Wat is blaastraining?

Blaastraining, ook wel urotherapie, is een poliklinische training voor allerlei plas- en/of poepproblemen.

Bij de training zijn vaak meerdere specialisten betrokken (multidisciplinaire training). De training begint bij de verpleegkundig specialist kinderurologie. Als het nodig is, kan ook de kinderfysiotherapeut of de kinderpsycholoog ingeschakeld worden. 
 
Tijdens de training proberen we op een gestructureerde wijze het plasprobleem van uw kind aan te pakken. Het is een poliklinische training, waarbij de ouders nadrukkelijk als coach een taak hebben. Uw kind krijgt  een trainingsboek of plas- en poeplijsten. Deze moet u samen met uw kind thuis bijhouden en elke keer meenemen naar de training. Ook is het de bedoeling dat uw kind elke keer met een volle blaas naar de training komt, om een plasmeting (flowmetrie) te kunnen doen.
 
Bij de urotherapeut kunt u ook terecht met vragen omtrent incontinentiemateriaal en eventuele vergoedingen hiervoor van uw zorgverzekeraar.
Patiëntenzorg Behandelingen Blaastraining bij kinderen

Wat is blaastraining?

Blaastraining, ook wel urotherapie, is een poliklinische training voor allerlei plas- en/of poepproblemen. Bij de training zijn vaak meerdere specialisten betrokken (multidisciplinaire training). lees meer

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training ontvangt u uitgebreide vragenlijsten. Samen met uw kind houdt u bij hoe vaak uw kind plast, of er urineverlies is, hoeveel uw kind drinkt, hoe vaak er ontlasting is en wat de dagelijkse activiteiten waren. lees meer

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training ontvangt u uitgebreide vragenlijsten. Samen met uw kind houdt u bij hoe vaak uw kind plast, of er urineverlies is, hoeveel uw kind drinkt, hoe vaak er ontlasting is en wat de dagelijkse activiteiten waren.

Ook kan het zijn dat u een vragenlijst heeft gekregen over alle eerdere behandelingen op dit gebied. Soms krijgt u ook vragenlijsten, die meer inzicht geven in hoeverre u of uw kind emotionele hinder ervaart door de problemen.

Voor wie is de training bedoeld?

De training is vooral bedoeld voor kinderen (vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar) met plas- en/of poepproblemen. De problemen zijn niet met een eenvoudige behandeling (zoals adviezen, medicijnen, (soms) een operatie) snel te verhelpen. lees meer

Voor wie is de training bedoeld?

De training is vooral bedoeld voor kinderen (vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar) met plas- en/of poepproblemen. De problemen zijn niet met een eenvoudige behandeling (zoals adviezen, medicijnen, (soms) een operatie) snel te verhelpen. Vaak is dan sprake van meerdere factoren die de problemen veroorzaken of verergeren. Deze moeten we allemaal samen aanpakken de problemen op te kunnen lossen. Voorbeelden van deze problemen zijn:

  • urineverlies (incontinentie)
  • regelmatige blaasontstekingen (urineweginfecties)
  • vaak plassen (frequency)
  • snel en vaak heftige aandrang hebben (urgency)
  • erg weinig plassen
  • verkeerde plastechniek/-gewoontes

Meestal zijn er ook bijkomende problemen, zoals weinig drinken en obstipatie (ophouden van de ontlasting). Soms zijn er ook op het gebied van gedrag of sociale omgeving problemen die deze klachten kunnen beïnvloeden. Om uw kind dus goed te kunnen behandelen, kijken we op meerdere gebieden waar we kunnen bijsturen.


Controle na de training

Na de training blijft uw kind onder controle tot ongeveer één jaar na de training. Als dan alles goed is, wordt de behandeling afgesloten. Sommige kinderen blijven langer onder controle. Bijvoorbeeld als ook sprake is van een andere diagnose waarvoor ze bij de kinderuroloog komen.

Polikliniek Kinderurologie

In het Kinderurologisch Centrum behandelen we kinderen met aangeboren of verworven aandoeningen van de tractus urogenitalis (urinewegen en geslachtsorganen).

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet