Patiëntenzorg Behandelingen Corneale crosslinking

Over

Corneale crosslinking is bedoeld voor de behandeling van keratoconus waarbij er sprake is van een toenemende hoornvliesvervorming en/of -verdunning. Door behandeling van het hoornvlies met corneale crosslinking kan een hoornvliestransplantatie mogelijk uitgesteld of voorkomen worden. lees meer

Over

Corneale crosslinking is bedoeld voor de behandeling van keratoconus waarbij er sprake is van een toenemende hoornvliesvervorming en/of -verdunning. Door behandeling van het hoornvlies met corneale crosslinking kan een hoornvliestransplantatie mogelijk uitgesteld of voorkomen worden.

Het doel van corneale crosslinking is het afremmen van de toenemende hoornvliesvervorming en/of -verdunning.

De behandeling:

  • Versterkt het hoornvlies.
  • Zorgt dat de ziekte niet erger wordt.
  • Probeert een hoornvliestransplantatie uit te stellen.

Corneale crosslinking bestaat uit de combinatie van:

  • Riboflavine oogdruppels (= vitamine B2: een niet giftige fotogevoelige oplossing).
  • Ultraviolet-A (UV-A) licht
Deze combinatie leidt tot de crosslinking reactie, waardoor de mechanische kracht van het hoornvliesweefsel wordt versterkt. Dit versterkend effect zorgt ervoor dat de verdunning en verzwakking van het hoornvlies wordt vertraagd of, in sommige gevallen, zelfs gestopt.

Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Wanneer?

Corneale crosslinking is bedoeld voor patiënten bij wie is aangetoond dat de vervorming van het hoornvlies toeneemt. lees meer

Wanneer?

 Corneale crosslinking is bedoeld voor patiënten bij wie is aangetoond dat de vervorming van het hoornvlies toeneemt.
Criteria voor corneal crosslinking behandeling zijn:

• Een gezichtsscherpte van 40% of hoger met bril en/of contactlenzen.
• Wanneer de hoornvlieskromming toeneemt met een waarde van 1 dioptrie of meer binnen 1 jaar.
• Er mag geen sprake zijn van andere oogaandoeningen en het hoornvlies moet helder zijn en geen littekens bevatten.
• De dikte van het hoornvlies moet minimaal 400 micrometer zijn (uitzonderingen daargelaten).
• Leeftijd van 18 jaar of ouder ( geen absoluut criterium).
• Afwezigheid van de zwangerschap.

Corneale crosslinking kan ook worden toegepast bij andere keratoconusverwante ziektebeelden, zoals keratoectasie (= keratoconus) ontstaan na LASIK of LASEK (refractie behandelingen van bijziendheid), of PMD (Pellucid Marginal Degeneration).PMD is een variant van keratoconus waarbij met name de onderkant van het hoornvlies sterk verdund is.

Voor- en nadelen en risico's

Lees hier over de voor- en nadelen van crosslinking en mogelijk risico's. lees meer

Voor- en nadelen en risico's

Voordelen

Corneale crosslinking:

• Stabiliseert en versterkt het hoornvlies.
• Probeert het ogenblik waarop een hoornvliestransplantatie nodig is uit te stellen. In enkele gevallen kan een hoornvliestransplantatie mogelijk zelfs voorkomen worden.
• De behandeling is niet belastend voor de patiënt.

Nadelen en risico’s
De risico’s op complicaties tijdens of na corneale crosslinking zijn klein. Er is een kleine kans op infectie van het hoornvlies ( keratitis) en verhoogde oogdruk mede door de corticosteroïden  druppels die na de behandeling wordt gebuikt. De eerste onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van het zien na deze behandeling niet vermindert en in sommige gevallen verbetert. Bijwerkingen en schadelijke reacties van de riboflavine op de cellen van het hoornvlies, de lens en het netvlies zijn tot nu toe niet bekend. Soms kan ter plaatse van de behandeling een kleine waasje ontstaan in het hoornvlies die over het algemeen het zien niet hindert.
 

Onderzoeken

Lees hier over de oogonderzoeken om te bekijken of u in aanmerking komt voor crosslinking. lees meer

Onderzoeken

Voor de behandeling vindt een uitgebreid oogheelkundig onderzoek plaats:

• De sterkte van uw ogen wordt gemeten. Het is belangrijk dat u de lens (alle soorten lenzen!) 1 dag voor de behandeling uitlaat.
De contactlens van uw andere oog of bril kunt u wel dragen.
• Er worden met een cornea topograaf foto’s gemaakt van de buiten- en binnenzijde van het hoornvlies( Pentacam onderzoek).
• De dikte van het hoornvlies wordt gemeten.
•  U krijgt pupilverwijdende druppels om de rest van het oog te onderzoeken.
• U wordt, in sommige gevallen, ook door een contactlensspecialist onderzocht.
 


Tijdens en na de behandeling

De behandeling vindt plaats bij de verpleegpost van de polikliniek oogheelkunde. U meldt zich bij de balie, route 636.

lees meer

Tijdens en na de behandeling

De behandeling vindt plaats bij de verpleegpost van de polikliniek oogheelkunde. U meldt zich bij de balie, route 636.
Let op: De sterkte van uw ogen wordt gemeten. Het is belangrijk dat u de lens (alle soorten lenzen!) 1 dag voor de behandeling uitlaat.

Tijdens de behandeling

U wordt aan één oog behandeld. Uw oog wordt met oogdruppels verdoofd en vervolgens een ooglid spreider geplaatst. Het oppervlakkige hoornvlieslaagje (het epitheel) wordt met een klein instrumentje verwijderd. Vervolgens wordt het oog om de drie minuten gedurende 30 minuten gedruppeld met riboflavine. Direct hierna wordt er gedurende 10 minuten tot een half uur UV-A licht toegediend afhankelijk van welke type belichting sterkte die door uw oogarts gekozen is. Bij conventionele crosslinking is dat 30 minuten en bij versnelde crosslinking is dat 10 minuten. U ligt op een bed en kijkt naar een lampje dat zich ongeveer tien centimeter boven uw hoofd bevindt. De behandeling is vrij eentonig. Indien u in het bezit bent van een MP-3 speler en/of iPod dan kunt u deze meenemen om muziek te luisteren gedurende de behandeling. De behandeling duurt circa 45 a 60 minuten afhankelijk van de belichtingstijd.

Na de behandeling

Direct na de behandeling wordt uw oog gedruppeld met antibiotica en wordt er een zachte bandagelens op uw oog geplaatst. Deze wordt na een week weer verwijderd op de Polikliniek Oogheelkunde. Na de behandeling kunt u enkele dagen een branderig gevoel en lichtschuwheid ervaren. Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen omdat u, vanwege wazig zicht, tijdelijk niet zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. Het is comfortabel om direct na de behandeling een zonnebril te dragen bij vervoer naar huis en ook de dagen na de behandeling.

De nazorg bestaat uit antibiotica en ontstekingsremmende oogdruppels gedurende een maand. Uw werkzaamheden kunt u na 1 week weer hervatten. De eerste drie weken mag u niet zwemmen of een
sauna bezoeken. Wij onderzoeken u na ongeveer één week, één maand, drie maanden, zes maanden en indien nodig na één jaar. U krijgt dan weer een Pentacam onderzoek (scan van het hoornvlies). Een controlebezoek duurt ongeveer 45 minuten. Tot 6 weken na de behandeling mag u de contactlens van het behandelde oog niet dragen. Na 6 weken kunt u deze weer gewoon dragen. Het kan zo zijn dat na de behandeling de sterkte van uw contactlens veranderd is, daarom is het belangrijk twee maanden na de behandeling een controle bij uw contactlens specialist te laten uitvoeren.

Wilt u de contactlenzen wel minstens een week voor elke controle weer uit laten? Dit heeft te maken met de betrouwbaarheid van de oogmetingen die bij de controles worden gedaan.

Vragen

Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan Drs. S. Nobacht of Mw A Flier (physician assistant. U kunt ook bellen naar de Polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer 024 - 361 67 00.

  • Medewerkers
  • Intranet