Expertisecentra Mindfulness Trainingen Vervolgtraining mindfulness voor patiënten (MBCT): Compassietraining

Over compassietraining voor patiënten

Compassie, ook wel mededogen genoemd, is het vermogen om op een vriendelijke manier aanwezig te zijn en open te staan voor pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen . Het is een vermogen dat in aanleg bij iedereen aanwezig is, maar dat vaak om allerlei redenen niet tot (volle) bloei is gekomen.

lees meer

Over compassietraining voor patiënten

Compassie, ook wel mededogen genoemd, is het vermogen om op een vriendelijke manier aanwezig te zijn en open te staan voor pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen . Het is een vermogen dat in aanleg bij iedereen aanwezig is, maar dat vaak om allerlei redenen niet tot (volle) bloei is gekomen. Compassie wordt soms verward met medelijden. Bij compassie is het openstaan voor het lijden van onszelf en/of de ander echter accepterend en zonder oordeel. Het is onvoorwaardelijk en iets dat we als mensen met elkaar delen. Lijden is immers onvermijdelijk en het is de kunst om daar met vriendelijkheid en met zorg bij aanwezig te kunnen zijn. Compassie vraagt moed om onder ogen te zien wat moeilijk is en ruimhartigheid om je open te stellen voor pijn en lijden. Het leert je om respectvol met je pijn en lijden om te gaan en ook meer begrip te krijgen dat het soms lastig voor je is. Ook leert het je dat pijn en lijden bij het leven hoort en dat een ieder hier mee te maken krijgt.


Inhoud

De compassietraining is een verdieping of vervolg op de basistraining voor mensen met klachten.

lees meer

Inhoud

De compassietraining is een verdieping of vervolg op de basistraining voor mensen met klachten. U oefent binnen de training met allerlei aandachtsoefeningen zoals de ademruimte, bodyscan en liggende en staande bewegingsoefeningen waarbij het accent meer komt te liggen op het geven van vriendelijke en zorgzame aandacht juist ook als er last ervaren wordt. Er kan ruimte worden gemaakt voor het uzelf kalmeren en ook oog te hebben waar we dankbaar voor mogen zijn, ondanks de problemen die er zijn. U oefent uw voorstellingsvermogen met gerichte oefeningen door u bijvoorbeeld een veilige plek voor te stellen of te oefenen met iemand die u accepteert precies zoals u bent en daarbij mogelijk in contact te komen met gevoelens van veiligheid en respect, zeker als u dit in u leven weinig gekend heeft.

De training bestaat uit 8 sessies die wekelijks gegeven worden. Een sessie duurt 2,5 uur. Er vindt ook een stiltedag (oefendag) plaats meestal na de 6e sessie. Na een sessie worden er oefensuggesties aangeboden, maar je kunt ook altijd teruggrijpen op de gewone mindfulnessoefeningen.


Wat u leert

U leert door middel van oefening om met meer respect en begrip om te gaan met pijn en lijden bij uzelf en de ander.

lees meer

Wat u leert

U leert door middel van oefening om met meer respect en begrip om te gaan met pijn en lijden bij uzelf en de ander. U voedt als het ware het zorgsysteem waar meer ruimte is voor rust, ontspanning en herstel in plaats van het gevaar- of jaagsysteem, waar u meer in de overlevingsstand staat. U leert meer zicht te krijgen op wat u zelf nodig heeft en kunt dit ook meer aan u zelf geven. Ook leert u om uw eigen grenzen aan te geven en daar ook naar te handelen als een daad van compassie naar uzelf. Of anderen zorg en aandacht te geven vanuit een betrokken en liefdevol hart, maar niet uit gewoonte.


Doelgroep

Als u eerder een basistraining voor patiënten hebt gevolgd, dan kunt u deelnemen aan deze vervolgtraining. Wij adviseren deze training geruime tijd na het afsluiten van de basistraining te volgen, ongeveer één jaar later.

lees meer

Doelgroep

Als u eerder een basistraining voor patiënten hebt gevolgd, dan kunt u deelnemen aan deze vervolgtraining. Wij adviseren deze training geruime tijd na het afsluiten van de basistraining te volgen, ongeveer één jaar later. Deze basistrainingen zijn als volgt:


Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico.

lees meer

Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.
Let op: Indien u niet op een afspraak bij het Radboudumc. verschijnt of niet op tijd afzegt (minimaal 24 uur van te voren) wordt hiervoor een rekening gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en u krijgt het geld niet terug van uw zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie over kosten van zorg.

Alle behandelingen die in 2021 zijn gestart, moeten uiterlijk 31 december 2021 administratief worden afgesloten. Dit heeft te maken met het nieuwe bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel, dat vanaf 1 januari 2022 zal gelden. Vanaf het nieuwe jaar geldt weer een nieuw eigen risico. Bekijk de patiëntfolder van het Zorgprestatiemodel.


Data

Mei 2024

lees meer

Data

Mei 2024

  • MBCT Compassie maandagochtend: start (eenmalig) woensdagochtend 22 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli (van 09.30 - 12.30 uur) van 09.30 - 12.00 uur. Zaterdag 22 juni stiltedag van 09.30 - 12.00 uur.

In augustus 2024 worden de eerstvolgende trainingen ingepland. Zodra de data bekend zijn worden ze toegevoegd aan deze pagina.


Aanmeld­procedure

U kunt zich aanmelden door het formulier bovenaan deze pagina in te vullen. Daarnaast dient u zelf zorg te dragen voor een verwijsbrief van uw huisarts.

lees meer

Aanmeld­procedure

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Daarnaast dient u zelf zorg te dragen voor een verwijsbrief van uw huisarts, bij voorkeur via ZorgDomein/Radboud/Psychiatrie/Compassietraining. Er volgt dan een intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie van het Radboudumc. Na aanmelding nemen wij contact met u op voor het inplannen van het intakegesprek.

Plaatsing in de trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

  • Medewerkers
  • Intranet