Patiëntenzorg Aandoeningen Pijn bij patiënten met kanker

Over pijn bij patiënten met kanker

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces.

Behandeling Palliatief Consult Team

Het Palliatief Consult Team helpt u met het verlichten van pijn. Veel klachten kunnen we goed behandelen met medicatie. In sommige gevallen is een zenuwblokkade noodzakelijk. lees meer

Behandeling Palliatief Consult Team

Het Palliatief Consult Team besteedt veel aandacht aan het verlichten van symptomen in het algemeen, en van pijn in het bijzonder. Veel pijnklachten zijn met medicatie goed onder controle te brengen en te houden. Naast een simpele paracetamol (de basis van elke manier van pijnbehandeling) wordt ook veel gebruik gemaakt van morfine en daarop gelijkende stoffen. We geven u de medicatie zo veel mogelijk in tabletten. U kunt het ook toegediend krijgen via een pleister op de huid. Wanneer slikken niet meer mogelijk is, kan morfine ook onder de huid gegeven worden met behulp van een pompje.

Zenuwblokkade

Soms is het noodzakelijk om de pijn te behandelen met een zenuwblokkade. In die gevallen, en in gevallen dat de behandeling van de pijn complex is, zorgt het Palliatief Consult Team voor een goede afstemming van de behandeling met het Pijnteam.

Pijnbeleid en pijnbehandeling


Contact Palliatieve zorg

(024) 366 81 21

Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

De afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde houdt zich bezig met zorg voor, tijdens en na operaties. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet