Beweging & kanker

De behandeling van kanker vraagt energie van het lichaam, waardoor vermoeidheid, conditieverlies en spierafbraak kunnen ontstaan. Bewegen kan de vermoeidheid en conditieverlies verminderen en kan het verlies van spierkracht beperken. Het is belangrijk dat u tijdens uw behandeling in beweging probeert te blijven binnen uw eigen grenzen. Zo nodig kan een (oncologische) fysiotherapeut u hierin ondersteunen.

Meer informatiemateriaal over kanker en bewegen 

Online is veel informatie beschikbaar. Wij raden de onderstaande websites aan als het gaat over bewegen bij kanker: www.onconet.nu en www.tegenkanker.nl/beweging

Fysiotherapie thuis

Iedereen is wel bekend met gespecialiseerde fysiotherapie, zoals een manueel- of sportfysiotherapeut. De specialisatie oncologiefysiotherapeut is minder bekend. Het netwerk van oncologiefysiotherapeuten wordt steeds uitgebreider. De oncologiefysiotherapeut richt zich op de verschillende fases van het revalidatieproces en de oncologische zorg. Op de website van Onconet en de website van de KNGF kunt u een gespecialiseerd oncologisch fysiotherapeut bij u in de buurt zoeken. In Nijmegen bestaat een netwerk van verschillende fysiotherapie praktijken, die gespecialiseerd zijn in oncologische fysiotherapie: Oncologie-fysio

Ondersteunende zorg

De diagnose kanker en de behandeling kunnen een behoorlijke impact hebben op uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen op lichamelijk vlak maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Hier ziet u een overzicht van aspecten waarbij wij u ook proberen te ondersteunen.

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Beweging & kanker

De behandeling van kanker vraagt energie van het lichaam, waardoor vermoeidheid, conditieverlies en spierafbraak kunnen ontstaan. lees meer

Gezin & kanker

Wat vertelt u aan uw kinderen over ziek zijn en doodgaan? Lees meer voor adviezen bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft. lees meer

Uiterlijk & kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen hun uitwerking hebben op uw uiterlijk.

lees meer

Uiterlijk & kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen hun uitwerking hebben op uw uiterlijk. Hierdoor kunt u de ziekte als extra belastend ervaren. Veel mensen ervaren dat een verzorgd uiterlijk hen meer zelfvertrouwen kan geven.

Workshop in het Radboudumc

Wilt u meer informatie over huidverzorging, make-up, gebruik van een haarwerk of pruik? Kom naar een workshop in het Radboudumc. De workshops zijn gratis. Meld u aan door te klikken op de gewenste datum (de workshops zijn op maandag van 10.00 uur tot 12.00:

De stichting Look Good Feel Better organiseert ook gratis online workshops, waarvoor u zicht kunt aanmelden via hun website. 


Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. lees meer

Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. U kunt daarbij tegen obstakels aanlopen, bijvoorbeeld wanneer u vanwege de lichamelijke gevolgen van ziekte of behandeling niet meer hetzelfde werk kunt verrichten als eerst. Ook onzekerheid over het herstel of onvoldoende sociale steun in de werkomgeving kan een rol spelen. Probeer met uw werkgever in gesprek te gaan en afspraken over uw werkhervatting te maken. Praktische informatie en advies kunt u vinden op de www.kanker.nl. Ook kunt u altijd de hulp inschakelen van de bedrijfsarts.

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie

U kunt door de oncoloog of specialistisch verpleegkundige verwezen worden naar een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt met u en eventueel uw partner of familieleden de problemen rond opleiding, werk en inkomen in kaart. Hij of zij ondersteunt, adviseert en informeert u hierin en bespreekt mogelijke oplossingen.


KWF info voor ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Het Radboudumc houdt rekening met specifieke behoeftes, wensen en aandachtspunten van ouderen met kanker. Meer informatie van KWF

Mindfulness

U kunt gratis een online mindfulness training volgen. Dit is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen. lees meer

Mindfulness

In het Radboud Centrum voor Mindfulness doen we onderzoek naar de positieve effecten van mindfulnesstrainingen bij (ex-)kankerpatiënten. Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert:

  • hoe u zorgvuldig waarneemt
  • hoe u onderscheid maakt tussen oordelen en waarnemen
  • hoe u de automatische piloot uitschakelt

Centraal tijdens de training staat de aandacht voor het hier en nu. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de trainingen minder depressieve en angstklachten hebben en meer emotionele controle en zingeving ervaren.

Gratis online mindfulnesstraining

Tot maart 2023 is het mogelijk om gratis een online mindfulnesstraining te volgen in het kader van het Buddyonderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc Centrum voor Mindfulness

Meer informatie en aanmelden


Psychiatrische Consultatieve Dienst

Wij zijn betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

De Psychiatrische Consultatieve Dienst van de afdeling Psychiatrie is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. Wanneer er bij een patiënt sprake is van psychiatrische problematiek, of het vermoeden hierop, dan kan een arts binnen het Radboudumc de Psychiatrisch Consultatieve Dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

Op verzoek van een medische specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Radboudumc.

Verder biedt de consultatieve dienst ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.
Nadat de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan de behandeling, indien nodig, voortgezet worden op de polikliniek psychiatrie of Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

Psychosociale ondersteuning

Een ernstige ziekte kunnen u problemen of gevoelens geven waar u met hulpverleners binnen het ziekenhuis over kunt praten. lees meer

Psychosociale ondersteuning

Een ernstige ziekte kunnen u problemen of gevoelens geven waar u met hulpverleners binnen het ziekenhuis over wilt praten. Bij psychosociale ondersteuning zijn de volgende disciplines betrokken:

Verpleegkundige

De verpleegkundige is degene die de zorg voor u en uw naasten coördineert. Samen met u wordt gekeken hoe de problemen het best kunnen worden aangepakt en welke andere disciplines eventueel ingeschakeld kunnen worden. U kunt bij de verpleegkundige met uw vragen terecht.

Arts

De arts informeert u over uw ziektebeeld en gaat in op de medische gevolgen die de ziekte met zich meebrengt. U kunt ook hier altijd met uw vragen terecht.

Geestelijk verzorger

Deze is er om met u in gesprek te komen over zingeving en levensvragen die het ziekteproces bij u oproepen. Iedereen kan om zo’n gesprek vragen, ongeacht uw achtergrond.

Maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werk heeft als doel om samen met u de nadelige gevolgen van het ziek zijn te bespreken en eventueel op te lossen. Ook met praktische problemen kunt u hier terecht.

Psycholoog en psychiater

Uw behandelend arts kan in overleg met u een psycholoog of psychiater inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer problemen uw lichamelijke gezondheid in de weg staan.

Seksualiteit & intimiteit

Het feit dat u kanker hebt of hebt gehad, kan ervoor zorgen dat u minder zin hebt in seks. lees meer

Seksualiteit & intimiteit

Het feit dat u kanker hebt of hebt gehad, kan ervoor zorgen dat u minder zin hebt in seks. Ook het zijn dat u ten gevolge van de behandeling last hebt van geïrriteerde en droge slijmvliezen van de vagina, erectiestoornissen of klachten door een mogelijk vervroegde menopauze. Het is daarom belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner. Ook kunt u uw zorgen altijd delen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een seksuoloog.
 

Vergoeding reiskosten

Voor uw behandeling komt u meedere keren naar het Radboudumc. U kunt bij uw verzekeraar navragen of uw reiskosten naar het ziekenhuis worden vergoed.

lees meer

Vergoeding reiskosten

In alle basisverzekeringen is opgenomen dat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt die u heeft gemaakt voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer als u een oncologische behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie moet ondergaan. Vergoeding is pas mogelijk nadat u uw eigen bijdrage hebt betaald. Door een aantal zorgverzekeraars wordt deze regel zeer strikt nageleefd. U kunt bij uw verzekeraar informeren of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u de kosten kunt declareren.
Meer informatie over de kosten van de zorg: Kosten van zorg.


Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. Veel patiënten met kanker hebben last van ongewenst gewichtsverlies. Dat kan onder andere komen door een lichamelijke reactie op de kanker. Gevolg hiervan is dat de stofwisseling verandert, wat invloed heeft op uw eetlust. Problemen met eten kunnen ook ontstaan door de bijwerkingen van de behandeling. Bijvoorbeeld veranderde smaak en reuk, misselijkheid, moeilijk slikken of een ontstoken mond. Indien u moeite heeft met voeding, dan kunt u met uw behandelend arts overleggen of u doorverwezen kunt worden naar een diëtiste. Diëtisten zijn gespecialiseerd in deze klachten en adviseren u voor, tijdens en na de behandeling over de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk aan de behandeling kunt beginnen en na afloop zo snel mogelijk weer aansterkt.

Lees meer: http://www.voedingenkankerinfo.nl/
 
  • Medewerkers
  • Intranet