Patientenzorg Aandoeningen Psychische problemen bij ouderen

Over psychische problemen bij ouderen

Bij het ouder worden verandert er het één en ander. U kunt te maken krijgen met verlieservaringen zoals het overlijden van uw partner, ernstige ziektes of het wegvallen van sociale contacten.

lees meer

Over psychische problemen bij ouderen

Bij het ouder worden verandert er het één en ander. U kunt te maken krijgen met verlieservaringen zoals het overlijden van uw partner, ernstige ziektes of het wegvallen van sociale contacten. Het verwerken van informatie, ofwel het cognitief functioneren, verandert ook. Er kan sprake zijn van (beginnende) geheugenklachten. In de levensfase van ouderen kunnen zingevingsvragen opspelen. Ook is er een grotere kans op lichamelijke ziekten. Deze kunnen een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische problemen en/of van invloed zijn op de behandeling.

Gevolgen

U kunt door allerlei factoren sneller uit balans raken. Dit kan leiden tot angst- of depressieve stoornissen, verwardheid en geheugenproblemen. Deze psychische klachten kunnen lichamelijke problemen veroorzaken. Anderzijds leiden lichamelijke problemen ook vaak tot psychische problemen. Ouderen praten vaak minder dan jongeren over psychische klachten, vragen minder snel om hulp en hebben de neiging om klachten als lichamelijk te beschouwen. Kortom: meestal is er sprake van meerdere factoren die tegelijkertijd spelen en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt om de specifieke kennis en ervaring die wij bieden op de poli ouderen (ziekenhuis) psychiatrie.

Onderzoeken Wat kunt u verwachten?

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Behandelingen Wat kunnen we doen?

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op het veranderen van aan de klachten verbonden gedachten en gedragingen.


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact