Over het zorgpad jaarcontrole Systemische Sclerose (SSc) of Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)

Op 1 maart 2019 start op de polikliniek Reumatische Ziekten de pilot “Zorgpad jaarcontrole Systemische Sclerose (SSc) of Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)”. Deze pilot geldt alleen voor de mensen die op dinsdag komen voor de jaarcontrole. lees meer

Over het zorgpad jaarcontrole Systemische Sclerose (SSc) of Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)

Op 1 maart 2019 start op de polikliniek Reumatische Ziekten de pilot  “Zorgpad jaarcontrole Systemische Sclerose (SSc) of Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)”. Deze pilot geldt alleen voor de mensen die op dinsdag komen voor de jaarcontrole.

De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc is gespecialiseerd in zorg voor patiënten met SSc of MCTD. Wij nemen daarom regelmatig de behandeling van mensen met SSc of MCTD over of ondersteunen artsen in regionale ziekenhuizen bij de begeleiding van patiënten. Dit noemen we: shared care (gedeelde zorg).
Om de zorg te optimaliseren en meer gestructureerd te laten verlopen hebben wij het zorgpad “Jaarcontrole SSc” ontwikkeld. Dit zorgpad is een stappenplan, waarin alle stappen staan die iemand met SSc of MCTD doorloopt. Natuurlijk blijft de zorg mensenwerk en is een zorgpad niet voor iedereen even goed passend. Wij wijken daarom soms, in overleg met u, af van ons zorgpad.

Jaarcontrole

Het doel van de nieuwe opzet van deze jaarcontrole is om te kijken naar de verschillende problemen waar u als patiënt tegenaan loopt. Daarnaast bekijken we of er organen betrokken zijn bij de aandoening, zoals uw hart, longen, nieren, maag of darmen. lees meer

Jaarcontrole

Het doel van de nieuwe opzet van deze jaarcontrole is om te kijken naar de verschillende problemen waar u als patiënt tegenaan loopt. Daarnaast bekijken we of er organen betrokken zijn bij de aandoening, zoals uw hart, longen, nieren, maag of darmen.
Het is belangrijk om samen met de reumatoloog een behandelplan uit te stippelen dat voor u op “maat” is gemaakt. Om dit te kunnen heeft de reumatoloog niet alleen informatie nodig over uw welzijn, maar ook over uw functioneren en de problemen die u ervaart in het dagelijks leven.
 

Hoe ziet de jaarcontrole eruit?

Bekijk hier de verschillende onderdelen van de jaarcontrole. De volgorde kan, afhankelijk van het tijdstip van uw afspraak, iets verschillen. lees meer

Hoe ziet de jaarcontrole eruit?

 1. Ter voorbereiding op uw bezoek vragen we u om via mijnRadboud een vragenlijst in te vullen over uw functioneren. U krijgt hiervoor 2 weken van tevoren een uitnodiging. De gegevens uit deze vragenlijst gebruiken wij om mogelijke problemen te inventariseren in voorbereiding op uw bezoek. Heeft u nog geen toegang tot mijnRadboud? Dan vragen wij u zo snel mogelijk een account aan te maken. 
  Lees meer informatie over mijnRadboud
 2. Wanneer u arriveert op onze polikliniek voor uw jaarcontrole, krijgt u eerst een bloed- en urineonderzoek op de prikpost.
 3. Op post geel maakt een polikliniekmedewerker een hartfilmpje (ECG) en meet uw bloeddruk en gewicht. Daarnaast stelt hij of zij u een aantal vragen over uw voeding.
 4. Vervolgens gaat u naar het poliplein waar u een longfunctieonderzoek krijgt en eventueel een CT-scan van de longen als de reumatoloog van tevoren heeft aangegeven dat dit nodig is.
 5. Op de polikliniek Reumatologie inventariseert de verpleegkundig specialist of de physician assistant uw lichamelijke klachten en verricht het lichamelijk onderzoek.
 6. Aansluitend inventariseert de verpleegkundig reumaconsulent de problemen die u ondervindt in uw dagelijks leven als gevolg van de ziekte.
 7. Uw bezoek wordt afgesloten met een bezoek aan de reumatoloog. Hij of zij bespreekt alle uitslagen met u en richt zich samen met u op de problemen die op dat moment voor u op de voorgrond staan. Als het nodig is wordt uw behandeling aangepast. Op deze manier is er voldoende tijd om stil te staan bij uw behandeling.
De volgorde kan, afhankelijk van het tijdstip van uw afspraak, iets verschillen.

Wat verandert er voor u?

We verwachten dat u vooraf een vragenlijst invult. Daarnaast duurt de jaarcontrole zo'n 3 uur en worden alle onderzoeken in het Radboudumc verricht. lees meer

Wat verandert er voor u?

Er wordt een voorbereiding van u verwacht via mijnRadboud. Als u nog geen toegang heeft tot mijnRadboud, dan vragen wij u zo snel mogelijk een account aan te maken. De activatiecode die u nodig heeft om een account aan te maken staat onderin uw afsprakenbrief. Als u niet beschikt over een computer, neem dan contact op met ons patiëntensecretariaat via (024) 361 45 80.

U zult 1 keer per jaar meer tijd kwijt zijn aan uw poliklinische bezoek. Houd er rekening mee dat u ongeveer 3 uur bezig bent. U gaat dan wel naar huis met een vastomlijnd plan voor uw behandeling en kennis van alle uitslagen.

De jaarcontrole poli wordt gedaan door een groep reumatologen die gespecialiseerd zijn in SSc en MCTD. Het is dus mogelijk dat u bij uw jaarbezoek niet uw eigen reumatoloog ziet. De gegevens van het bezoek worden altijd gecommuniceerd met uw hoofdbehandelaar.

We besteden meer tijd aan uw voeding, uw functioneren en de problemen die u in uw dagelijks leven ervaart.

Als u gewend bent dat de longfunctieonderzoeken in een ander ziekenhuis verricht worden, zal dit voor u veranderen. Het longfunctieonderzoek vindt voortaan bij ons in het Radboudumc plaats. Op deze manier beschikken wij altijd over de noodzakelijke informatie om samen met u een behandelplan te maken.

Voorbereiding

Wat u kunt doen om uw bezoek voor te bereiden? lees meer

Voorbereiding

 • Zorg dat u gebruikmaakt van mijnRadboud en de vragenlijst invult voor uw bezoek.
 • Denk na over de problemen die u ervaart en de vragen die u heeft en schrijf deze eventueel op.
 • Neem eventueel een familielid of vriend(in) mee naar het bezoek. Twee horen meer dan één.
 • Neem een actueel overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. U kunt deze bij uw apotheek krijgen.
 • Bekijk van tevoren of u nog genoeg reumamedicatie in huis heeft. Zo niet, dan kan de behandelaar een nieuw recept uitschrijven. Uw behandelaar is, in verband met veiligheidsredenen, verantwoordelijk voor het voorschrijven van de reumamedicatie. Deze mag niet via de huisarts worden verlengd.

Verhinderd?

Wij vragen u na te denken of het echt niet mogelijk is om op de afspraak te komen. Er zijn meerdere personen betrokken bij uw zorg. Uw plek kan niet makkelijk worden opgevuld. Is het echt niet mogelijk om te komen, neem dan contact op met het patiëntensecretariaat. Annuleer niet via mijnRadboud.
 • Medewerkers
 • Intranet