Bent u rijgeschikt?

Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Er zijn een aantal voorwaarden als u een hersentumor heeft of heeft gehad en u weer per auto of motor aan het verkeer wilt deelnemen.

lees meer

Bent u rijgeschikt?

Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Er zijn een aantal eisen als u een hersentumor heeft of heeft gehad en u weer per auto of motor aan het verkeer wilt deelnemen. We adviseren u om niet alleen oplettend te zijn als u weer wilt gaan auto- of motorrijden, maar ook wanneer u als voetganger, fietser of bestuurder van een brommer of scooter aan het verkeer deelneemt.

Autorijden

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. U mag alleen rijden als u volgens de wet ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen ‘Eigen verklaring’).
U kunt de wettelijke eisen nalezen op internet op de website van het CBR.

Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden? Maar gaat u toch de weg op en veroorzaakt u een ongeluk? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden. Uw arts en verpleegkundig specialist geven geen informatie door aan het CBR of aan andere instanties, tenzij u hiervoor toestemming geeft.


Na de operatie

Heeft u een hersentumor of een hersentumor gehad en wilt u weer gaan auto- of motorrijden? Dan moet u in ieder geval aan de onderstaande eisen voldoen. lees meer

Na de operatie

Heeft u een hersentumor of een hersentumor gehad en wilt u weer gaan auto- of motorrijden? Dan moet u in ieder geval aan de onderstaande eisen voldoen. Bespreek deze eisen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
  • Op het moment van beoordeling is de hersentumor stabiel
  • U heeft geen beperking van het zicht
  • U heeft geen krachtsverlies of andere neurologische uitval
  • U heeft geen (ernstige) cognitieve stoornissen zoals problemen in geheugen, concentratie en overzicht

Autorijden en epilepsie

Als u een epileptische aanval heeft gehad gelden speciale regels ten aanzien van uw rijvaardigheid. lees meer

Autorijden en epilepsie

Een epileptische aanval tijdens het auto- of motorrijden kan ernstige gevolgen hebben voor u en uw medeweggebruikers. Daarom kan het zijn dat u minder geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen.
Wanneer u een epileptische aanval heeft gehad, moet u altijd contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) en een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) invullen. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw Gezondheidsverklaring.

  • Rijbewijs groep 1 (personenauto’s en motoren): na 1 epileptische aanval bent u 6 maanden ongeschiktom auto te rijden. Als u meer dan 1 aanval heeft gehad, bent u 12 maanden ongeschikt. Deze gaan in vanaf de laatste aanval. Als u door het CBR rijgeschikt wordt bevonden, krijgt u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur.
  • Rijbewijs groep 2 (vrachtwagens en bussen) en beroepsmatig rijden groep 1 (taxi): als u epilepsie heeft, bent u voor dit rijbewijspermanent ongeschikt.

Op bovengenoemde afspraken zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op deze website.
 U kunt uw vragen ook stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de polikliniek.


Hoe doet u melding bij het CBR?

Koop een Gezondheidsverklaring (bij gemeenteloket, rijschool of CBR). Vul het formulier zover mogelijk in. Kruis ‘Ja’ aan bij de vraag of u een hersenziekte heeft. lees neer

Hoe doet u melding bij het CBR?

Koop een Gezondheidsverklaring (bij gemeenteloket, rijschool of CBR). Vul het formulier zover mogelijk in. Kruis ‘Ja’ aan bij de vraag of u een hersenziekte heeft. Als u epilepsie heeft en medicatie gebruikt, kruist u bij deze twee vragen ook ‘Ja’ aan.  Laat uw behandelend arts of verpleegkundig specialist de achterkant (het ‘medische deel’) invullen. Eventueel kan de arts een aparte brief toevoegen.
LET OP: uw behandelend arts kan deze informatie verstrekken, maar hij of zij neemt niet de beslissing. De keuring wordt verricht door het CBR op basis van de informatie van uw behandelaar.

Stuur het formulier naar het CBR

Het CBR informeert u over de noodzakelijke onderzoeken. Soms kan het CBR u goedkeuren op basis van de informatie van uw behandelend arts. In andere gevallen is een aanvullende gezondheidskeuring nodig door een onafhankelijk neuroloog, eventueel aangevuld met een rijtest. Als u 75 jaar of ouder bent, dan volgt er in ieder geval een aanvullende keuring door een onafhankelijk arts. De kosten voor de Gezondheidsverklaring en het onafhankelijk onderzoek zijn voor uw eigen rekening.
  • Medewerkers
  • Intranet