedarm- en endeldarm­kanker

Na uw behandeling blijft u gedurende 5 jaar onder controle bij de verpleegkundig specialist, die nauw samenwerkt met uw behandelend arts. Deze periode noemen we ook wel follow-up of periode van nazorg. De verpleegkundig specialist is een academisch geschoolde specialistisch verpleegkundige met zowel verpleegkundige als medische kennis. De verpleegkundig specialist brengt klachten in kaart, doet soms lichamelijk onderzoek, vraagt onderzoeken aan en bespreekt uitslagen.

Doel van de controles:

 • Bespreken hoe het met u gaat. Heeft u klachten door de behandeling? Heeft u ondersteuning nodig bij het verminderen van klachten of om er anders mee om te leren gaan?
 • Eventuele uitzaaiingen zo vroeg mogelijk opsporen.
 • Controleren of u opnieuw een (kwaadaardige) tumor of poliepen in uw darm heeft.

De verpleegkundig specialist bespreekt eventuele klachten met u en besluit of extra onderzoek nodig is. Uw controles verlopen volgens een vast landelijk schema. Dit schema wordt aangepast aan uw individuele risico’s of gezondheidstoestand.

Nazorg is niet verplicht

Als u niet of minder vaak op controle wilt komen, overleg dan met uw verpleegkundig specialist.


Nazorg voor patiënten met dikkedarm- en endeldarm­kanker

Na uw behandeling blijft u 5 jaar lang onder controle bij de verpleegkundig specialist, die nauw samenwerkt met uw behandelend arts. Deze periode noemen we ook wel follow-up of periode van nazorg. Na 1 jaar kunnen deze controles in het ziekenhuis of thuis op 'afstand' plaatsvinden.

lees meer

Nazorg op afstand

De controles kunnen één jaar na de operatie ook ‘op afstand’ plaatsvinden. Hierdoor kunt u na uw operatie zelf uw eigen nazorg regelen. 

lees meer

Nazorg op afstand

De controles kunnen één jaar na de operatie ook ‘op afstand’ plaatsvinden. Hierdoor kunt u na uw operatie zelf uw eigen nazorg regelen. U heeft toegang tot uw uitslagen via mijnRadboud en als u vragen heeft kunt u deze telefonisch of via mijnRadboud stellen aan uw verpleegkundig specialist. Samen met u maken we een persoonlijk nazorgplan. Tijdens de nazorg kan het nodig zijn dat we het plan bijstellen. Uw arts of verpleegkundig specialist informeert uw huisarts via een brief over uw behandeling, uw gezondheidstoestand en de nazorg op afstand.

Belang van een gezonde leefstijl

Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan en voorkomen van vele aandoeningen waaronder, hart- en vaatziekten, suikerziekte type 2, geheugenverlies en kanker. Een ongezonde leefstijl is één van de oorzaken waardoor iemand ziek kan worden. Gezond eten, weinig alcohol nuttigen, niet roken, voldoende bewegen en genoeg ontspannen kan nuttig zijn, ook als u al ziek bent.

Er zijn aanwijzingen dat een gezonde leefstijl mogelijk de kans kleiner maakt dat bepaalde kankersoorten terugkomen. Een gezonde leefstijl is in sommige gevallen dus ook een soort medicijn en daar kunt u vandaag al mee aan de slag gaan.

Beter Gezond is oorspronkelijk gestart voor mensen met kanker en heeft nu als doel om alle patiënten van het Radboudumc te stimuleren om gezond te leven.

Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van de bloedonderzoeken (CEA-waarde) ontvangt u via mijnRadboud. De uitslagen worden door uw arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact opmet uw verpleegkundig specialist. Dit kan telefonisch, per e-mail of eventueel per videoconsult. Zo krijgt u antwoord op uw vragen, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Ook kunt via mijnRadboud vragen stellen. Uw behandelaar besluit of extra onderzoek nodig is en of u toch op controle moet komen in het ziekenhuis. Als andere klachten heeft, kunt u ook een afspraak maken bij uw eigen huisarts.


Klachten en ondersteuning

Na de behandeling kunt u naast lichamelijke klachten, ook psychische, praktische of sociale klachten hebben. Er zijn verschillende tools om te meten hoe het gaat. Natuurlijk kunt u ondersteuning vragen.

lees meer

Klachten en ondersteuning

Lastmeter

Naast lichamelijke klachten, kunt u ook psychische, praktische of sociale klachten hebben. De lastmeter is een vragenlijst om deze klachten te herkennen en te bespreken. U kunt de lastmeter thuis invullen via mijnRadboud. Bij afwijkingen hierin kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist voor begeleiding of adviezen. Uw verpleegkundig specialist kan u eventueel ook doorverwijzen.

Meer informatie over de lastmeter vindt u hier.

LARS-score

Na een behandeling voor kanker in het laatste gedeelte van de dikke darm of endeldarm, kunt u klachten hebben met uw ontlasting. Dit wordt het Low Anterior Resectie Syndroom (LARS) genoemd. Voorbeelden zijn: vaak voor ontlasting naar de wc moeten, last hebben van winderigheid en moeite hebben om de ontlasting of winderigheid op te houden. U kunt uw klachten in kaart brengen met de LARS-score. Dit is een korte vragenlijst van 5 vragen. Bij een score boven de 30, als u last heeft van het (veranderde) ontlastingspatroon, of als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist voor advies. U kijkt dan samen hoe u de klachten kunt verminderen en hoe u er anders mee om kunt gaan.

Meer informatie over het LAR-syndroom en de LARS-score vindt u hier.

Stoma

Als u tijdens de operatie een tijdelijk of blijvend stoma heeft gekregen, bespreekt de verpleegkundig specialist of de stomaconsulent met u hoe u de stoma ervaart. U krijgt ondersteuning als u problemen heeft met de verzorging.


Onderzoeken tijdens de nazorg

In de nazorgperiode doen we een aantal onderzoeken. Hieronder vallen bloedonderzoek, een CT-scan en een coloscopie.

lees meer

Onderzoeken tijdens de nazorg

Bloedonderzoek CEA

Uw bloed wordt gecontroleerd op de waarde van de tumormarker Carcino Embryonaal Antigeen (CEA-waarde). Als de CEA-waarde hoger is kan dat wijzen op terugkeer van de kanker, maar dit is niet altijd het geval. Tijdens de nazorgperiode van 5 jaar wordt de CEA-waarde in uw bloed minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd.

Een normale CEA-waarde schommelt tussen 0.5 en 5.0 ug/l. Uw CEA-waarde kan in de loop van de tijd stijgen en dalen. Dit is normaal en betekent niet per se dat uw kanker terug is gekomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een stijging van het CEA, zoals een infectie of roken. Rokers hebben soms een hogere CEA-waarde die schommelt tussen 5.0 ug/l en 10 ug/l. Als uw CEA-waarde stijgt, kan dat aanleiding zijn om extra onderzoek te doen. U kunt via mijnRadboud uw bloeduitslagen inzien. In uw persoonlijk nazorgplan vindt u meer informatie over de betekenis van de waarde van uw CEA en wanneer u contact moet opnemen.

CT-scan

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel. Bij patiënten die zijn behandeld voor darmkanker wordt de CT-scan gemaakt van de borstholte en de buik. Hierbij worden vooral de lever, longen en het buikvlies gecontroleerd op eventuele uitzaaiingen, maar ook alle andere organen worden gecontroleerd.

Coloscopie

Met een coloscopie wordt uw dikke darm gecontroleerd. Dit onderzoek geeft onder andere informatie over:

 • de genezing van de eventueel aanwezige nieuwe verbinding in de darm
 • de aanwezigheid van poliepen
 • terugkeer van kanker of een nieuwe afwijking

Een coloscopie wordt uitgevoerd op het endoscopiecentrum. De eerste coloscopie is vaak al voor de operatie gedaan. Soms is er nog geen coloscopie uitgevoerd, of was deze niet volledig. In dat geval vindt ongeveer 3 maanden na de operatie opnieuw een coloscopie plaats, op voorwaarde dat u voldoende opgeknapt bent. Als u vóór de operatie een volledige coloscopie heeft ondergaan, vindt ongeveer 1 jaar na de operatie weer een coloscopie plaats. De daaropvolgende coloscopieën vinden na 3 jaar en vervolgens na 5 jaar plaats, afhankelijk van de bevindingen bij de vorige coloscopie.

Heeft u geen anus meer dan zal de coloscopie via het stoma verricht worden. U krijgt de coloscopieën volgens dit vaste schema. De uitslag wordt (telefonisch) met u besproken.

Meer informatie over de coloscopie vindt u hier.


Geen bevolkings­onderzoek darmkanker

We volgen een landelijk schema voor de darmonderzoeken. Het is voor u daarom niet nodig om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. 

lees meer

Geen bevolkings­onderzoek darmkanker

Na uw behandeling voor darmkanker doen we volgens een landelijk schema darmonderzoeken (coloscopieën). Dit darmonderzoek is het meest betrouwbaar om vroegtijdig afwijkingen in de darm op te sporen die later zouden kunnen overgaan in kanker.

Het is voor u daarom niet nodig om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wél is het belangrijk dat u aan de organisatie van het bevolkingsonderzoek doorgeeft waarom u niet mee doet. Dit kunt u doen op het bijgesloten antwoordformulier die u krijgt bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Nazorg op afstand


Uw nazorgschema

Als aan het einde van het eerste jaar de kanker niet is teruggekomen, er geen uitzaaiingen zijn en u geen klachten heeft, hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen. De nazorg verloopt volgens een schema.

lees meer

Uw nazorgschema

Ongeveer 10 tot 14 dagen na uw operatie komt u in het ziekenhuis of via beeldbellen op controle bij uw behandelend chirurg. De chirurg vraagt hoe het met u gaat, controleert uw wond, en bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek (de PA-uitslag) met u. De verpleegkundig specialist neemt telefonisch contact met u op voor het starten van de nazorg.

Het kan zijn dat u na de operatie aanvullende chemotherapie krijgt (adjuvante chemotherapie). In dat geval begint uw nazorg nadat u aanvullende chemotherapie heeft gehad.

In het eerste jaar zijn er minimaal 2 controles op de polikliniek. Tijdens deze controles vindt bloedonderzoek plaats. Ook wordt er 1 jaar na de operatie een CT-scan gemaakt. Uw bloed wordt gecontroleerd op de waarde van de tumormaker Carcino Embryonaal Antigeen (CEA-waarde). Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u hoe uw nazorg er de komende jaren uit ziet en geeft u (praktische) adviezen en instructies.

Als aan het einde van het eerste jaar de kanker niet is teruggekomen, er geen sprake is van uitzaaiingen en u geen klachten heeft, hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen van de onderzoeken. De nazorg vindt dan plaats op afstand. Wél krijgt u de onderzoeken, zoals bloedonderzoek en coloscopieën volgens de landelijke richtlijnen. De controles verlopen volgens onderstaand schema:

Start nazorg

 • Uitslag weefselonderzoek
 • Uitleg nazorg op afstand

1e jaar

Elke 3 tot 6 maanden

 • Spreekuurcontrole of telefonisch contact (inclusief bespreken leefstijl)
 • Invullen vragenlijsten Lastmeter (en LARS-score). Deze vragenlijsten worden digitaal verstuurd via mijnRadboud
 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)

12 maanden na de operatie

 • Spreekuurcontrole (inclusief bespreken leefstijl)
 • CT-scan van longen en buik
 • Darmonderzoek (coloscopie)

Na het eerste jaar hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen van de onderzoeken.

2e jaar – start nazorg op afstand

Elke 6 maanden

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • Invullen vragenlijsten Lastmeter (en indien van toepassing LARS-score). Deze worden digitaal verstuurd via mijnRadboud.

U ontvangt de uitslagen via mijnRadboud.

3e jaar

Elke 6 maanden

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • Invullen vragenlijsten Lastmeter (en indien van toepassing LARS-score). Deze worden digitaal verstuurd via mijnRadboud.

U ontvangt de uitslagen via mijnRadboud.

4e jaar

Elke 6 maanden

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • Invullen vragenlijsten Lastmeter (en LARS-score). Deze worden digitaal verstuurd via mijnRadboud.

U ontvangt de uitslagen via mijnRadboud.

48 maanden na operatie

 • Coloscopie (darmonderzoek)

U ontvangt de uitslag telefonisch van uw verpleegkundig specialist

5e jaar

Elke 6 maanden

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • Invullen vragenlijsten Lastmeter (en indien van toepassing LARS-score). Deze worden digitaal verstuurd via mijnRadboud.

U ontvangt de uitslagen via mijnRadboud.

Einde nazorg

Na het 5e jaar is de nazorg ten einde. Uw verpleegkundig specialist rond samen met u de nazorg af tijdens een (telefonisch) consult.


Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van onderzoeken ontvangt u via MijnRadboud. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact opmet uw verpleegkundig specialist.

lees meer

Uitslagen onderzoeken

De uitslagen van de bloedonderzoeken (CEA-waarde) ontvangt u via mijnRadboud. De uitslagen worden door uw arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact opmet uw verpleegkundig specialist.

Dit kan telefonisch, per e-mail of eventueel per videoconsult. Zo krijgt u antwoord op uw vragen, maar hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Ook kunt via mijnRadboud vragen stellen. Uw behandelaar besluit of extra onderzoek nodig is en of u toch op controle moet komen in het ziekenhuis. Als andere klachten heeft, kunt u ook een afspraak maken bij uw eigen huisarts.

De innovatie van Hans en Seyed

Als u na een jaar weinig tot geen klachten meer heeft en de waardes zijn goed? Dan ontvangt de patiënt voortaan de uitslagen thuis, in begrijpelijke taal.


Vragen?

Wanneer u vragen heeft over de nazorg op afstand en/of meer informatie wenst, kunt u terecht bij uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.
 • Medewerkers
 • Intranet