Patiëntenzorg Aandoeningen Dunnedarmatresie bij kinderen

Wat is een dunnedarmatresie?

Een dunnedarmatresie is een aangeboren afwijking waarbij de dunne darm op één of meerdere plaatsen onderbroken is. Hierdoor wordt de doorgang van darminhoud (voedsel of ontlasting) belemmerd. Meestal wordt dit in de tweede of derde maand van de zwangerschap ontdekt. lees meer

Wat is een dunnedarmatresie?

Een dunnedarmatresie is een aangeboren afwijking waarbij de dunne darm op één of meerdere plaatsen gedeeltelijk of volledig afgesloten is. Dit kan overal in de dunne darm voorkomen. Vóór de afsluiting is de darm soms sterk uitgezet. Het gedeelte van de darm na de afsluiting is vaak erg nauw omdat dit deel ‘niet wordt gebruikt’.

De dunnedarmatresie ontstaat meestal in de tweede of derde maand van de zwangerschap. Dit komt doordat van één of meerdere korte stukjes dunne darm de doorbloeding verstoord is geraakt. Hierdoor ontbreekt dat deel van de dunne darm.

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 25.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Diagnose

Een aanwijzing voor een dunne-darmatresie is dat er tijdens de zwangerschap meer vruchtwater aanwezig is dan normaal. Dit wordt vaak bij een zwangerschapsecho ontdekt. lees meer

Diagnose

Een aanwijzing voor een dunne-darmatresie is dat er tijdens de zwangerschap meer vruchtwater aanwezig is dan normaal. Dit wordt vaak bij een zwangerschapsecho ontdekt. Ook kan op een echo de uitgezette darm te zien zijn, wat zou kunnen wijzen op een darmatresie.

Na de geboorte vertoont uw kind vaak de volgende symptomen:
  • groen/gallig braken
  • geen ontlasting
  • opgezette buik
Op een röntgenfoto van de buik van uw kind is het uitgezette stuk darm vóór de afsluiting te zien.

Behandeling Dunne­darmatresie bij kinderen

Bij een dunnedarmatresie moet uw kind altijd geopereerd worden. Tijdens de operatie verwijdert de chirurg het deel van de darm waarin de afsluiting zich bevindt. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet