Patiëntenzorg Behandelingen Oogheelkundige ingreep onder algehele anesthesie

Oogheelkundige ingreep onder algehele anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Hier treft informatie over de gang van zaken rondom de operatie.

Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor intercollegiaal overleg
(024) 361 5104

Oproep

U krijgt telefonisch en/of schriftelijk bericht over de operatiedatum. lees meer

Oproep

U krijgt telefonisch en/of schriftelijk bericht over de operatiedatum. Wanneer u op een later tijdstip nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de opnameplanning, telefoonnummer: 024 - 361 67 00, keuze 4.
Voor meer informatie over de wachttijden van uw operatie of behandeling, verwijzen wij u naar onze website: www.radboudumc.nl/oogheelkunde. Kies voor ‘wachttijden oogheelkunde’.


Voorbereiding

Hier treft u informatie ter voorbereiding op uw operatie

lees meer

Voorbereiding

 • Heeft u de dagen voor de ingreep koorts, griep of een rood oog, geef dit dan door.
 • Zorg dat u pijnstillers (paracetamol) in huis heeft voor eventuele pijnklachten na de ingreep.
 • Schrijf eventuele vragen van tevoren op, zodat u ze niet vergeet te stellen.
 • Neem contact op als er iets wijzigt in uw gegevens.
 • Als u medicijnen gebruikt die een bloedverdunnende werking hebben, is het verstandig om dit voor de operatie met uw oogarts te bespreken. In overleg kan dan besloten worden of u met deze medicijnen moet stoppen of dat u kunt doorgaan. De meest gebruikte medicijnen met een effect op de bloedstolling zijn:
  • Aspirine (ascal, acetylsalicylzuur)
  • Marcoumar (fenprocoumon)
  • Sintrom (acenocoumarol)
  • Plavix (clopidogrel)
  • Persantin (dipyridamol)
 • Soms is het nodig dat u tijdelijk met deze medicatie stopt. Doe dit altijd in overleg met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven. Wanneer u niet met de bloedverdunnende medicijnen mag stoppen of nog vragen heeft, neem dan contact op met de verpleegpost van de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: 024 - 361 67 00, keuze 2.
 • Meenemen:
  • afsprakenkaart;
  • uw medicijnpaspoort en de medicijnen (in originele verpakking),ook eventuele oogdruppels
  • voor contactlensdragers: lenzendoosje en vloeistof.
 • Neem geen waardevolle spullen mee. Dit geldt ook voor uw sieraden. Het Radboudumc draagt geen verantwoordelijkheid bij vermissing of diefstal.
 • Gebruik geen make-up of crème rond uw ogen op de dag van de operatie.
 • Meestal start u de dag na de operatie met het druppelen of zalven van het geopereerde oog. Met druppelen begint u de ochtend na de operatie. U mag zelf het oogverband met plastic kapje verwijderen. Het verband mag iets rood verkleurd zijn.Soms levert het zelf druppelen/zalven problemen op, met name vlak na de operatie. Regel daarom vooraf wie uw oog gaat druppelen of zalven, bijvoorbeeld uw partner, buren of de thuiszorg. Komt de thuiszorg om te druppelen of zalven? Vraag dan bij de apotheek om de to-do lijst voor de thuiszorg. 

Opname dagbehandeling Oogheelkunde

Lees hier meer informatie als een operatie krijgt en wordt opgenomen op de Dagbehandeling Oogheelkunde, route 798.

lees meer

Opname dagbehandeling Oogheelkunde

Voor de operatie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling Oogheelkunde route 798 (te bereiken via de hoofdingang), telefoonnummer: 024 - 366 63 66. Een verpleegkundige heeft een gesprek met u op de polikliniek. Hij of zij vraagt u om informatie. Daarnaast krijgt u verdere informatie over de behandeling en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voorbereiding
Twee werkdagen voor de operatie moet u contact opnemen met : 024 366 63 66. U hoort onder andere hoelaat u zich mag melden op de dag van de operatie.De mogelijkheid bestaat dat u om 7.15 uur aanwezig moet zijn.

 • Zorg ervoor dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen bent.
 • Zorg dat u voor begeleiding en vervoer regelt voor de dag van de operatie en voor de controle op de dag na de operatie. De controle vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde, route 400. Als u op vrijdag wordt geopereerd en de controle is op zaterdag, kom dan via de hoofdingang. Ingang west is in het weekend gesloten.
 • Tot 8 uur voor een operatie of onderzoek mag u normale voeding eten.
 • Tot 2 uur voor een operatie of onderzoek mag u nog waterige vloeistoffen drinken: water, koffie en thee (zonder melk, maar suiker mag wel), sap zonder pulp en aanmaaklimonade of frisdrank. Het is om meerdere redenen aan te raden dit ook echt te doen
 • Eventuele medicijnen mag u zelfs tot 1 uur voor een operatie of onderzoek met enkele slokjes water innemen.
 • De anesthesie en ook de ingreep kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. U bent in de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd wanneer u actief aan het verkeer deelneemt
 • Tijdens uw verblijf op de Dagbehandeling Oogheelkunde kan uw begeleiding niet bij u op zaal verblijven. Zij kunnen het beste in het ziekenhuis blijven. De verpleegkundige die voor u zorgt, belt uw begeleider als u weer op de afdeling terugkomt na de ingreep. Zij spreekt dan met hen af wanneer zij kunnen komen.
 • Op de afdeling wordt gemengd verpleegd (dames en heren op een kamer).

Belangrijk:

 • De anesthesioloog bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt door gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.
 • Verwijder acryl- of gelnagels voor de operatie van de wijsvinger.
 • Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden
 • Gebruik geen make-up en draag geen sieraden.

Dag van de operatie

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de dagbehandeling operatiekamers (DOK), route 798. 
 • Een verpleegkundige geeft u informatie over het verloop van de dag
 • Meenemen, voor het geval er een medische reden is dat u in het ziekenhuis moet overnachten:
  • kamerjas
  • pyjama
  • sloffen
  • toiletartikelen
  • medicijnen die u gebruikt.
 • Veiligheid: rondom uw operatie zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Tijdens de controlemomenten worden onder andere uw naam, geboortedatum en het te opereren oog gecontroleerd. Ook wordt het oog dat geopereerd wordt, gemarkeerd met een pijl op uw voorhoofd.
 • Voor de ingreep krijgt u een operatiejasje aan en een muts op. Ook wordt r (eventueel) gestart met de voorbereidende oogdruppels. U krijgt eventueel premedicatie toegediend.

Na de operatie

 • U krijgt, afhankelijk van de soort ingreep, een antibioticumzalf in het oog en een oogverband en/of een oogdop.
 • U gaat naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer).
 • Als u wakker bent, haalt een verpleegkundige van de dagbehandeling operatiekamers (DOK) u op.
 • De verpleegkundige vraagt u naar de pijnscore. U kunt dit aangeven met een cijfer. De 0 wil zeggen dat u geen pijn heeft en 10 betekent de ergste pijn die u zich voor kunt stellen. Bij de behandeling van pijn is het belangrijk dat de pijn acceptabel is voor de patiënt. De pijn is acceptabel als:
  •  u het acceptabel vindt
  • u er niet door belemmerd wordt
  • de pijnscore kleiner of gelijk is aan 4.
 • Zodra uw toestand het toelaat, mag u starten met drinken en eten. Afhankelijk van de ingreep en hoe u zich voelt, wordt bepaald hoe laat u met ontslag kunt. Gemiddeld is dit zo’n twee uur nadat u van de verkoever terug bent op de dagbehandeling. De zaalarts komt bij u langs.

Mocht u om medische redenen niet naar huis kunnen, dan wordt u overgeplaatst naar een andere afdeling. Afhankelijk van uw situatie mag u dezelfde dag of de dag daarna met ontslag. Als de dagbehandeling eerder sluit dan dat u naar huis kunt, wordtu overgeplaatst naar een andere afdeling en gaat u van daaruit naar
huis. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u daar in overleg met uw behandelend oogarts na de operatie weer mee beginnen.

Nazorg
Als u naar huis gaat, krijgt u informatie over de nazorg, een recept voor oogdruppels en/of oogzalf en een controleafspraak voor de volgende dag. Wilt u bij uw verwijzend oogarts op controle, maak dan zelf een afspraak. In dit geval krijgt u een brief mee om aan uw oogarts te overhandigen. Haal de oogmedicatie, als dat mogelijk is, nog dezelfde dag op bij de apotheek. Het oogverband mag u de ochtend van de operatie verwijderen. Het mag iets rood verkleurd zijn. Bewaar de plastic oogdop voor ‘s nachts.
Mocht u naar huis gaan zonder geplast te hebben, dan is het noodzakelijk dat u dit binnen zes uur na het begin van de ingreep alsnog doet. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde telefoonnummer: 024 - 361 67 00.


Operatie met opname op een afdeling

U krijgt telefonische of schriftelijk bericht, wanneer u verwacht wordt. Voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Meer informatie over deze afdeling hoort u zodra u de exacte datum en tijdstip krijgt.

lees meer

Operatie met opname op een afdeling

U krijgt telefonische of schriftelijk bericht, wanneer u verwacht wordt.
Voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Meer informatie over deze afdeling hoort u zodra u de exacte datum en tijdstip krijgt.

Voorbereiding

 • De medicijnen: de anesthesioloog bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Indien u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt door gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.
 • Indien u acryl- of gelnagels heeft, dient u deze voor de operatie van de wijsvinger te laten verwijderen
 • Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.
 • Gebruikt geen nagellak en/of make-up.
 • Tot 8 uur voor een operatie of onderzoek mag u normale voeding eten.
 • Tot 2 uur voor een operatie of onderzoek mag u nog waterige vloeistoffen drinken: water, koffie en thee (zonder melk, maar suiker mag wel), sap zonder pulp en aanmaaklimonade of frisdrank. Het is om meerdere redenen aan te raden dit ook echt te doen
 • Eventuele medicijnen mag u zelfs tot 1 uur voor een operatie of onderzoek met enkele slokjes water innemen.

Opnamedag

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling.
 • Er vindt een intake gesprek plaats met een verpleegkundige en u krijgt informatie over het verdere verloopt van de opname
 • Indien nodig vindt er aanvullend een oogheelkundig onderzoek door de zaalarts plaats.
 • Op de afdeling wordt gemengd verpleegd (dames en heren op een kamer)
 • Meenemen:
  • Pyjama
  • Kamerjas
  • Sloffen
  • Toiletartikelen
  • Medicijnen (als u deze gebruikt)

Na de operatie

 • Na de operatie krijgt u een antibioticumzalf in het oog en een oogverband en een oogkapje.
 • U gaat naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer)
 • Als u wakker bent wordt u door een verpleegkundige van de afdeling opgehaald.
 • De verpleegkundige vraagt u regelmatig naar de pijnscore. U kunt dit aangeven met een cijfer. De 0 wil zeggen dat u geen pijn heeft, en een 10 betekent de ergste pijn die u zich voor kunt stellen.

Bij de behandeling van pijn is het belangrijk dat de pijn acceptabel is voor de patiënt.
de pijn is acceptabel als:

 • U het acceptabel vindt.
 • U er niet door belemmerd wordt.
 • De pijnscore kleiner of gelijk is aan 4.

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt kunt u in overleg met uw behandelende oogarts hier weer mee beginnen.

Dag na de operatie

 • Indien u de nacht na de operatie op de afdeling blijft, wordt ’s ochtends uw oog op de polikliniek oogheelkunde onderzocht.
 • Uw oog wordt door een verpleegkundige gedruppeld en/of gezalfd.
 • Over het algemeen gaat u de dag na de operatie naar huis.

Nazorg

Als u naar huis gaat krijgt u informatie over de nazorg, een vervolgafspraak en een recept voor oogmedicatie.

 • Medewerkers
 • Intranet