Behandeling Wat zijn de mogelijk­heden?

Beweging

U kunt bloedtoevoer naar de benen verbeteren door regelmatig te bewegen en/of te wandelen. Loopoefeningen zorgen ervoor dat de bloedtoevoer via de kleinere vaten toenneemt. Daardoor ontstaan er sluiptroutes die het bloed om de vernauwde vaten heen leiden. Hierdoor krijgen de spieren meer zuurstof en ontstaan er minder snel klachten. Wandel steeds net zo lang tot de klachten verdwenen zijn en wander weer verder. Loop op deze manier minstens zes maanden dagelijks minimaal 30 minuten. Na enkele weken tot maanden kunt u steeds verder lopen. Verbetert het niet meer? Stop niet met lopen, want dan neemt de looptafstand weer af.

Stoppen met roken

Nicotine is slecht voor uw bloedvaten. Rookt u? Dan kunt u beter stoppen. U zult merken dat u steeds verder kunt lopen.

Afvallen bij overgewicht

Als u afvalt wanneer u overgewicht heeft, kunt u waarschijnlijk grotere afstanden wandelen. Het kost de spieren minder energie (zuurstof) om iemand met minder gewicht te verplaatsen.

Voetverzorging

Zorg voor een goede voetverzorging om complicaties door een slechte bloedtoevoer te voorkomen.

Bypassoperatie

Een bypass of een omleidingsoperatie van de kranslagaders is de meest voorkomende hartoperatie. De ingreep is voor patiënten met een of meerdere vernauwde of afgesloten kransslagaders.

Wat zijn etalagebenen?

Claudicatio intermittens wordt in Nederland 'etalagebenen' genoemd. U krijgt pijn bij inspanning, meestal in uw kuiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u loopt. lees meer

Wat zijn etalagebenen?

Claudicatio intermittens wordt in Nederland 'etalagebenen' genoemd. U krijgt pijn bij inspanning, meestal in uw kuiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u loopt. Door even rust te nemen - om naar etalages te kijken - verdwijnt de pijn.

Hoe ontstaat het?

Door slagaderverkalking (atherosclerose) ontstaan problemen in de doorbloeding van de benen. Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor, het is een onderdeel van het ouderdomsproces. Het proces van slagaderverkalking kan versneld worden door risicofactoren, bijvoorbeeld roken. Bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stugger. Bepaalde stoffen die het bloed vervoert, zoals sommige vetten (cholesterol) kunnen de binnenkant van de slagader beschadigen. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een vernauwing ontstaan, een zogenaamde stenose. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen er bij zo’n vernauwing stolsels ontstaan. Uiteindelijk kan dit een slagader volledig afsluiten.

Klachten

Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De
eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen of traplopen. Door de inspanning heeft uw lichaam meer energie nodig. Door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed krijgt uw lichaam deze energie . Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning een krampende pijn in het been. Hierdoor wordt u gedwongen om stil te gaan staan. Bij een tekort aan zuurstof produceren uw spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen. Dit veroorzaakt de krampende pijn in de spieren.

Bij verdere uitbreiding van de ziekte kan er ook pijn in rust ontstaan, vooral tijdens de nacht. Deze pijn voelt u vooral in uw voeten en tenen en vermindert bij het laten afhangen van het been. Het kan zijn dat de haargroei op uw onderbenen minder wordt, dat uw huid dun wordt en dat u kalknagels krijgt. Verder kunt u wonden aan uw onderbenen krijgen, die niet genezen (necrose).

Het proces van slagaderverkalking begint vaak al op jongere leeftijd. De snelheid waarmee de slagaderverkalking zich als ziekte openbaart, hangt af van de natuurlijke veroudering van uw lichaam en van de aanwezigheid van risicofactoren.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Risicofactoren

De kans op een aandoening van de slagaders is groter wanneer bij iemand risicofactoren voor slagaderverkalking aanwezig zijn. lees meer

Risicofactoren

De kans op een aandoening van de slagaders is groter wanneer bij iemand risicofactoren voor slagaderverkalking aanwezig zijn. Op de polikliniek Vaatchirurgie doen we onderzoek naar de aanwezigheid van risicofactoren. Dit is om 2 redenen belangrijk. In de eerste plaats kunnen we met deze gegevens deels voorspellen of u een grotere kans heeft op het ontstaan van (nieuwe) hart- en vaatziekten. In de tweede plaats zijn de meeste risicofactoren te behandelen met medicijnen en/of aanpassing van de leefstijl. Voor het eerste polikliniekbezoek vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Deze sturen wij u toe samen met de afspraken. De vragenlijst stuurt u in de retourenveloppe terug.

Risicofactoren zijn onder andere:Onderzoeken

  • Bij een duplex-onderzoek wordt de kwaliteit van de wand van het bloedvat bekeken en wordt via de doppler geluisterd naar de kwaliteit van de bloedstroom.

    lees meer


  • Enkel/arm-index, bloeddrukmeting

    Uw bloeddruk kan op verschillende plaatsen worden gemeten met behulp van doppler: aan uw armen en enkels en in sommige gevallen ook aan uw tenen of vingers. De bloedstroom wordt tijdens het onderzoek hoorbaar gemaakt. Bij een dopplertest meten we het verschil tussen de bloeddruk aan uw arm en aan uw enkel. Die maat, de enkel/ arm-index, is een goede graadmeter voor het vaststellen van de vernauwing in een van uw slagaders naar of in uw benen. We doen dit onderzoek voor en na inspanning (lopen op een loopband) zodat we ook kunnen kijken hoe ver u pijnvrij kunt lopen. Dit onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
     

Wat kunt u zelf doen?

De bloedtoevoer naar uw benen kunt u verbeteren door regelmatig in te spannen en/of te wandelen. Loopoefeningen, in eerste instantie onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, zorgen ervoor dat de bloedtoevoer via de kleinere vaten toeneemt. lees meer

Wat kunt u zelf doen?

De bloedtoevoer naar uw benen kunt u verbeteren door regelmatig in te spannen en/of te wandelen. Loopoefeningen, in eerste instantie onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, zorgen ervoor dat de bloedtoevoer via de kleinere vaten toeneemt. Daardoor ontstaan er geleidelijk aan sluiproutes die het bloed om de dichtzittende vaten heen leiden. Hierdoor krijgen uw spieren weer meer zuurstof en ontstaan er minder snel klachten. Wandel steeds net zo lang tot de klachten optreden en loop dan nog 10 stappen verder. Rust vervolgens uit tot de klachten verdwenen zijn en wandel weer verder. De bedoeling is om op deze manier dagelijks minimaal 30 minuten te lopen voor 6 maanden lang. Na een paar weken tot maanden neemt de loopafstand geleidelijk toe. Na verloop van tijd treedt geen verdere verbetering meer op. Stop niet met lopen, want dan neemt de loopafstand weer af. Het is belangrijk dat wandelen een vast onderdeel van uw dagindeling wordt.

Behandeling Behandeling etalagebenen

Etalagebenen kunnen we op 3 manieren behandelen.

lees meer

Behandeling Wat zijn de mogelijk­heden?

U kunt zelf uw bloedtoevoer verbeteren. Ook is er een operatie mogelijk voor patiënten met een of meerdere vernauwde of afgesloten kransslagaders. lees meer over de behandeling

Polikliniek Heelkunde

U komt op de Polikliniek Heelkunde als u een verwijzing krijgt voor het specialisme Heelkunde. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet