Wat is alendroninezuur?

Alendroninezuur behoort tot de groep geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Alendroninezuur remt de botafbrekende cellen. Hierdoor verbetert de botdichtheid, het bot wordt sterker en de kans op een botbreuk neemt af. lees meer

Wat is alendroninezuur?

Alendroninezuur behoort tot de groep geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Alendroninezuur remt de botafbrekende cellen. Hierdoor verbetert de botdichtheid, het bot wordt sterker, en op deze manier neemt de kans op een botbreuk af.

Alendroninezuur wordt gebruikt bij de behandeling van osteoporose (botontkalking). Alendroninezuur wordt tevens voorgeschreven ter voorkoming van osteoporose bijvoorbeeld aan patiënten die langdurig behandeld worden met glucocorticoïden (medicijnen zoals prednisolon). Daarnaast wordt alendroninezuur voorgeschreven aan patiënten met de ziekte van Paget (lokale botaandoening).

Het gebruik

Alendroninezuur wordt over het algemeen verstrekt in tabletten van 70 mg. De gebruikelijke dosering is 1 keer per week 70 mg. Er bestaan ook tabletten van 10 mg die dagelijks moet innemen. De tabletten neemt u steeds op dezelfde dag van de week in. Uw behandelaar spreekt met u af welke dosering en hoe vaak u de tabletten moet gaan gebruiken.

Neem de tablet ’s ochtends in, direct na het opstaan met een groot glas kraanwater of niet-bruisend mineraalwater in. Wacht minstens 30 minuten voordat u iets gaat eten of drinken. Alendroninezuur mag niet op hetzelfde tijdstip met andere medicijnen worden ingenomen.

Bewaaradvies

De alendroninezuur tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van buikpijn, hoofdpijn of griepverschijnselen. lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen die bij minder dan 15% van de patiënten voorkomen.
  • Milde griepverschijnselen zoals spier- en gewrichtspijn (> 10%)
  • Hoofdpijn, duizeligheid
  • Buikpijn, misselijkheid en/of zuurbranden
  • Ontsteking van de slokdarm, maag of eerste deel van de dunne darm
  • Zelden osteonecrose van de kaak (= beschadiging van kaakbot door verminderde doorbloeding): zorg voor goede gebitshygiëne

Allergieën

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Voor de behandeling

Voor het starten van de alendroninezuur controleren we uw nierfunctie en het calciumgehalte in uw bloed. Als er grote problemen zijn met uw nierfunctie of wanneer er sprake is van een lage hoeveelheid calcium (kalk) in uw bloed, dan geven we u het medicijn niet.

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Gelijktijdige inname van voeding en/of medicijnen kan de opname van alendroninezuur verstoren. Daarom mag u alendroninezuur niet tegelijkertijd met voedsel en/of andere medicijnen innemen. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Gelijktijdige inname van voeding en/of medicijnen kan de opname van alendroninezuur verstoren. Met name als er sprake is van één van de volgende bestanddelen: calcium, magnesium, aluminium, ijzer. Alendroninezuur mag daarom niet op hetzelfde tijdstip met voedsel en/of andere medicijnen worden ingenomen. Uw arts adviseert u meestal om calcium (kalk)tabletten en/of vitamine D tabletten te gebruiken tijdens de behandeling met alendroninezuur. Volg deze adviezen goed op om problemen te voorkomen door een te laag calcium (kalk)gehalte in uw bloed tijdens de behandeling met alendroninezuur.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die maag- en slokdarmklachten kunnen geven zoals acetylsalicylzuur of NSAID’s (ibuprofen, diclofenac, naproxen). Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met alendroninezuur.

Autorijden

Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van alendroninezuur.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Het is niet noodzakelijk de alendroninezuur te staken voor een operatieve ingreep. Tijdens het gebruik van alendroninezuur is er een heel kleine kans op afsterven van kaakbot tijdens een tandheelkundige ingreep. Als u een tandheelkundige ingreep moet ondergaan tijdens uw behandeling met Alendroninezuur, bespreek dit dan met uw behandelaar en tandarts.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Er is geen bezwaar tegen vaccinaties tijdens het gebruik van alendroninezuur.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van alendroninezuur is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van alendroninezuur tijdens zwangerschap. Alendroninezuur mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u alendroninezuur gebruikt.

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet