Patientenzorg Behandelingen Niersteen--vergruizer Niersteenvergruizer bij kinderen

Over niersteen­vergruizen bij kinderen

We behandelen de steen in de nier of urineleider van uw kind met de niersteenvergruizer (of ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy). Deze behandeling vindt plaats tijdens een dagopname op de kinderafdeling of op de Dagbehandeling Operatiekamers van het Radboudumc.

De behandeling

Als de behandeling succesvol is, valt de steen binnen enkele dagen uiteen en plast uw kind het gruis uit. Bij kinderen voeren we deze behandeling onder anesthesie (narcose) uit. lees meer

De behandeling

De niersteenvergruizer is een apparaat dat met geluidsgolven energie opwekt. Door deze energie te richten op de niersteen ontstaan barstjes in de steen. Als de behandeling succesvol is, valt de steen binnen enkele dagen uiteen en verandert het in gruis. Uw kind plast het gruis uit. Bij kinderen voeren we deze behandeling onder anesthesie (narcose) uit. U kunt als ouder niet bij de behandeling aanwezig zijn. Een langzame vergruizing (met lage schokgolf frequentie) werkt beter dan een snelle vergruizing. Daarom duurt het vergruizen in het Radboudumc ongeveer 1 uur.

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden. lees meer

Na de behandeling

Als uw kind goed wakker is en geplast heeft, mag hij of zij naar huis. Het is belangrijk om na de behandeling goed te drinken en te bewegen. Na 4 weken komt uw kind op controle. Bij deze behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden. lees meer

Na de behandeling

In principe mag uw kind de dag van de behandeling weer naar huis. Na de behandeling bespreekt de arts met u hoe de behandeling verlopen is. Als uw kind hierna goed wakker is én geplast heeft, dan mag uw kind naar huis. Het is belangrijk om na de behandeling goed te drinken en te bewegen. Dit bevordert een snelle afvoer van het gruis. Maar forceer dit niet. Het volledige uitplassen van het gruis kan enkele weken duren. Het gruis kunt u opvangen met een speciaal zeefje dat u na de behandeling krijgt. Wij vragen u het gruis bij de controleafspraak mee te nemen. Dan kunnen wij onderzoek doen naar de oorzaak van de niersteen.
 

Controle

Na 4 weken komt uw kind op controle. Op dezelfde dag maken we een buikfoto of echo. Dan kunnen we beoordelen of de niersteen weg is. Bij grotere of meerdere stenen komt het voor dat we de behandeling  moeten herhalen. We maken dan met u een nieuwe afspraak.
 

Bijwerkingen

Bij deze behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
  • Wondje
De schokgolven kunnen de huid beschadigen. Dit ziet eruit als een schaafwondje. Het geneest binnen enkele dagen.
  • Bloed in urine
Het steengruis kan de binnenzijde van de nier licht beschadigen. Hierdoor kan de urine rood/rose kleuren. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Dit verdwijnt zonder behandeling. Wel adviseren we u uw kind extra te laten drinken.
  • Koliekpijn
Een koliek is een krampende pijn, uitstralend van de zij naar de onderbuik. Het gruis kan deze pijn veroorzaken. Voor ontslag krijgt u een recept voor pijnstillers voor uw kind mee.
  • Flankpijn
Door de behandeling kan mogelijk een inwendige bloeduitstorting of zwelling ontstaan bij de nier. Dit kan de afvoer van de urine vanuit de nier naar de blaas tijdelijk belemmeren. Dit uit zich in een drukkend gevoel ter hoogte van de plek van de behandeling. Deze klachten verminderen meestal na een dag en verdwijnen uiteindelijk. Als de pijn blijft of verergert, neem dan contact op met de polikliniek.
  • Koorts
Soms treedt na de behandeling een lichte temperatuurverhoging op. Neem bij koorts boven de 38,5°C contact opnemen met de polikliniek. De koorts kan wijzen op een infectie die we meteen moeten behandelen met antibiotica.

Controle

Na 4 weken komt uw kind op controle. Op diezelfde dag maken we een buikfoto of echo. Hiermee kunnen we beoordelen of de niersteen weg is. Bij grotere of meerdere stenen kan het zijn dat we de behandeling moeten herhalen. We maken dan met u een nieuwe afspraak.

Polikliniek Kinderurologie

In het Kinderurologisch Centrum behandelen we kinderen met aangeboren of verworven aandoeningen van de tractus urogenitalis (urinewegen en geslachtsorganen). lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet