Wat is anakinra?

Anakinra wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij patiënten met verschillende reumatische ziekten zoals Juveniele Idiopathische Artritis (jeugdreuma) en autoinflammatoire syndromen (onder andere HIDS, TRAPS, FMF, PAPA, Schnitzler syndroom, CAPS en Adult-onset Still’s disease) en soms bij reumatoïde artritis.

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten, maar ook koorts of huidafwijkingen kunnen een uiting zijn. Anakinra is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Dit medicijn remt het eiwit interleukine 1 (IL 1). Dit leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. Het kan ook koorts en huidafwijkingen bij auto-immuunziekten onderdrukken. De werking van anakinra treedt meestal op na 2 tot 12 weken. Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Anakinra wordt bij reumatoïde artritis bij voorkeur gecombineerd met methotrexaat of een ander anti-reumatisch middel. Deze combinatie is doorgaans effectiever.

Het gebruik

Anakinra wordt toegediend als onderhuidse injectie. De injecties kunt u bij uzelf toedienen, of laten doen door uw partner of zorgverleners. In het ziekenhuis of bij de apotheek krijgt u instructies hoe u deze injecties moet toedienen. De gebruikelijke dosering van anakinra via een onderhuidse injectie is 1x per dag 100 mg. Uw behandelaar spreekt dit met u af.

Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen en de anakinra eventueel zelfs te stoppen.

Bewaaradvies

Bewaar anakinra altijd koel in de koelkast tussen 2 en 8º C. Haal de injectiespuit 30 minuten voor toediening uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.
Patiëntenzorg Behandelingen Anakinra (Kineret®) bij reumatische aandoeningen

Wat is anakinra?

Anakinra wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten en wordt toegediend als onderhuidse injectie. De werking van anakinra treedt meestal op na 2 tot 12 weken. lees meer

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Voor de behandeling

We testen u op tuberculose door middel van een huidtest en/of bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u te screenen op hepatitis en om u bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. lees meer

Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling kijken we of u tuberculose heeft gehad. In het verleden is namelijk bij sommige patiënten tuberculose opgetreden. Dit was meestal een opvlamming van een oude infectie. We testen u op tuberculose door middel van een huidtest (Mantoux) en/of een bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u  te screenen op hepatitis en om u  bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

TNF- α-blokkerende middelen zoals adalimumab en etanercept mogen niet samen met anakinra gegeven worden omdat ze dan de aanmaak van bloedcellen kunnen onderdrukken en meer ernstige infecties kunnen geven bij gelijktijdig gebruik. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met anakinra.

Autorijden

Anakinra zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen het autorijden tijdens gebruik van anakinra.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van anakinra mogelijk een verhoogd risico op infecties  na een operatie.  Overleg met uw behandelaar of het nodig is anakinra tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts op de hoogte te brengen van het feit dat u anakinra gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Als u op reis gaat raden wij u aan om de medicatie gekoeld in een koeltasje mee te nemen in uw handbagage. Bewaar de medicatie op uw verblijfadres zoals thuis, dus in de koelkast bij een temperatuur van 2-8° Celsius. Denk eraan om tijdig een medicatie paspoort bij uw apotheek aan te vragen voor mee op reis. Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een brief mee te nemen dat u anakinra en bijbehorende injectiespuiten gebruikt. Deze brief is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts.

Heeft u een vaccinatie nodig anders dan de griep, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts. Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin af bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG.

Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van abatacept. Dit vanwege een mindere effectiviteit van bepaalde vaccinaties tijdens het gebruik van anakinra.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn de vruchtbaarheid beïnvloedt. Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit aan te geven bij uw behandelaar.
Overleg met uw behandelaar of u tijdens het gebruik van anakinra veilig borstvoeding kunt geven.

Mogelijke bijwerkingen

U kunt last krijgen van een aantal bijwerkingen. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, of algemeen ziek zijn mag u anakinra niet gebruiken. lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
  • Huiduitslag of jeuk op de plaats van de injecties: deze klachten zijn vrijwel altijd mild en op den duur verdwijnen ze bij de meeste patiënten.
  • Hoofdpijn.
  • Stijging van de cholesterol spiegel.

Infecties

Omdat anakinra de afweer onderdrukt is er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Als u een gewone verkoudheid heeft zonder koorts, dan kunt u anakinra gewoon blijven gebruiken. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, of algemeen ziek zijn mag u anakinra niet gebruiken. Neem in dat geval ook altijd contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.

Allergieën

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet