Patientenzorg Behandelingen Intraperitoneale chemotherapie

Over intraperitoneale chemotherapie

Intraperitoneale chemotherapie betekent dat de chemotherapie direct wordt toegediend in de buikholte, waar eventuele resten van de kanker nog aanwezig kunnen zijn.

lees meer

Over intraperitoneale chemotherapie

Intraperitoneale chemotherapie betekent dat de chemotherapie direct wordt toegediend in de buikholte, waar eventuele resten van de kanker nog aanwezig kunnen zijn. Intra betekent in en peritoneaal betekent buikholte. Door deze manier van toedienen krijgt u ter plaatse hogere concentraties van de chemotherapie dan bij toediening via een infuus in uw arm.

Uw behandeling

Als u kiest voor intraperitoneale chemotherapie dient u dit met uw arts vóór uw operatie te bespreken. Afhankelijk van de bevindingen bij de operatie plaatst de arts dan tijdens de eerste operatie een speciaal hiervoor ontwikkeld slangetje (catheter) in uw buikholte. Eén kant van het slangetje ligt in de buikholte en de andere kant zit vast aan een klein kastje (ter grootte van een 2 euromunt) dat op de borstkas onder de huid wordt geplaatst. We noemen dit ook wel een IP Port-a- Cath (IP PAC). In sommige gevallen kan de IP PAC ook later via een kleine extra operatie worden geplaatst.

De toediening van de IP chemotherapie kost meer tijd dan alleen de intraveneuze therapie. Tijdens de intraperitoneale chemotherapie wordt u elke 3 weken enkele dagen opgenomen op de afdeling Medische Oncologie.
 • Dag 1: Chemotherapie via een infuus in uw arm.
 • Dag 2: Chemotherapie via de IP PAC in uw buik.
 • Dag 3: U mag weer naar huis.
 • Dag 8: U krijgt nogmaals chemotherapie via uw buik als dagopname van de afdeling Medische Oncologie en mag daarna naar huis.
Dit schema wordt  standaard 6x herhaald indien dit mogelijk is.
De middelen die u dan krijgt zijn paclitaxel en cisplatine.

Indien u niet in aanmerking komt voor IP chemotherapie of als u zelf ervoor kiest om deze behandeling niet te nemen dan krijgt u de standaardbehandeling. Hiervoor komt u 1x per 3 weken voor chemotherapie op de dagbehandeling van de Medische Oncologie. Deze kuur wordt  standaard 6x gegeven. De middelen die u dan via een infuus in uw arm krijgt heten carboplatine en paclitaxel.

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contact

Waarom intraperitoneale chemotherapie?

De standaardbehandeling van eierstokkanker in een gevorderd stadium bestaat meestal uit een operatie en daarna chemotherapie per infuus in uw arm.

lees meer

Waarom intraperitoneale chemotherapie?

De standaardbehandeling van eierstokkanker in een gevorderd stadium bestaat meestal uit een operatie en daarna chemotherapie per infuus in uw arm. Eierstokkanker in een verder gevorderd stadium is een ziekte van de hele buikholte. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten beter zijn wanneer een deel van de chemotherapie via de buik (intraperitoneaal) wordt toegediend.


 

Wanneer intraperitoneale chemotherapie?

Wanneer komt u in aanmerking voor intraperitoneale chemotherapie?

lees meer

Wanneer intraperitoneale chemotherapie?

U komt wel in aanmerking voor intraperitoneale chemotherapie wanneer:
 • U niet eerder bent behandeld voor eierstokkanker. 
 • Er na de operatie geen zichtbare of slechts minimale resten van tumor in de buik zijn achtergebleven. 
 • U in een redelijke tot goede conditie verkeert.
U komt niet in aanmerking voor intraperitoneale chemotherapie wanneer:
 • U eerder bent behandeld voor eierstokkanker. 
 • U veel verklevingen in de buik heeft (bijvoorbeeld na eerdere operaties). 
 • Uw nier- of leverfunctie niet goed genoeg is, of er bijkomende ziekten zijn die deze behandeling onmogelijk maken. 
 • U ouder bent dan 70 jaar. 
 • U gehoorproblemen heeft.
Uit onderzoek blijkt dat het niet altijd mogelijk is om alle kuren intraperitoneaal te geven. Dit heeft te maken met catheterproblemen, infecties en bijwerkingen van de chemotherapie. Mocht hier bij u sprake van zijn dan krijgt u de overige kuren alleen op de standaard manier, namelijk intraveneus via een infuus in uw arm.

Bijwerkingen

Deze behandeling geeft meer bijwerkingen dan de standaard behandeling via het infuus in uw arm. Dit komt door de wijze van toediening en u krijgt een ander soort chemotherapie (cisplatine).

lees meer

Bijwerkingen

Deze behandeling geeft meer bijwerkingen dan de standaard behandeling via het infuus in uw arm. Dit komt door de wijze van toediening en u krijgt een ander soort chemotherapie (cisplatine). Bijwerkingen die u kunt ervaren zijn:
 • gespannen buik, buikpijn, opgeblazen gevoel na inlopen van de vloeistof in de buik
 • last van maagzuur 
 • verminderde eetlust 
 • meer bijwerkingen van het zogeheten perifere zenuwstelsel: prikkelingen en gevoelsstoornissen in de vingers en de tenen
 • oorsuizen (indien nodig controleren we uw gehoor door middel van een audiogram) 
 • benauwdheid
Er kunnen ook problemen met de katheter ontstaan zoals infectie en/of verstopping. Soms is het mogelijk deze complicatie op te lossen. Het kan echter ook betekenen dat de katheter vervangen moet worden of geheel verwijderd moet worden waardoor de intraperitoneale behandeling moet worden stopgezet.

De bijwerkingen worden door uw behandelend arts toegelicht en ook in een gesprek met een verpleegkundige van de afdeling besproken. U kunt op de website informatie vinden over de middelen en meer uitleg vinden over de meest voorkomende bijwerkingen en adviezen bij klachten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij intraperitoneale chemotherapie.

lees meer