Patiëntenzorg Behandelingen Compassietraining

Wat is compassie(training)?

De compassietraining is voor mensen met psychische en/of lichamelijke klachten/ziektes die al eerder een Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) training hebben gevolgd. De oefeningen en gesprekken zijn tijdens de compassietraining meer gericht op een vriendelijke grondhouding naar jezelf. lees meer

Wat is compassie(training)?

De compassietraining is een vervolgtraining voor mensen met psychische klachten en/of lichamelijke ziektes die al eerder een Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) training hebben gevolgd. De oefeningen en gesprekken zijn tijdens de compassietraining meer gericht op een vriendelijke grondhouding naar jezelf. Uit ervaring weten we dat bij mensen met terugkerende depressie dit geen overbodige luxe is.


Wat betekent compassie?

compassie, ook wel mededogen genoemd, is het vermogen om op een vriendelijke manier aanwezig te zijn en open te staan voor pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het is een vermogen dat in aanleg bij iedereen aanwezig is, maar dat vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. Compassie wordt soms verward met medelijden. Bij compassie is het openstaan voor het lijden van onszelf en de ander echter accepterend en zonder oordeel. Het is onvoorwaardelijk en iets dat we als mensen met elkaar delen. Lijden is immers onvermijdelijk en het is de kunst om daar met vriendelijkheid en met zorg bij aanwezig te kunnen zijn. Compassie vraagt moed om onder ogen te zien wat moeilijk is en ruimhartigheid om je open te stellen voor pijn en lijden. Het leert u om respectvol met uw pijn en lijden om te gaan en ook meer begrip te krijgen dat het soms lastig voor u is. Ook leert het u dat pijn en lijden bij het leven hoort en dat een ieder hier mee te maken krijgt.


 


Wat kunt u verwachten?

Deze training is vergelijkbaar met de mindfulnesstraining en bestaat ook uit 8 bijeenkomsten en een stiltedag.

lees meer

Wat kunt u verwachten?

Deze training is vergelijkbaar met de mindfulnesstraining en bestaat ook uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en één stiltedag van 10:15 -16:15 uur. Wat betreft de inhoud zijn de oefeningen en de gesprekken echter meer gericht op het ontwikkelen van een vriendelijke grondhouding naar jezelf. Uit ervaring weten we dat dit bij veel mensen geen overbodige luxe is. Een kritische, afwijzende houding naar onszelf is soms een voedingsbodem voor een terugkeer van de depressieve klachten.
 

Wat kunt u verwachten?

U leert door middel van oefening om met meer respect en begrip om te gaan met pijn en lijden bij uzelf en de ander. U voedt als het ware het zorgsysteem waar meer ruimte is voor rust, ontspanning en herstel in plaats van het gevaar- of jaagsysteem, waar u meer in de overlevingsstand staat. U leert meer zicht te krijgen op wat u zelf nodig heeft en kunt dit ook meer aan u zelf geven. Ook leert u om uw eigen grenzen aan te geven en daar ook naar te handelen als een daad van compassie naar uzelf. Of anderen zorg en aandacht te geven vanuit een betrokken en liefdevol hart, maar niet uit gewoonte.

Data: zie agenda


Aanmelden

U kunt zich minimaal één jaar na de afronding van de Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) aanmelden voor deze compassietraining. lees meer

Aanmelden

U kunt zich naar de training laten verwijzen door uw huisarts of behandelaar van het Radboudumc Psychiatrie. Er volgt een intakegesprek op de polikliniek psychiatrie om te kijken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is. Plaatsing op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Vergoeding

De indicatiestelling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaats gevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.

Secretariaat Centrum voor Mindfulness

Irma Veliscek-van Maren

Ingang oost, route 974
0243614608
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet