Hoe wordt het gebruikt?

Infliximab wordt toegediend via een infuus in uw ader. De gebruikelijke dosering is 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Na de eerste infusie volgen infusies na 2 en 4 weken en vervolgens elke 8 weken. Soms is het nodig om een hogere dosering te gebruiken of om de tijd tussen de infusies te verkorten.
De medicatie wordt toegediend op de dagbehandeling Dermatologie (ATB). U krijgt vragen over uw algehele gezondheid, over het effect van eerdere behandelingen en over eventuele bijwerkingen na
eerdere infliximab-infusies. Een arts beoordeelt of er redenen zijn om de infliximab niet te geven of de dosering aan te passen. De Infliximab infusie duurt ongeveer 2 uur. Hierna wordt u nog een korte tijd gecontroleerd voordat u weer naar huis gaat.
 

Patiëntenzorg Behandelingen Infliximab bij huidziekten

Hoe werkt het?

Infliximab blokkeert de effecten van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF). Daardoor wordt uw celdeling geremd en neemt de plaquevorming af. lees meer

Hoe werkt het?

U heeft in overleg met uw arts besloten infliximab te gaan gebruiken. Infliximab behoort tot de nieuwe zogenaamde biologische medicatie. Bij patiënten met psoriasis wordt een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van psoriasis. Infliximab is een antilichaam tegen TNF, dat gemaakt is van gedeeltelijk menselijke en gedeeltelijk van muizen afkomstige eiwitten. Infliximab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor wordt uw celdeling geremd en neemt de plaquevorming af. Het effect van infliximab treedt meestal binnen enkele weken op.


Wat moet u nog meer weten over deze behandeling?

Hier leest u meer informatie over de combinatie met andere medicijnen, zwangerschap en borstvoeding, autorijden, vaccinaties, opnieuw starten met Inliximab en operaties. lees meer

Wat moet u nog meer weten over deze behandeling?Hoe wordt het gebruikt?

Infliximab wordt toegediend via een infuus in uw ader. Na de eerste infusie volgen infusies na 2 en 4 weken en vervolgens elke 8 weken. lees meer

Bijwerkingen

Hier leest u welke mogelijke bijwerkingen bij deze behandeling kunnen voorkomen. lees meer

Bijwerkingen

Meest voorkomende bijwerkingen

  • Tijdens het Infliximab-infusie kunt u klachten krijgen als: huiduitslag, jeuk, rillingen, kortademigheid en lagere bloeddruk. Dit kan meestal worden behandeld door de medicatie langzamer toe te dienen of tijdelijk te stoppen. Soms is het nodig om medicijnen te geven om deze allergische reactie te behandelen of te voorkomen. Meestal zijn de klachten mild en kan de behandeling worden voortgezet.
  • Milde infecties, zoals verkoudheid en griep.
  • Andere klachten, zoals hoofdpijn, huiduitslag en maagdarm-klachten.

Zelden voorkomende bijwerkingen

  • Bij een klein aantal patiënten ontstaat tijdens de behandeling tuberculose. Dit betreft vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom kijken we bij alle patiënten die beginnen met een behandeling met infliximab of u in het verleden ooit besmet bent geweest met tuberculose. Dit doen we met behulp van een huidtest (Mantouxtest) en een röntgenfoto van uw longen.
  • Ook zijn tijdens behandeling zelden ernstige infecties beschreven. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw arts. Het kan dat de behandeling dan tijdelijk onderbroken of gestopt moet worden.
  • Tijdens gebruik van infliximab kan bij patiënten die lijden aan ernstig hartfalen (decompensatio cordis) verslechtering in de hartfunctie optreden. Infliximab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij mild hartfalen controleert de arts goed of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.
  • Zeer zelden ontstaan tijdens anti-TNF behandelingen klachten die ook voorkomen bij andere auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Als u klachten krijgt zoals tintelingen, krachtsverlies of slechter zien, meld het dan aan uw arts.

Naar uw afspraak polikliniek Dermatologie

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678 naar Plein A1 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak polikliniek Dermatologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A , Verdieping 1 en volg route 678 naar Plein A1 Oost

Weten­schappelijk onderzoek

Op de afdeling Dermatologie in het Radboudumc wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van huidaandoeningen en de behandeling ervan. Hierover kunt u meer informatie krijgen van uw dermatoloog.
  • Medewerkers
  • Intranet