Over mediastinitis

Mediastinitis is een ontsteking van het borstbeen en de weefsels die daarachter liggen. Het mediastinum is de ruimte achter het borstbeen, tussen de longen. Mediastinitis kan ontstaan na een openhartoperatie. lees meer

Over mediastinitis

Mediastinitis is een ontsteking van het borstbeen en de weefsels die daarachter liggen. Het mediastinum is de ruimte achter het borstbeen, tussen de longen. Het kan worden onderverdeeld in het voorste, middelste en het achterste deel. Na uw openhartoperatie is een infectie (ontsteking) opgetreden van het voorste gedeelte van het mediastinum. In dit voorste gedeelte bevindt zich ook het borstbeen en het gebied rondom het hart. Deze infectie noemen we mediastinitis. De behandeling van een mediastinitis verschilt van een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van hoe ernstig de infectie is.

Oorzaken van mediastinitis

Mediastinitis kan verschillende oorzaken hebben. Verschillende factoren (eventueel in combinatie) zorgen voor het ontstaan van een mediastinitis:
 • Het opnieuw openen van de borstkas. Door een complicatie na een openhartoperatie is het soms nodig dat de chirurg de borstkas opnieuw opent. Er is dan een grotere kans op een mediastinitis.
 • Diabetes tast de kleine bloedvaatjes aan, waardoor de doorbloeding minder is. Dit geldt dus ook voor de doorbloeding van het borstbeen. Hierdoor verloopt de genezing langzamer. Een bacteriële besmetting van de wond kan daarom sneller leiden tot een mediastinitis bij patiënten met diabetes.
 • Ook door overgewicht kan de doorbloeding van het wondgebied minder goed zijn. Het vetweefsel rond het borstbeen wordt minder doorbloed. Dit vergroot dus net zoals bij diabetes de kans op een mediastinitis.
 • COPD is een chronische longziekte. Patiënten met COPD zijn extra gevoelig als het gaat om het ontstaan van een mediastinitis. Dit kan 2 oorzaken hebben. Ten eerste gebruiken patiënten met COPD soms Prednison. Prednison is een medicijn die een ongunstige invloed heeft op de wondgenezing. Het verhoogt de kans op infecties, dus ook de kans op een mediastinitis. Ten tweede hoesten patiënten met COPD hoesten vaker dan normaal. Tijdens het hoesten trekken de ademhalingsspieren hard aan het borstbeen. Omdat het borstbeen na uw operatie met staaldraden weer aan elkaar is gemaakt mag hier niet te veel kracht op komen te staan. Door heftig hoesten kan het borstbeen los gaan zitten. Dit geeft een verhoogde kans op het ontstaan van mediastinitis.
 • Bestraling van het borstbeen. Heeft u in het verleden kanker gehad en is uw borstbeen bestraald? Dan heeft u een verhoogde kans op het ontstaan van mediastinitis. Door de bestraling is uw borstbeen beschadigd. De doorbloeding is daardoor minder goed. Uw borstbeen is ook extra gevoelig voor infecties.

Contact

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

(024) 361 45 90

De behandeling

De behandeling van mediastinitis is gericht op het schoonmaken van de wond en het opruimen van de infectie. Om de wond schoon te maken moeten we de wond opnieuw openmaken. lees meer

De behandeling

De behandeling van mediastinitis is gericht op het schoonmaken van de wond en het opruimen van de infectie. Om de wond schoon te maken moeten we de wond opnieuw openmaken. Hierna volgt meestal een ‘open’ behandeling. Dit betekent dat we de wond open laten om het zo te kunnen genezen. Dit doen we met behulp van VAC therapie. We reinigen de wond. Daarnaast dienen we antibiotica toe via een infuus. De duur van de antibiotica toediening is afhankelijk van de ernst en het verloop van de infectie.
 • Antibiotica. Voor het starten met antibiotica is het belangrijk om te weten welke bacterie de infectie heeft veroorzaakt. Dit bekijken we aan de hand van een wondkweek. Naar aanleiding van deze kweek stellen we vast welk antibioticum het meest geschikt is en hoelang u deze gaat gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de medisch microbioloog.
 • VAC therapie: VAC staat voor Vacuüm Assisted Closure. Bij deze therapie leggen we een polyurethaan spons in uw wond. We plakken uw wond luchtdicht af met transparante folie. Op de folie sluiten we een slang aan die verbonden is aan een pomp. Deze pomp zuigt onder een bepaalde negatieve druk de spons vacuüm. Hierdoor doorbloeden de wondranden beter en zuigen we wondvocht en dus bacteriën continu af. Dit heeft een gunstig effect op uw wond. De afdelingsarts vervangt de spons in de wond 2 keer per week. Dit kan pijnlijk zijn. Geef zelf goed aan wanneer de pijn niet acceptabel is. Als het nodig is krijgt u vooraf pijnstilling. Tijdens het verwisselen van de spons nemen we regelmatig wondkweken af om te kijken of er nog bacteriën in de wond zitten. 
De VAC therapie kunnen we stoppen als:
 • De wondkweken geen bacteriën meer bevatten.
 • U geen koorts (meer) heeft.
 • De ontstekingswaarden in uw bloed gedaald zijn.
 • De wond infectie vrij is.
 • De wond bedekt is met herstel weefsel.
Na het stoppen van de VAC therapie groeit de wond soms toch niet vanzelf dicht. Dan is een operatie nodig om de wond te sluiten.

Tijdens de opname

 • Bij iedere operatie en ieder ziektebeeld kunnen complicaties optreden.

  lees meer


  Complicaties

  Bij iedere operatie en ieder ziektebeeld kunnen complicaties optreden. Mogelijk complicaties bij mediastinitis zijn:
  • Een bloedvergiftiging genaamd Sepsis. Hierbij gaan bacteriën de bloedbaan in en ontstaat er een ontstekingsreactie van het hele lichaam.
  • Uitbreiding van de wondinfectie naar andere delen van het lichaam.
  • Verlies van het borstbeen door de infectie.
  • Slechte voedingstoestand.
  • Scheuring van de rechterhartkamer.

 • Aansterken

  Op de verpleegafdeling behandelen we uw borstwond volgens het opgestelde plan. Naast de wondzorg is het ook belangrijk dat u aansterkt en revalideert. Een team dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtiste, pastorale dienst en maatschappelijk werk helpen u daarbij.

 • Pijnstilling

  De verpleegkundige vraagt u regelmatig om een pijnscore aan te geven. De pijnscore is een score van 0 tot en met 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de allerergste pijn die u zich kunt voorstellen. Het is erg belangrijk dat uw pijn onder controle is. Pijn heeft namelijk een slechte invloed op uw genezingsproces. Aan de hand van de pijnscore krijgt u pijnstillende medicatie.

 • Voeding

  Omdat u zo’n grote wond heeft, is het erg belangrijk voor de genezing dat u genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Door de infectie heeft uw lichaam behoefte aan extra voeding en eiwitten. Samen met een diëtiste passen we eventueel uw huidige voedingspatroon aan.

 • Begeleiding

  De ziekenhuisopname kan voor u en uw familie erg ingrijpend zijn. Ook kunt u met veel vragen rondlopen. Aarzel niet om hier met een verpleegkundige of arts over te praten. Als u niet met een arts of verpleegkundige wilt praten of als u extra begeleiding wilt, kunnen we maatschappelijk werk of de pastorale dienst voor u vragen.

Weer naar huis

Als de wond gesloten is, uw bloeduitslagen goed zijn en de arts akkoord is mag u naar huis. Om volledig te herstellen heeft u nog veel tijd nodig. lees meer

Weer naar huis

Als de wond gesloten is, uw bloeduitslagen goed zijn en de arts akkoord is, mag u naar huis toe. Om volledig te herstellen heeft u nog veel tijd nodig. Dit kan enkele weken tot maanden duren. Ook kan het zijn dat uw wond nog open is en u met een VAC pomp naar huis gaat. In dit geval moet u 2 keer per week op de afdeling terugkomen voor wondcontrole en het vervangen van de spons. Ook nemen we dan opnieuw wondkweken af. Als de wond schoon is en er goed uitziet dan beslist de chirurg om de wond te gaan sluiten. We nemen u dan  op voor de operatie. Als u naar huis gaat bent u weer in staat om uzelf te verzorgen. Houd er wel rekening mee dat u geen zware lichamelijke activiteiten mag doen, ook geen zware huishoudelijke taken. Eventueel heeft u thuishulp nodig. De verpleegkundige overlegt dit met u. Als het nodig is, schakelen we voor u de thuiszorg of andere instanties in.

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longziekten. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet