Afdelingen Orthopedie

Over de afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een knieschijf uit de kom.

Contact

Afdeling Orthopedie
(024) 361 44 71
contact

Operatieplanning

Voor vragen omtrent de operatie / operatiedatum kunt u contact opnemen met het planbureau Orthopedie.

lees meer

Operatieplanning

Voor vragen omtrent de operatie / operatiedatum kunt u contact opnemen met het planbureau Plastische chirurgie.

Telefoon: 024 –  361 44 71 (keuze 1) elke dinsdag en vrijdag bereikbaar tussen 10.30 – 12.00 uur.

MijnRadboud: via een bericht in uw Radboud account kunt u vragen stellen, deze zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 611

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Aandachts­gebieden

Het specialisme Orthopedie is onderverdeeld in:
 • Bottumoren of weke delen tumoren (sarcomen) zijn zeldzame ziektebeelden. Ons centrum is gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen.

  lees meer


 • Traumatologie

  Patiëntenzorg

  Traumatologie wordt gepraktiseerd in nauwe samenwerking met de afdeling Heelkunde van het ziekenhuis. Er bestaan vergevorderde plannen om met Heelkunde een trauma-unit in te richten, waarin uitsluitend in trauma geïnteresseerde algemeen chirurgen en orthopedisch chirurgen participeren op gelijkwaardige basis.

  Op termijn wordt deze trauma-unit verder multidisciplinair uitgebreid om de gehele zorg te waarborgen. Specifieke orthopedische kennis is aanwezig op het gebied van intra-articulaire fracturen (breuken binnen het gewricht), het gebruik van het Ilizarov – externe fixateur systeem binnen de traumatologie en de behandeling van wervelfracturen.

  Onderzoek

  Naast ruime ervaring op het gebied van de patiëntenzorg in het ziekenhuis, verricht de afdeling wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het terrein van de traumatologie. Dit onderzoek strekt zich uit van het mechanisch testen van implantaten die voor fixatie van fracturen gebruikt worden, tot verfijnde operatietechnieken voor kruisbandchirurgie.

  De resultaten van bovengenoemd onderzoek passen de chirurgen toe bij de getraumatiseerde patiënt, om zo optimale zorg te garanderen.

  Operaties

  • Kophals-prothese na heupfractuur
  • Externe fixateur bij bijvoorbeeld fractuur van onderbeen
  • Spondylodese na een wervelfractuur
  • Enkelfractuur
  • Stabilisatie van bekkenfracturen
  • Hechten van de achillespeesruptuur

 • Knie- en knierevisiechirurgie

  Knieprothesechirurgie

  Op de afdeling Orthopedie plaatsen we veel knieprotheses. Naast de standaardbehandeling, plaatsen we ook hemi-knieprothesen en patellofemorale prothesen. Dit zijn prothesen die de knie gedeeltelijk vervangen. We verrichten uitgebreide reconstructies bij defecten in het bot. Dit doen we zowel bij een primaire knieprothese bij reumapatiënten als bij een revisie van een knieprothese.

  Overige behandelingen

  Wij behandelen ook aandoeningen zoals een instabiele knieschijf (patella luxatie). Instabiliteit van de knieschijf (patella) betekent dat de knieschijf naar buiten schiet (luxeert). Dit gebeurt meestal bij een gestrekte knie en geeft het gevoel dat men door de knie zakt. We behandelen dit operatief.

 • Wervelkolomchirurgie

  De chirurgie van de wervelkolom vormt een wezenlijk aspect van de Orthopedie. In het Radboudumc heeft de afdeling Orthopedie zich gespecialiseerd in wervel-fracturen, infecties, tumoren en vormafwijkingen van de rug zoals de scoliose (zijwaartse verkromming van de wervelkolom), hyperkyfose (bolle kromming van de wervelkolom) en spondylodese (het vastzetten van een instabiele wervelkolom).

  Complex

  De patiëntenpopulatie in een academisch ziekenhuis is vaak complex. In dit licht vormen juist dwarslaesie patiënten, ernstig gewonde patiënten of meervoudig gehandicapte kinderen, groepen waar binnen ons ziekenhuis de juiste aandacht voor is. Anderzijds behandelen we ook algemene  aandoeningen van de tussenwervelschijven zoals hernia's, aan de lendenwervelkolom en de halswervelkolom.  

  Ontwikkelingen

  Ontwikkelingen op het gebied van de wervelkolomchirurgie gaan snel. Dit is een reden dat meer en meer orthopeden en neurochirurgen zich gaan subspecialiseren tot wervelkolomchirurgen. Zo is dit ook het geval in Nijmegen. De afdeling Orthopedie en Neurochirurgie hebben daarom een vast multidisciplinair team gevormd. De wervelkolom chirurgie binnen het Radboudumc vindt dan ook plaats volgens de meest recente standaarden. Zo is het gebruik van neuromonitoring (het testen van de zenuwbanen tijdens operatie) en het aanwezig zijn van continue  pre en post- operatieven zorg in ons huis gegarandeerd.
  Dit is dan ook de reden dat meer en meer de wervelkolomchirurgie zich concentreert in grote universitaire centra zoals het Radboudumc.

Verpleeg­afdeling Orthopedie

De verpleegafdeling Brein, Bewegen en Reconstructie van het Radboudumc is een samenwerking van de verpleegafdelingen van Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Traumachirurgie. lees meer

Het Klinisch Scorestation

In het Klinisch Scorestation volgen we het functioneren, de pijn en de beperkingen van orthopedische patiënten. Deze gegevens leggen we vast. Zo krijgen we een duidelijker beeld hoe patiënten voor en na de operatie functioneren. lees meer

Afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is voor u belangrijk om te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna. lees meer

Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is algemeen bekend dat roken ongezond is en verschillende gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben. Voor u is het belangrijk te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna.

Wat roken met uw lichaam doet

De bekendste en meest schadelijke stoffen die vrij komen tijdens het roken zijn nicotine, koolmonoxide en teer.

 • Nicotine laat uw hart sneller kloppen, zorgt voor een hogere bloeddruk, geeft schade aan de binnenkant van uw bloedvaten en verhoogt de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Het is de verslavende stof in sigaretten.
 • Door inname van koolmonoxide pompt uw hart minder bloed rond. Roken verhoogt de hoeveelheid koolmonoxide dat aan hemoglobine blijft vastzitten. Hemoglobine is eiwit in de rode bloedcellen die verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof in het bloed. Als CO hecht aan hemoglobine kan deze rode bloedcel niet meer meedoen in het transport van zuurstof. Het effect hiervan is dat de zuurstoftoevoer afneemt en uw conditie verslechtert. Uw bloed wordt minder vloeibaar en er zijn meer rode bloedcellen nodig voor de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Op deze manier vermindert de hoeveelheid zuurstof die aan uw lichaam wordt afgegeven. Zuurstof is nodig voor bijvoorbeeld de wondgenezing.
 • Teer veroorzaakt de ‘rokershoest’. In uw longen zitten trilhaartjes die uw longen schoonhouden. Door het roken vermindert de functie van uw longen en is er een toename van slijm in uw longen. Hierdoor plakken de trilhaartjes aan elkaar vast en kunnen ze hun werk niet meer goed doen.
 • Door roken ontstaat vasospasme. Dit betekent dat uw bloedvaten een ‘krampende’ beweging maken waardoor ze zich afwisselend sluiten en weer wijd open gaan staan. Ook hierdoor verslechtert de doorbloeding. Weefsels die hier het meeste last van hebben, zijn weefsels die al minder doorbloed zijn. Ook weefsels die worden voorzien van bloed via relatief kleine bloedvaatjes of verse wonden hebben last van slechte doorbloeding. Deze ‘krampende’ beweging ontstaat al na 1 sigaret en duurt tot ongeveer 6 weken!

Complicaties

Door roken is de kans op complicaties tijdens en na de operatie groter. Van de patiënten die worden opgenomen voor een operatie heeft 1 op de 3 hiermee te maken:

 • Orthopedische operaties zijn infectiegevoelig. Een goede wondgenezing is van groot belang bij het voorkomen van infecties. Door verminderde zuurstoftoevoer vergroot roken na de operatie de kans op infecties en een slechte wond- en botgenezing. De duur van uw opname kan hierdoor langer worden. De gemiddelde opnameduur blijkt voor rokers 2 dagen langer te zijn. Bij infecties kan uw opnameduur zelfs een paar weken langer worden.
 • Roken en slijmvorming irriteert de luchtwegen. Als u onder anesthesie (narcose) bent wordt u via een buisje in de luchtpijp beademd. Dit buisje kan verstopt raken door slijm dat los gaat zitten tijdens de beademing. De kans bestaat dat de arts het slijm tijdens de operatie moet wegzuigen. Dit kan de luchtwegen weer irriteren, een vervelend gevoel geven en meer hoesten tot gevolg hebben na de operatie.
 • De kans op bronchospasme. Dit is een verkramping van de spieren rond de luchtpijp, waarbij de luchtpijp wordt dichtgeknepen. De beademing versterkt de irritatie van de luchtwegen. Omdat u onder narcose bent merkt u daar op het moment zelf niets van, maar na de operatie kunt u benauwd en kortademig zijn.
 • Roken verhoogt de aanmaak van maagzuur waardoor voeding minder goed en snel wordt verteerd. Dit verhoogt de kans op aspiratie, het ‘inademen’ van maaginhoud tijdens de operatie en misselijkheid en braken na de operatie.

Advies

We adviseren u minstens 8 weken voor de operatie te stoppen met roken. De eerste week na het stoppen kunt u last hebben van ontwenningsverschijnselen en neemt het hoesten toe omdat het slijm in de longen los gaat zitten. Deze ‘rokershoest’ heeft als functie het slijm en vuil in de longen op te ruimen. We raden u af om tot 7 dagen voor de operatie nog te stoppen. In 8 weken krijgen de trilhaartjes hun functie weer terug en kunnen ze slijm en vuil beter afvoeren. Mocht het stoppen voor de operatie niet zijn gelukt dan adviseren wij u in ieder geval te stoppen vanaf de dag van de operatie totdat de wond goed is genezen. Belangrijk bij het stoppen met roken is dat u zelf achter dit besluit staat en gemotiveerd bent om te stoppen. Als u met spoed bent opgenomen op de afdeling Orthopedie (met een botbreuk) is het verstandig te stoppen met roken in verband met genezing van de breuk. We adviseren u:

 • Te stoppen met roken op de dag van de operatie als u binnen 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u na 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u niet wordt geopereerd.

Gevolgen van stoppen met roken

Als u stopt met roken worden uw hartslag en bloeddruk na 20 minuten weer normaal. Na 8 uur is de hoeveelheid nicotine en koolmonoxide de helft minder en de hoeveelheid zuurstof in het bloed is weer normaal. Na 1 dag is alle koolmonoxide uit het lichaam verdwenen en het zuurstofgehalte van het bloed verbeterd. U krijgt meer lucht en kunt makkelijker ademen, de kans op longproblemen zoals een longontsteking zijn dan na de operatie kleiner. Na 1 dag beginnen de longen met het opruimen van slijm en andere resten van het roken. Het hoesten neemt hierdoor toe. Na 2 tot 3 dagen is er geen nicotine meer in het lichaam en zijn de smaak- en reukvermogens aanzienlijk verbeterd. Tussen de 2 en 12 weken verbetert de bloedcirculatie in het lichaam, waardoor ook de zuurstoftoevoer beter is. Uw hart zal meer zuurstofrijk bloed krijgen en kunnen rondpompen, waardoor u een betere conditie krijgt en de kans op infecties en ontstekingen afneemt. Tussen de 3 en 9 maanden verminderen klachten als hoesten, piepen en benauwdheid. De achteruitgang van de longfunctie stopt en kan licht verbeteren. Zodra u stopt met roken is de kans op ontwenningsverschijnselen aanwezig. Dit is een goed teken want uw lichaam maakt zich vrij van nicotine. 

Ondersteuning

Bij het stoppen met roken kunt u professionele hulp krijgen. U kunt via uw huisarts ondersteuning vragen in de vorm van medicijnen (waaronder nicotinepleisters of kauwgom) of verschillende gespreksvormen. Als u onder behandeling bent van een longarts dan kan hij of zij u eventueel verwijzen naar de Stop-Roken-Poli. Voor tips bij het stoppen met roken kunt u op de volgende websites terecht:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts, behandelend ats of de verpleegkundige.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze mensen

Onze centra


Expertcentrum heup­prothesiologie

U kunt bij ons expertcentrum terecht voor klachten aan uw heup. Wij plaatsen heupprothesen en behandelen klachten aan uw huidige prothese. Dat doen we voor jong en oud. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Sarcomen (bot- en weke delentumoren)

Expertisecentrum op het gebied van bot- en weke delen tumoren.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet