Wat is hoge bloeddruk?

De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten wordt gepompt. De hoogte van de bloeddruk hangt af van de weerstand in het bloed als in het in het lichaam wordt rondgepompt. De bloeddruk wisselt tijdens de dag en nacht, dat is normaal. Overdag is de bloeddruk hoger dan 's nachts.

Wat is hoge bloeddruk?

We spreken van hoge bloeddruk (hypertensie) als de bovendruk hoger of gelijk is aan 140 mmHg en/of de onderdruk hoger of gelijk is aan 90 mmHg. Meestal zijn de bovendruk én onderdruk verhoogd. Soms kan alleen de bovendruk verhoogd zijn. Bij volwassenen boven de tachtig jaar is het normaal als de bovenbloeddruk wat hoger is, tussen de 150-160 mmHg.

Oorzaak

Er zijn twee vormen van hoge bloeddruk (hypertensie): primaire en secundaire hypertensie.

Primaire hypertensie
Primaire hypertensie (ook wel essentiële hypertensie genoemd) is de meest voorkomende vorm van hoge bloeddruk. Van de patiënten met hypertensie heeft 90-95% primaire hypertensie. De oorzaak van deze vorm van hoge bloeddruk is niet bekend. De huisarts stelt deze diagnose als er geen duidelijke oorzaak voor de hoge bloeddruk is. Deze vorm van hoge bloeddruk komt in bepaalde families meer voor dan in andere.

Secundaire hypertensie
Bij secundaire hypertensie is er wél een oorzaak voor de hoge bloeddruk. Om deze oorzaak te vinden, is meestal onderzoek nodig. Of uw arts deze onderzoeken nodig vindt, hangt onder andere af van:

 • klachten en verschijnselen waardoor we denken dat er een onderliggende ziekte kan zijn.
 • de hoogte van de bloeddruk (hoe hoger, hoe groter de kans op secundaire hypertensie)
 • de leeftijd waarop hoge bloeddruk ontstond (hoe jonger, hoe meer kans op secundaire hypertensie)
 • hoe goed de bloeddruk te behandelen is

Mogelijke oorzaken van secundaire hypertensie

 • te veel drop- of zoethoutthee drinken
 • nierziekten of ziekten van de urinewegen
 • afwijkingen van de bloedvaten van de nieren
 • feochromocytoom: een bijnierziekte waarbij er te veel (nor)adrenaline wordt aangemaakt
 • hyperaldosteronisme: een bijnierziekte waarbij er te veel aldosteron wordt aangemaakt
 • slaapapnoesyndroom

Klachten

Hoge bloeddruk is geen ziekte. Er kunnen wel afwijkingen aan grote en kleine bloedvaten ontstaan. Het gevolg:
 • slagaderverkalking (atherosclerose)
 • vergroting en overbelasting van het hart
 • schade aan de nieren
 • schade aan de ogen
 • scheuring van een bloedvat (dissectie van de grote buikslagader of aorta)

Wat is hoge bloeddruk?

De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten wordt gepompt. De hoogte van de bloeddruk hangt af van de weerstand in het bloed als in het lichaam wordt rondgepompt. lees meer

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Onderzoek Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bent u verwezen met hoge bloeddruk? Dan krijgt u bij uw eerste bezoek een gesprek en lichamelijk onderzoek. lees meer

Onderzoek Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bent u verwezen met hoge bloeddruk? Dan krijgt u bij uw eerste bezoek een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Tijdens een andere afspraak krijgt u een onderzoek. Dit duurt twee uur. We onderzoeken een paar dingen:
 • hoe u leeft (formulier met vragen)
 • we meten uw bloeddruk (met een bloeddrukmeter)
 • we maken een hartfilmpje
 • we onderzoeken uw bloedvaten
 • we onderzoeken uw bloed en urine
Een vasculaire verpleegkundige doet deze onderzoeken. Ongeveer één week hierna komt u terug bij de arts. Hij bespreekt alle uitslagen met u en vertelt u welke behandeling en onderzoeken u kan krijgen.

Bloeddrukarmband

De bloeddrukarmband wordt om uw bovenarm gedaan. Ben u rechtshandig, dan meten we de bloeddruk via uw linkerarm. Bent u linkshandig, dan doen we dat aan uw rechterarm. Er is dan minder kans dat u uw arm beweegt. Dit is beter voor de meting.
 

Behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling bestaat altijd uit het opvolgen van leefstijladviezen. In sommige gevallen schrijft de arts ook medicijnen voor. lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling bestaat altijd uit het opvolgen van leefstijladviezen. Dit betekent dat u advies krijgt om uw leven aan te passen bijvoorbeeld:
 • stoppen met roken
 • afvallen
 • gezond eten
 • het verminderen van zoutinname
 • voldoende bewegen
 • beperkt alcoholgebruik
 • het voorkomen van stress
Naast leefstijladviezen kan het zijn dat u medicijnen nodig heeft voor de hoge bloeddruk. Als er nog andere risicofactoren zijn bijvoorbeeld suikerziekte of een verhoogd cholesterol, dan wordt dit ook met medicijnen behandeld.
Het is belangrijk dat u de adviezen goed opvolgt, om hart- en vaatziekten te voorkomen. Als u dit moeilijk vindt, bespreek dit dan met uw arts.
De arts kan met u afspreken om thuisbloeddrukmetingen te doen om het effect van de behandeling te meten.
 

Onderzoek Thuisbloeddrukmeting

De arts kan met u afspreken dat u thuis bloeddrukmetingen doet, zodat we het effect van de behandeling kunnen meten. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet