Patiëntenzorg Aandoeningen Vergevorderde huidkanker in het hoofd-halsgebied

Wat is vergevorderde huidkanker in het hoofd-halsgebied?

Huidkanker in het hoofd-halsgebied kan uitzaaien naar de regio van de oorspeekselklier of hals. Dit kan alleen bij melanoom of plaveiselcelcarcinoom.

lees meer

Wat is vergevorderde huidkanker in het hoofd-halsgebied?

Huidkanker in het hoofd-hals gebied kan uitzaaien naar de regio van de oorspeekselklier of hals. Dit kan alleen bij melanoom of plaveiselcelcarcinoom. Het Radboudumc is een van de 8 centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in hoofd-hals kanker. U kunt bij ons terecht voor de diagnose en behandeling van naar de oorspeekselklier of hals uitgezaaide huidkanker.

Symptomen

Meestal is een uitzaaiing in een lymfeklier pijnloos. Vaak is er alleen een zwelling die u zelf ziet of voelt. Het is een harde knobbel, meestal bij het oor of in de hals. Soms is de zwelling gevoelig of pijnlijk.

(illustratie: KWF | kanker.nl)
De regionale lymfeklieren van de mond en keelholte

 


Contact

Centrum voor Hoofd-Halsoncologie

(024) 361 51 24

Waarom naar het Radboudumc?

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege huidkanker uitgezaaid naar de oorspeekselklier of hals, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Als u naar ons bent doorverwezen vanwege huidkanker uitgezaaid naar de oorspeekselklier of hals, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid. Bij sneldiagnose plannen we alle noodzakelijke onderzoeken zo snel mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag en soms komt u hiervoor een paar keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar huidkanker uitgezaaid naar de oorspeekselklier of hals, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn, kijken verschillende specialisten naar uw situatie. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts de uitslag en ons behandelvoorstel met u. Houd er rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. lees meer

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar zijn voor u en uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook op persoonlijk of professioneel vlak. Om deze knelpunten te herkennen en bespreekbaar te maken, gebruiken we op vaste momenten tijdens uw behandeling de Lastmeter. Dit is een korte vragenlijst waarop u aangeeft hoe het met u gaat en of u problemen ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager bespreekt de vragenlijst met u. Samen met uw casemanager en arts bekijkt u of u ondersteuning wil van een gespecialiseerde zorgverlener. Als dit nodig is, verwijzen zij u door.

Jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli en ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Radboudumc Expertise­centrum voor Hoofd-, Hals- en Speekselklier­tumoren

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hoofd-, Hals- en Speekselkliertumoren houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Team Hoofd-Halsoncologie

Voor iedere vorm van kanker hebben we in het Radboudumc een gespecialiseerd team met medewerkers uit verschillende disciplines: een multidisciplinair team. Ook als u hoofd-hals kanker heeft, wordt u geholpen door een multidisciplinair team.

  • Medewerkers
  • Intranet