Patiëntenzorg Behandelingen Fumaarzuur bij psoriasis

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

Fumaarzuur is een effectief middel voor de behandeling van psoriasis. In Nederland gebruiken we het al sinds 1981, maar het is pas sinds april 2017 officieel geregistreerd als geneesmiddel. lees meer

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

Fumaarzuur is een effectief middel voor de behandeling van psoriasis. In Nederland gebruiken we het al sinds 1981, maar het is pas sinds april 2017 officieel geregistreerd als geneesmiddel.

Hoe effectief is fumaarzuur?

We kunnen niet goed precies aangeven hoe effectief fumaarzuur is. Dit komt omdat de effectiviteit niet altijd op dezelfde manier is onderzocht. Daardoor kunnen we de studies over effectiviteit moeilijk met elkaar vergelijken.

Gemiddeld is bij 1 op de 4 mensen de psoriasis na 16 weken behandeling met fumaarzuur helemaal verdwenen. Bij 60 tot 80 procent van de psoriasispatiënten die het middel goed verdragen, treedt een flinke verbetering op.

Voor wie is deze behandeling

Deze behandeling is voor patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis, eventueel in combinatie met gewrichtsklachten, bij wie andere behandelingen onvoldoende effect hebben. lees meer

Voor wie is deze behandeling

Deze behandeling is voor patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis, eventueel in combinatie met gewrichtsklachten, bij wie de huidafwijkingen snel terugkopen na ditronaltherapie of lichttherapie. Of bij wie andere behandelingen zoals Methotrexaat tabletten, Neotigason (tabletten met vitamine A afgeleide stoffen) en/of Neoral (tabletten met ciclosporine) niet genoeg effect hadden of bijwerkingen veroorzaken die niet te accepteren zijn. 

Behandeling

In de meeste gevallen begint u met een lage dosering. U verhoogt deze langzaamaan tot het toegestane maximum. Als de huidafwijkingen (grotendeels) verdwenen zijn, krijgt u een lagere dosis voorgeschreven. lees meer

Behandeling

Uw apotheek moet de fumaarzuurtabletten meestal bestellen. Dit kan een aantal dagen duren. Meestal kunt u uw medicijnen daarom niet meteen meekrijgen bij de apotheek.Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van fumaarzuur op korte termijn zijn opvliegers, vermoeidheid, diarree en buikkrampen. Deze klachten zijn meestal goed te verdragen en zijn bijna nooit een reden om met de therapie te stoppen. U bespreekt deze en andere bijwerkingen vooraf met uw arts. lees meer

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen (>10%) van fumaarzuur op korte termijn zijn opvliegers en maag-darmklachten (diarree, misselijkheid en buikpijn). De klachten treden voornamelijk in de eerste paar weken na het begin van de behandeling op. Deze klachten zijn meestal goed te verdragen en zijn bijna nooit een reden om met de therapie te stoppen.

Verder kan fumaarzuur vooral invloed hebben op de nieren, de lever en het bloed. Het aantal witte bloedcellen kan dalen. Als deze waarde te laag wordt kan de arts beslissen om de dosering te verlagen dan wel de fumaarzuur (tijdelijk) te stoppen. Dit wordt gedaan om een zeer kleine kans op een ernstige virusinfectie in de hersenen (dit heet PML) te voorkomen. Het kan zijn dat de dosering (tijdelijk) wordt aangepast bij achteruitgang van de nierfunctie of stijging van de leverenzymen.

Andere bijwerkingen die in veel mindere mate voorkomen zijn:
  • maagzuur branden
  • maagpijn en/of maagzweer
  • braken, misselijkheid of onwel zijn
  • nier- of leverfunctiestoornissen
  • vermoeidheid, zwak gevoel
  • hoofdpijn
  • jeuk, duizeligheid

Bijwerkingen op lange termijn

De bovenstaande bijwerkingen komen soms voor bij patiënten die tot 3 jaar zijn behandeld met fumaarzuur. Het is niet bekend of er op langere termijn andere (ernstige) bijwerkingen zijn. Op dit moment hebben we op basis van de ervaring met mensen die al jarenlang fumaarzuur gebruiken, geen aanwijzingen voor ernstige gezondheidsrisico's op de lange termijn. Maar we kunnen dit niet helemaal uitsluiten.

Zwangerschap

Het is mogelijk dat fumaarzuurtherapie uw ongeboren kindje schaadt. Daarom raden we vrouwen aan een zwangerschap te voorkomen door anticonceptie. Gebruikt u de anticonceptiepil? Neem dan extra maatregelen als u in de beginfase van de fumaarzuurtherapie moet braken of diarree heeft.

Gewrichtsklachten

Gewrichtsklachten bij psoriasis worden vaak minder door de fumaarzuurtherapie.

Belangrijk

Fumaarzuurtherapie is een effectief middel, maar het heeft ook beperkingen. Het is belangrijk dat u die kunt accepteren. U bespreekt dit vooral met uw arts.
  • Medewerkers
  • Intranet