Patientenzorg Onderzoeken Vaatfunctieonderzoek

Algemene informatie

In overleg met uw behandeld arts is besloten een onderzoek te laten verrichten bij de afdeling Vaatfunctie-onderzoek. Het gaat om een onderzoek waarbij wordt nagegaan of uw bloedvaten goed functioneren.

Lees meer

Algemene informatie

In overleg met uw behandeld arts is besloten een onderzoek te laten verrichten bij de afdeling Vaatfunctie-onderzoek. Het gaat om een onderzoek waarbij wordt nagegaan of uw bloedvaten goed functioneren.

Het onderzoek is niet pijnlijk en gebeurt op een niet-invasieve manier. Dat wil zeggen dat er niet wordt geprikt en er geen schadelijke straling wordt gebruikt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor speciaal opgeleide vaatlaboranten.

Bij de afdeling Vaatfunctie-onderzoek worden meerdere onderzoeken uitgevoerd:
• Bloeddrukmetingen
• Duplex-onderzoek (echo-Doppler onderzoek)
• Plethysmografie

Afhankelijk van uw klachten kan uw arts één of meerdere onderzoeken hebben aangevraagd.

Het is mogelijk dat aan u wordt gevraagd of er iemand mag meekijken bij het onderzoek. Dit kunnen artsen, arts-assistenten of co-assistenten zijn, maar ook vaatlaboranten uit een ander ziekenhuis.
Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard bent u vrij dat te weigeren, mocht u daar bezwaar tegen hebben.

Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Bloeddruk-metingen

Uw bloeddruk kan op verschillende plaatsen worden gemeten: aan uw armen of enkels en in sommige gevallen ook aan de tenen of vingers.

Lees meer

Bloeddruk-metingen

Uw bloeddruk kan op verschillende plaatsen worden gemeten: aan uw armen of enkels en in sommige gevallen ook aan de tenen of vingers. De bloedstroom wordt tijdens het onderzoek hoorbaar gemaakt. Mogelijk krijgt u een inspanningstest. Bij deze inspanningstest loopt u na het meten van de bloeddruk ongeveer vier minuten op een loopband. Het onderzoek zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren.
Wij willen u verzoeken tien minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. Dit is van belang voor een correcte meting van uw bloeddruk.

Duplex-onderzoek (echo-Doppler onderzoek)

Bij een duplex- onderzoek wordt de kwaliteit van de wand van het bloedvat bekeken en wordt via de doppler geluisterd naar de kwaliteit van de bloedstroom. Zo kunnen snelheid, richting en het patroon van de bloedstroom worden gemeten.

Lees meer

Duplex-onderzoek (echo-Doppler onderzoek)

Bij een duplex- onderzoek wordt de kwaliteit van de wand van het bloedvat bekeken en wordt via de doppler geluisterd naar de kwaliteit van de bloedstroom. Zo kunnen snelheid, richting en het patroon van de bloedstroom worden gemeten.
Een duplex-onderzoek kan, afhankelijk van de klachten, worden verricht van de hals, de armen, de buik of de benen. Zowel de slagaders als de aders kunnen worden onderzocht.
Om een goede meting te kunnen uitvoeren mag er geen lucht zitten tussen de huid en het meetinstrument. Daarom wordt op de meetplaatsen een gel aangebracht op de huid.
Het onderzoek vindt plaats in een onderzoekskamer met gedimd licht. Hierdoor is het beeldscherm goed zichtbaar voor de laborant.
Het onderzoek zal ongeveer 30 tot 60 minuten duren. Het kan langer duren als meer dan één bloedvat moet worden onderzocht.

Plethysmografie

Bij een Plethysmografie wordt bekeken of het bloed goed de benen uit kan stromen.

Lees meer

Plethysmografie

Bij een Plethysmografie wordt bekeken of het bloed goed de benen uit kan stromen.
U krijgt twee manchetten om de bovenbenen. Deze worden een aantal malen opgepompt en na een paar minuten leeg gelaten.
Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek wordt aan u gevraagd om in een aangegeven tempo voetbewegingen te maken. Op deze manier wordt duidelijk of de kleppen in de aders goed werken.
Het onderzoek zal ongeveer 15 minuten duren.

Bent u verhinderd?

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan de afdeling Vaatfunctie-onderzoek. Er wordt een nieuwe afspraak voor u gemaakt of u krijgt een nieuwe afspraak thuisgestuurd.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt aan de behandelend specialist doorgegeven. Hij of zij zal met u de uitslag en een eventuele behandeling bespreken

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Cardiologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 616

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725 (Cardiologie)