Adviezen

Als u een verhoogde kans op endocarditis heeft, is het belangrijk om op het volgende te letten:
 • We raden aan om een preventie-profylaxekaartje bij u te dragen. Deze kaartjes zijn te verkrijgen op de verpleegafdeling of op de polikliniek.
 • Verzorg uw gebit goed om cariës en tandvleesontsteking te voorkomen. We raden aan om regelmatig naar de tandarts te gaan.
 • Stel hulpverleners (in ieder geval uw huisarts en tandarts) op de hoogte van het risico op endocarditis.

Wat is endocarditis?

Endocarditis is een ontsteking van de binnenwand van het hart, vooral van de hartkleppen. De hartkleppen kunnen hierdoor ernstig beschadigd raken. Endocarditis wordt veroorzaakt door bacteriën in de bloedbaan.

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Oorzaak en klachten

Endocarditis wordt veroorzaakt door bacteriën in de bloedbaan. Endocarditis veroorzaakt vooral algemene symptomen die ook bij andere ziekten kunnen voorkomen. lees meer

Oorzaak en klachten

Endocarditis wordt veroorzaakt door bacteriën in de bloedbaan. U heeft een verhoogde kans op endocarditis als:
 • U eerder endocarditis heeft gehad.
 • U een verworven of aangeboren hart- of vaatafwijking heeft.
 • U een harklepprothese heeft en een ingreep moet ondergaan waarbij bacteriën in de bloedbaan kunnen komen.
 • U acuut gewrichtsreuma heeft.
 • U klepafwijkingen heeft.
 • U drugs gebruikt die in de ader gespoten worden met verontreinigde injectienaalden.

Klachten

Endocarditis veroorzaakt vooral algemene symptomen die ook bij andere ziekten kunnen voorkomen, zoals:
 • koorts
 • koude rillingen
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • nachtzweten
 • vermoeidheid
 • bloedarmoede
 • griepachtige verschijnselen
 • gewrichtspijn
 • splinterbloedinkjes
 • vermagering

Voorkomen

Als u tot een van de genoemde risicogroepen behoort, bestaat er bij verschillende medische behandelingen een duidelijk verhoogde kans op endocarditis. Met antibiotica kunnen we endocarditis voorkomen. lees meer

Voorkomen

Als u tot een van de genoemde risicogroepen behoort, bestaat er bij verschillende medische behandelingen een duidelijk verhoogde kans op endocarditis. Met antibiotica kunnen we endocarditis voorkomen. Het van te voren innemen van antibiotica noemen we ook wel endocarditisprofylaxe. U neemt de antibiotica dan variërend van 30 tot 60 minuten en soms 1 tot 2 uur voor de behandeling.

De medische behandelingen waarbij u vooraf antibiotica moet nemen:
 • Behandelingen in de mondholte door de tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg. Bijvoorbeeld wortelkanaalbehandelingen en tanden of kiezen trekken.
 • Behandelingen in de bovenste luchtwegen door de KNO-arts. Bijvoorbeeld: verwijderen keel- en neusamandelen en spoelen van voorhoofdsholte of bijholte.
 • Diagnostische en operatieve behandelingen in het spijsverteringskanaal, de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld: onderzoeken aan de galwegen en de slokdarm, een darmoperatie of een blaasonderzoek.
 • Behandelingen aan ontstoken weefsel. Bijvoorbeeld: openen van een huidabces of steenpuist.

Adviezen

Als u een verhoogde kans op endocarditis heeft, is het belangrijk om op het volgende te letten. lees meer

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen. Ze kunnen ontstaan als uw afweersysteem tekortschiet of als het micro-organisme erg sterk is. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet