Hoe werken corticosteroïden per injectie?

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten, maar ook de longen en/of de huid kunnen betrokken zijn. Een corticosteroïd, zoals bijvoorbeeld prednison, is een ontstekingsremmend en afweeronderdrukkend hormoon. Dit hormoon wordt ook in een lage hoeveelheid in uw bijnieren gemaakt. Het gebruik van corticosteroïd leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van onder andere de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op (gewricht) schade afneemt. Bij een plaatselijke injectie, bijvoorbeeld in een gewricht, kan de werking al binnen een dag optreden. Als een corticosteroïd in uw bilspier wordt toegediend gaat het medicijn langzaam het lichaam in. De werking treedt dan op binnen enkele dagen. Heel zelden werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Plaatselijke corticosteroïden worden gebruikt bij ontstekingen van een gewricht, peesschede en/of slijmbeurs. Injecties in de spier worden vaak gebruikt als eerste behandeling nadat een reumatische ziekte is vastgesteld en wanneer andere (langzaamwerkende) antireumatische medicijnen nog moeten worden opgestart. De injecties worden ook gebruikt wanneer er een plotselinge opvlamming van een reumatische ontsteking ontstaat.

Het gebruik

U krijgt een corticosteroïd injectie toegediend op de polikliniek Reumatologie, via de huisarts of, als u opgenomen bent op de verpleegafdeling. De behandelaar of de polikliniekassistente geeft u de injectie. De dosering is afhankelijk van de plaats van de injectie. In een gewricht of een peesschede is de dosering lager dan in de bilspier.

Bewaaradvies

U krijgt dit middel op de polikliniek of op de verpleegafdeling toegediend. Als u het via de huisarts krijgt bespreekt u met uw huisarts of u het zelf bij de apotheek ophaalt of dat de huisarts het op voorraad heeft.
Patiëntenzorg Behandelingen Corticosteroïden per injectie - Methylprednisolon (Depo-Medrol®, Solu-Medrol®), Triamcinolonacetonide (Kenacort®)

Hoe werken corticosteroïden per injectie?

Een corticosteroïd, zoals bijvoorbeeld prednison, is een ontstekingsremmend en afweeronderdrukkend hormoon. Dit hormoon wordt ook in een lage hoeveelheid in uw bijnieren gemaakt. Het gebruik van corticosteroïd leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van onder andere de gewrichten. lees meer

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Wanneer u meer dan 4 keer per jaar een corticosteroïden injectie krijgt toegediend heeft u een iets verminderde weerstand. We raden u aan een griepprik te halen. Bij meer dan 4 corticosteroïden injecties per jaar kan het uw vruchtbaarheid beïnvloeden. lees meer

Tijdens de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Andere medicijnen

Vaak wordt een corticosteroïden injectie gegeven in combinatie met andere medicijnen tegen een reumatische ziekte. Medicijnen die u gebruikt voor andere aandoeningen kunnen vrijwel altijd zonder problemen samen gebruikt worden. Er zijn echter meerdere medicijnen die bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van corticosteroïden kunnen verhogen en/of sommige bijwerkingen kunnen beïnvloeden. Meld daarom altijd bij uw behandelaars als u recent een corticosteroïden injectie heeft gehad. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik na de toediening van een corticosteroïden injectie.

Autorijden

Een corticosteroïden injectie veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen het autorijden na toediening van een corticosteroïden injectie.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u minder dan 4 keer per jaar een corticosteroïden injectie in uw bilspier krijgt toegediend, is er geen bezwaar tegen een operatie of andere (tandheelkundige) ingrepen. Als u vaker dan 4 keer per jaar corticosteroïden injectie krijgt toegediend, is het belangrijk om te overleggen met uw behandelaar voordat u een operatie over (tandheelkundige) ingreep ondergaat.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland raden wij u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatie paspoort. Het medicatie paspoort is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Wanneer u meer dan 4 keer per jaar een corticosteroïden injectie krijgt toegediend heeft u een iets verminderde weerstand. Dit kan een extra reden zijn om jaarlijks een griepprik te halen bij uw huisarts. Heeft u een andere vaccinatie dan de griepprik nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw behandelaar, apotheek of huisarts. De meeste vaccinaties lijken voldoende effectief te zijn tijdens behandeling met corticosteroïden.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Meer dan 4 corticosteroïden injecties per jaar kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden. Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Corticosteroid injecties mogen toegediend worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Mogelijk dat de dosering wel aangepast moet worden.

Mogelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.
 • bloeduitstorting
 • warmtegevoeg en gejaagd gevoel
 • hogere suikerwaarden
 • allergieën en overgevoeligheidsreacties
 • ontkleuring en dunner worden van uw huid
lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.
 • Warmtegevoel en een gejaagd gevoel kunnen optreden na 1 tot 3 dagen na de injectie. Dit gaat altijd weer weg en is niet gevaarlijk.
 • Een bloeduitstorting, kan optreden op de plaats van de injectie. Dit gebeurt meestal als u ook bloedverdunners gebruikt (via de trombosedienst).
 • Uw huid kan plaatselijk ontkleuren en dunner worden.
 • Suikerziekte: Als u suikerziekte(diabetes mellitus) heeft kunnen de suikerwaarden hoger worden. Als u aanleg heeft voor suikerziekte kan dit voor het eerst optreden na een injectie. Daarom controleren we regelmatig uw suikerwaarden. Soms moet de diabetes-medicatie tijdelijk aangepast worden.
Allergieën en overgevoeligheidsreacties komen zeer zelden voor. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Controles

In het algemeen zijn geen specifieke bloedcontroles nodig na een injectie. Als u suikerziekte heeft moeten de suikerwaarden vaker gecontroleerd worden.

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet