Mogelijke complicaties

 •  De plek rondom de draininsteek wordt rood. Het is normaal dat de insteekopening wat rood ziet. Wanneer deze roodheid toeneemt en het wondgebied hard, warm en pijnlijk aanvoelt, of als u koorts krijgt, moet u contact opnemen.
 • Er ontstaat een zwelling rond de wond of draininsteek. Deze zwelling is waarschijnlijk een ophoping van wondvocht (seroom). Controleer of alle klemmen open staan en of er geen knik in de slang zit. Het is mogelijk dat in het drainvocht fibrineslierten/strengen aanwezig zijn. Deze kunnen een afsluiting van de drainslang veroorzaken. Probeer door ‘melken van de drainslang’ de fibrinestreng te verplaatsen zodat de blokkade opgeheven wordt. U pakt de dikkere slang tussen twee handen vast en trekt voorzichtig, om zo de slierten te verplaatsen. Mocht dit geen effect hebben, neem dan contact op.
 • De drain produceert zeer weinig of geen vocht meer. Controleer of alle klemmen open staan en of er geen knik in de slang zit. Het is normaal dat een drain na verloop van tijd minder gaat lopen.
 • De dagen na de operatie produceert de drain weer bloed, terwijl het daarvoor helder, gelig gekleurd was. Neem in dit geval contact op.
 • Drainlekkage. Het wondvocht sijpelt langs de drain. Het is mogelijk dat er een knik in de slang zit, waardoor de afvoer van het vocht wordt belemmerd. Controleer of dit niet het geval is. Blijft de lekkage bestaan, neem dan contact op. Doe in dit geval wat schone gazen op de insteekopening. Dit is niet ernstig maar wel vervelend. De drain wordt dan waarschijnlijk verwijderd.
 • De drain voelt pijnlijk/gevoelig aan bij bewegen. Het kan zijn dat de drain tegen een zenuw aanligt, waardoor het een pijnlijk gevoel geeft bij bewegen. Dit is vervelend voor u, maar niet ernstig.
Heeft u tijdens kantooruren vragen over de drain(verzorging), dan kunt u telefonisch contact opnemen met de mammacareverpleegkundige van de polikliniek Heelkunde. Heeft u ’s avonds of ’s nachts dringend advies nodig heeft dan kunt u telefonisch contact op nemen met de verpleegafdeling Heelkunde. U kunt contact opnemen met de mammacareverpleegkundige via (024) 361 38 75. 
Patiëntenzorg Behandelingen Naar huis met een drain

Wat is een drain?

Een drain is een dun slangetje, waarvan een deel is voorzien van kleine gaatjes. De arts plaatst de drain tijdens de operatie in de wond. Via de kleine gaatjes worden bloed en weefselvocht afgezogen. lees meer

Wat is een drain?

Een drain is een dun slangetje, waarvan een deel is voorzien van kleine gaatjes. De arts plaatst de drain tijdens de operatie in de wond. Via de kleine gaatjes worden bloed en weefselvocht afgezogen. Door het vacuümsysteem kan het wondvocht maar één kant op. Zo kan er geen vochtophoping in het wondgebied ontstaan. Dit bevordert de wondgenezing. De eerste dagen na de operatie ziet het vocht er rood uit. Na een aantal dagen produceert de drain helder, gelig vocht (= lymfevocht). Dit betekent dat de wond geneest. De drain is vastgezet met een hechting, zodat deze niet kan loslaten. Enkele dagen na de operatie wordt de drain verwijderd.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Verzorging van de drain

Voor het ontslag wordt de insteekopening gedesinfecteerd en afgeplakt met een doorzichtige folie. Heeft u langer dan 6 of 7 dagen een drain, dan dient u de insteekopening thuis 1 keer per dag te verzorgen. lees meer

Verzorging van de drain

Voor het ontslag wordt de insteekopening gedesinfecteerd en afgeplakt met een doorzichtige folie. Heeft u kortdurend een drain (6 of 7 dagen) dan hoeft u de insteekopening thuis niet te verzorgen. Eventueel kunt u de folie vervangen wanneer deze is opgekruld. U krijgt vanuit het ziekenhuis verbandmateriaal of een recept voor verbandmateriaal mee. Heeft u langer dan 6 of 7 dagen een drain, dan dient u de insteekopening thuis 1 keer per dag te verzorgen.
 
Deze verzorging houdt het volgende in:
 • U verwijdert voorzichtig het verband en controleert of het vieze afscheiding bevat.
 • U controleert of uw huid er goed uitziet, niet ontstoken of abnormaal gezwollen is. \
 • De huid rond de drain desinfecteert u met chloorhexidine of jodium op een steriel gaasje.
 • Het is belangrijk dat u direct rond de drain begint en in cirkelvormige bewegingen naar buiten werkt.
 • Deze handeling herhaalt u enkele keren met steeds een schoon gaasje.
 • Hierna verbindt u de huid opnieuw met een schoon gaasje.
U leegt de balg in het opvangzakje als deze vol zit:
 • Sluit de toevoerklem.
 • Open de afvoerklem.
 • Knijp in de balg, zodat het wondvocht in het opvangzakje loopt.
 • Sluit de afvoerklem.
 • Open de toevoerklem.

Leefregels

U gaat naar huis met een drain. Er zijn een aantal dingen waar u op moet letten. lees meer

Leefregels

U gaat naar huis met een drain. Er zijn een aantal dingen waar u op moet letten:
 • U kunt met een drain gewoon douchen. Wel moet de insteekopening goed afgeplakt zijn met het doorzichtige folie.
 • U mag niet in bad, de wond kan week worden en u loopt kans op het krijgen van een infectie.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding, zodat de drain niet wordt afgekneld.
 • U kunt uw arm of been gewoon gebruiken. Voorkom overbelasting, dit kan leiden tot meer wondvocht in de drain.
 • Om er zeker van te zijn dat het wondvocht in de drain loopt, draagt u de drain lager dan de wond, bijvoorbeeld in een heuptasje of aan uw broekriem, onder uw kleren.
 • Zorg ervoor dat er geen knik in de slang komt. De balg moet voldoende ruimte hebben, zodat het uit kan zetten.
 • Indien de lymfeklieren uit de oksel zijn verwijderd, gebruik dan geen deodorant tot de wond goed genezen is.

Mogelijke complicaties

Er kunnen verschillende complicaties optreden. Zo kan er een zwelling ontstaan rond de wond of de drain kan gaan lekken. lees meer

Verwijdering van de drain

De arts bepaalt, wanneer de drain verwijderd mag worden. Gemiddeld gebeurt dit na 5 tot 14 dagen na de operatie door de verpleegkundige op de polikliniek. Als u na de operatie naar huis gaat, krijgt u hiervoor een afspraak mee.

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 618

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725
 • Medewerkers
 • Intranet