Testosteron behandeling

Testosteron behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Capsules (bijv. Andriol®):  Capsules bevatten geen sterke hoeveelheid mannelijke hormonen. Ze zijn daarom alleen geschikt voor de eerste fase van het op gang brengen van de puberteit. Ook worden capsules soms gebruikt voor het stimuleren van groei.
  • Injecties in de spier (bijv. Sustanon®): Deze injecties worden één keer in de 2-4 weken toegediend en de hoeveelheid van toediening kan variëren. De spuiten worden over het algemeen door de huisarts gegeven en zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld een vaccinatiespuit. Deze manier van behandeling met mannelijke hormonen kan in ieder puberteitsstadium plaatsvinden en het is ook een geschikte behandeling voor volwassen patiënten.
  • Gel (bijv. Androgel® of Testim®): Op volwassen leeftijd kan testosteron behandeling plaatsvinden door het dagelijks aanbrengen van gel op de huid. Vooralsnog is er geen plaats voor deze behandeling bij het op gang brengen van de puberteit bij jongens, omdat het nog onduidelijk is welke doseringen hiervoor nodig zijn.

Het effect van de behandeling wordt gemeten door te kijken naar de groei (groeiversnelling) en geslachtelijke ontwikkeling (penisgroei en beharing). Soms kan het nodig zijn het testosteron gehalte in het bloed te bepalen. 

Patiëntenzorg Behandelingen Behandeling met mannelijke hormonen

Over de behandeling

Als een jongen onvoldoende mannelijk hormoon (testosteron) maakt, kan hiervoor behandeling nodig zijn. Behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden: hormoonbehandeling via choriongonadotrofines (Pregnyl®) of hormoonbehandeling via testosteron.

Pregnyl® behandeling

Pregnyl® behandeling is vergelijkbaar met het toedienen van het hormoon LH. Dit hormoon wordt normaal gesproken door de hypofyse in de hersenen gemaakt en stimuleert de zaadballen tot productie van mannelijk hormoon. lees meer

Pregnyl® behandeling

Pregnyl® behandeling is vergelijkbaar met het toedienen van het hormoon LH. Dit hormoon wordt normaal gesproken door de hypofyse in de hersenen gemaakt en stimuleert de zaadballen tot productie van mannelijk hormoon. Deze behandeling is alleen mogelijk indien de zaadballen normaal functioneren. Het medicijn dient één of twee keer per week in het onderhuidse vetweefsel (subcutaan) gespoten te worden. De injecties zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld insuline injecties bij patiënten met suikerziekte. Het spuiten kan aan de patiënt of zijn ouders geleerd worden. Pregnyl® behandeling is mogelijk voor het op gang brengen van de puberteit, maar ook voor de behandeling van volwassen mannen met een tekort aan mannelijk hormoon.

Testosteron behandeling

Testosteron behandeling kan plaatsvinden door middel van capsules, injecties in de spier en een gel. lees meer

Hoe werken mannelijke hormonen?

In de hersenen zitten twee kleine organen: de hypothalamus en de hypofyse. De hypothalamus maakt GnRH en stimuleert hiermee de hypofyse tot het maken van LH en FSH. Deze hormonen stimuleren vervolgens de zaadballen. lees meer

Hoe werken mannelijke hormonen?

In de hersenen zitten twee kleine organen: de hypothalamus en de hypofyse. De hypothalamus maakt GnRH en stimuleert hiermee de hypofyse tot het maken van LH en FSH. Deze hormonen stimuleren vervolgens de zaadballen. Stimulatie met LH is belangrijk voor de aanmaak van mannelijk hormoon, stimulatie van FSH zorgt voor zaadcelproductie. Mannelijke hormonen bewerkstelligen groei via rijping van de groeischijven en stimulatie van de aanmaak van groeihormoon. Ook zorgt het voor de geslachtelijke ontwikkeling (groei van de penis en geslachtsbeharing). Indien er voldoende mannelijk hormoon in het lichaam aanwezig is, vindt terugkoppeling plaats naar de hypothalamus en hypofyse en neemt de productie van GnRH en LH af.

Nazorg en vragen

Als er voor de toediening van mannelijke hormonen gespoten dient te worden, krijgt u uitgebreide instructies van onze gespecialiseerde verpleegkundige. Ook kunt u gedurende de behandeling bij haar terecht voor al uw vragen over spuiten.
  • Medewerkers
  • Intranet