De behandeling

Als eerste behandeling kan de arts het ganglion leegzuigen. Vervolgens spuit hij of zij een ontstekingsremmend medicijn met verdovingsvloeistof in de holte om het te laten verkleven. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt. Als het ganglion niet verdwijnt of weer terug komt, kan de arts een tweede punctie doen of een operatie. 

Operatie

Een enkele keer voeren we de behandeling poliklinisch op indicatie van de arts op de polikliniek Heelkunde uit. U meldt zich dan op de polikliniek Heelkunde. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de poliklinische operatiekamer. In de meeste gevallen voert de arts de operatie uit in dagbehandeling op de afdeling Dagbehandeling Operatiekamers, route 798. De arts opereert u onder plaatselijke anesthesie (verdoving). Via een kleine snee kan hij of zij de ‘holte’ meestal gemakkelijk verwijderen. De huid sluiten we met hechtingen. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Soms onderzoekt de patholoog-anatoom het verwijderde ganglion. In dat geval krijgt u telefonisch of tijdens een controlebezoek de uitslag van dit onderzoek. 

Mogelijke complicaties

Geen enkele behandeling is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie een normale kans op complicatie’s aanwezig, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Bij een ganglion aan de binnenzijde van de pols kan een gevoelszenuw of een aanvoerend bloedvat naar de hand beschadigd raken. Deze twee complicaties zijn zeldzaam.

Patiëntenzorg Behandelingen Ganglion aan de pols

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met geleiachtige glijstof, ook wel slymcyste genoemd. lees meer

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met geleiachtige glijstof, ook wel slymcyste genoemd. Het ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede (koker die de pees omhult in de vinger). Het komt het meest voor aan de bovenkant van de pols, en soms aan de binnenkant van de pols.
 

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. Heeft u hart- of longklachten of gebruikt u medicijnen (met name bloedverdunners)? Meld dit dan voor de operatie aan uw behandelend arts. Via de polikliniek Heelkunde krijgt u bericht over de datum van opname.

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. lees meer

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd. De plek waar u geopereerd wordt, wordt verdoofd door middel van meerdere prikken (vergelijkbaar met tandarts verdoving). Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn.

Soms wordt deze vorm van anesthesie gecombineerd met sedatie. Om een gedeelte van uw lichaam te verdoven, injecteert de anesthesioloog een verdovend middel rond de zenuwen die op pijn reageren. Meestal zijn de zenuwen die ander gevoel en bewegen mogelijk maken ook tijdelijk uitgeschakeld.

Bijwerkingen

Onvoldoende pijnstilling
Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. Als het mogelijk is, krijgt u dan extra verdoving. Helpt dat niet, dan kiest de anesthesioloog samen met u een andere vorm van anesthesie. Bijvoorbeeld extra pijnstillers of algehele anesthesie.

Na de operatie
Het is normaal dat u na de behandeling tintelingen voelt in uw arm of been. Dit komt meestal omdat de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. Ook kan het zijn dat de zenuw door de verdoving wat geïrriteerd is geraakt.

Toxische reacties
Tijdens of na het aanbrengen van de verdovingsvloeistof kan een deel hiervan in uw bloed terechtkomen. Dit merkt u door een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, oorsuizen of een onrustig gevoel.

Na de verdoving

Als de verdoving is uitgewerkt krijgt u langzaam weer gevoel terug. Uw wond gaat geleidelijk aan pijn doen. Hiervoor kunt u pijnstillers innemen.


De behandeling

Als eerste behandeling kan de arts het ganglion leegzuigen. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt. Als het ganglion niet verdwijnt of weer terug komt, kan de arts een tweede punctie doen of een operatie. lees meer

Na de behandeling

Als we u opnemen op de Dagbehandeling Operatiekamers, kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Voordat u met ontslag gaat, maakt de secretaresse een controle-afspraak op de polikliniek Heelkunde. lees meer

Na de behandeling

Als we u opnemen op de Dagbehandeling Operatiekamers, kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

 • U krijgt een drukverband om de wond. Dit verband kunt u na 24 uur verwijderen. Een pleister is dan voldoende.
 • Ook krijgt u een doek (mitella) om uw arm. We raden aan om uw arm overdag in deze doek te dragen.
 • Houd de wond 24 uur droog, daarna kunt u weer douchen.
 • Zolang de hechtingen erin zitten, kunt u beter niet in bad gaan of gaan zwemmen. De wond wordt dan namelijk te week. Voordat u naar huis gaat krijgt u te horen wanneer de hechtingen verwijderd mogen worden.
 • Aangezien u niet zelf kunt rijden, raden we aan om vervoer naar huis te regelen.
 • We raden aan om af en toe uw vingers te bewegen.

Controle

Voordat u met ontslag gaat, maakt de secretaresse een controle-afspraak op de polikliniek Heelkunde. Deze afspraak krijgt u bij ontslag gelijk mee naar huis.

Pijnstilling

De verpleegkundige bespreekt, voordat u met ontslag gaat, welke pijnstilling u thuis kunt gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de anesthesioloog. Neem in de volgende gevallen contact op met uw huisarts, de Dagbehandeling Operatiekamers of de polikliniek Heelkunde:

 • De wond vertoont ontstekingsverschijnselen (erg rood of geïrriteerd, zwelling, pijn, koorts).
 •  Uw temperatuur stijgt tot boven de 38.0˚ Celsius.
 • Als u zich zorgen maakt. Als u op de polikliniek Heelkunde bent geopereerd, dan krijgt u via de verpleegkundige te horen waar u heen kunt bellen als er problemen zijn.

Bent u opgenomen op de Dagbehandeling Operatiekamers, dan geldt:

 • Bij problemen ‘s avonds, ’s nachts en in het weekeinde: via het algemeen nummer van het ziekenhuis (024) 361 11 11 kunt u vragen om u door te verbinden met de dienstdoende chirurg. Met hem of haar kunt u overleggen.
 • Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Dagbehandeling Operatiekamers (024) 366 63 66 of met de polikliniek Heelkunde (024) 361 38 08.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (024) 361 38 08.


Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 618

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725
 • Medewerkers
 • Intranet