Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie betekent dat de zenuwbanen in uw ruggenmerg onderbroken zijn. Dit leidt tot verlammingsverschijnselen, doordat signalen vanuit de hersenen hun doelgebied niet meer bereiken en de hersenen uw spieren en organen dus niet meer kunnen aansturen.
Het gevolg is uitval van aangestuurde lichaamsfuncties, zoals bewegingsuitval, gevoelsuitval en uitval van blaas-, darm- en seksuele functies. De ernst van de beschadiging en de hoogte van de dwarslaesie bepalen de mate van uitval.

Oorzaak

Een traumatische dwarslaesie ontstaat meestal door een wervelbreuk. Brokstukken van de wervel of de tussenwervelschijf drukken daarbij op uw ruggenmerg.

Symptomen

De verlammingsverschijnselen van een dwarslaesie zijn afhankelijk van:
  • de impact van het trauma
  • de duur van de druk op het ruggenmerg
Uw ruggenmerg kan deels herstellen als het op tijd wordt vrijgemaakt van beknellende werveldelen (decompressie). De kans op herstel is groter als de beknelling snel na het trauma verdwijnt.

Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie betekent dat de zenuwbanen in uw ruggenmerg onderbroken zijn. Dit leidt tot verlammingsverschijnselen. lees meer

Behandeling van dwarslaesie

Door een halo of operatie proberen we uw ruggenmerg zo snel mogelijk weer ruimte te geven. Dit kan leiden tot een beter herstel.

Waarom naar het Radboudumc

We willen na een ongeluk zo snel mogelijk een decompressie uitvoeren, zodat uw ruggenmerg weer ruimte krijgt. lees meer

Waarom naar het Radboudumc

We willen na een ongeluk zo snel mogelijk een decompressie uitvoeren, zodat uw ruggenmerg weer ruimte krijgt. We doen dit door een halo of een operatie. Om uw bloeddruk en vochthuishouding te controleren, voeren we alle behandelingen uit de op Intensive Care. Met deze acute-fase-behandeling zijn wij uniek in Nederland en voorloper in Europa.

Het Radboudumc is door de vooruitstrevende behandeling van dwarslaesiepatiënten ook sterk in wetenschappelijk onderzoek. Wij proberen al onze patiënten in de gelegenheid te stellen mee te doen aan een van onze studies.
 

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van de botten, gewrichten, spieren en pezen. Dit doen we met en zonder operatie. Orthopedie behandelt onder andere patiënten met artrose van het heup- of kniegewricht, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet