Patiëntenzorg Behandelingen Oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

Een oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u deze aan de arts of de verpleegkundige stellen.


Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor intercollegiaal overleg
(024) 361 5104

Over de behandeling


Oproep

U krijgt telefonisch en/of schriftelijk bericht over de operatiedatum. Wanneer u na het ontvangen van dit bericht nog vragen heeft, kunt u bellen met de opnameplanning: (024) 361 67 00, keuze 4.

lees meer

Oproep

U krijgt telefonisch en/of schriftelijk bericht over de operatiedatum. Wanneer u op een later tijdstip nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de opnameplanning, telefoonnummer: 024 - 361 67 00, keuze 4.
Voor meer informatie over de wachttijden van uw operatie of behandeling, verwijzen we u naar de pagina van de afdeling Oogheelkunde. Kies daar voor ‘wachttijden oogheelkunde’.


Voorbereiding

U kunt een aantal dingen doen om u voor te bereiden op de operatie.  

lees meer

Voorbereiding

Voorbereiding

 • Heeft u de dagen voor de ingreep koorts, griep of een rood oog, geef dit dan door.
 • Zorg dat u pijnstillers (paracetamol) in huis heeft voor eventuele pijnklachten na de operatie.
 • Schrijf eventuele vragen van tevoren op, zodat u deze bij de hand heeft.
 • Neem contact op als er iets wijzigt in uw gegevens.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan vóór de operatie met uw oogarts. In overleg wordt dan besloten of u hier tijdelijk mee moet stoppen of dat u kunt doorgaan. De meest gebruikte medicijnen die bloedverdunnend werken zijn:
  • Aspirine (ascal, acetylsalicylzuur)
  • Marcoumar (fenprocoumon)
  • Sintrom (acenocoumarol)
  • Naproxen (naprosyne)
  • Plavix (clopidogrel)
  • Persantin (dipyridamol).

​Stop alleen met deze medicijnen na overleg met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met de verpleegpost van de polikliniek Oogheelkunde: (024) 361 67 00, keuze 2.

 • Gebruik geen make-up of crème rond uw ogen op de dag van de operatie.

Meenemen

 • Afsprakenkaart
 • Uw medicijnpaspoort en de medicijnen (in originele verpakking), ook eventuele oogdruppels voor contactlensdragers: lenzendoosje en vloeistof.
 • Neem geen waardevolle spullen mee, ook geen sieraden. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk bij vermissing of diefstal.

Na de operatie

 • De ochtend na de operatie mag u zelf uw verband verwijderen. Het verband kan rood verkleurd zijn.
 • Meestal start u de dag na de operatie met het druppelen of zalven van het geopereerde oog. Hier begint u ’s ochtends mee. Soms levert het zelf druppelen/zalven problemen op, met name vlak na de operatie. Regel daarom vooraf wie uw oog gaat druppelen of zalven, bijvoorbeeld uw partner, buren of de thuiszorg. Komt de thuiszorg om te druppelen of zalven? Vraag dan bij de apotheek om de to-do lijst voor de thuiszorg.

Locatie

De operatie kan op verschillende locaties plaatsvinden.

 • Deze locatie vindt u via route 798.

  lees meer


  Opname op de operatiekamer

  Voorbereiding
  Op de dag vóór de operatie neemt u na 9.00 uur contact op met de afdeling opnameplanning 024 - 361 67 00, keuze 4. U hoort dan op welk tijdstip u de volgende dag verwacht wordt. De mogelijkheid bestaat dat u om 7.30 uur aanwezig moet zijn. Wanneer de operatie op maandag gepland is neemt u hierover op de vrijdag vóór de operatiedag contact op.

  Het is verstandig begeleiding en vervoer te regelen voor de dag van de operatie en de dag daarna voor de controle op de polikliniek. Soms is de controle niet nodig, bijvoorbeeld bij een ooglidcorrectie, een behandeling met Triamcinolon en een behandeling met Avastine. 

  Dag van de operatie/ingreep

  • U hoeft niet nuchter te komen. Eet en drink bij voorkeur licht verteerbare producten.
  • Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.
  • Draag makkelijk zittende kleding.
  • Draag geen sieraden en geen make-up.
  • Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.
  • Veiligheid: rondom uw operatie zijn diverse controlemomenten ingebouwd. Vlak voordat de operatie van start gaat, neemt het gehele operatieteam een zogenaamde “time out”. Tijdens deze controlemomenten worden onder andere uw naam, geboortedatum en het te opereren oog gecontroleerd. Tevens wordt het oog dat geopereerd wordt, gemarkeerd met een pijl op uw voorhoofd.
  • Reken op een verblijf van gemiddeld twee uur.

  Operatie/ingreep
  U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de dagbehandeling operatiekamers (DOK), route 798. (via de hoofdingang te bereiken)
  Voor de ingreep dient de verpleegkundige oogdruppels toe. U wordt geopereerd onder plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de soort ingreep wordt uw oog verdoofd met druppels, eventueel aangevuld met een plaatselijke verdoving naast het oog. Nadat de huid is gedesinfecteerd wordt het operatiegebied afgedekt met steriele doeken. De ingreep is meestal pijnloos. Als u toch pijn ervaart, kunt u dit aan de arts melden. Geef het ook aan als u het benauwd krijgt onder de steriele doeken.

  Na de operatie/ingreep
  U krijgt, afhankelijk van de soortingreep, een antibioticumzalf in uw oog,oogverband en/of een oogdop.
  De verdoving is na ongeveer vier uur uitgewerkt. Krijgt u daarna pijnklachten? Neem dan een à twee tabletten paracetamol van 500 mg in. Dit kunt u, als dat nodig is,na vier uur herhalen. U mag maximaal zes tabletten per 24 uur innemen. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, kunt u daar in overleg met uw behandelende oogarts weer mee beginnen.

  Nazorg
  Als u naar huis gaat, krijgt u informatie over de nazorg: telefoonnummers, een vervolgafspraak en een recept voor oogmedicatie. Hiermee start u de ochtend na uw operatie. Haal de oogmedicatie, als dat mogelijk is, nog dezelfde dag op bij de apotheek. Wilt u bij uw verwijzend oogarts op controle, maak daar dan zelf een afspraak. In dit geval krijgt u een brief mee om aan uw arts te overhandigen. Het oogverband mag u de ochtend na de operatie verwijderen. Het mag iets rood verkleurd zijn. Bewaar de plastic beschermende oogdop voor ‘s nachts.


Operatie via C53

Hier treft u informatie als uw operatie plaatsvindt via een opname op C53(routenummer 736).

lees meer

Operatie via C53

Voorbereiding

Op de dag vóór de operatie neemt u na 9.00 uur contact op met de afdeling opnameplanning (024) 361 67 00, keuze 4. U hoort dan op welk tijdstip u de volgende dag verwacht wordt. De mogelijkheid bestaat dat u om 7.15 uur aanwezig moet zijn. Als de operatie op maandag gepland is, neem dan de vrijdag vóór de operatie contact op. Het is verstandig om voor 2 dagen begeleiding en vervoer te regelen: voor de dag van de operatie en voor de controle op de polikliniek op de dag daarna (route 400, telefoonnummer: (024) 361 67 00).
Wordt u op vrijdag geopereerd en is de controle op zaterdag? Kom dan via de hoofdingang naar de polikliniek. Ingang west is in het weekend gesloten. Soms is controle niet nodig, bijvoorbeeld bij een ooglidcorrectie, een behandeling met Triamcinolon en een behandeling met Avastine.

Dag van de operatie/ingreep

 • U hoeft niet nuchter te komen. Eet en drink bij voorkeur licht verteerbare producten.
 • Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.
 • Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.
 • Gebruik geen nagellak en/of make-up, draag geen sieraden.
 • Op de afdeling wordt gemengd verpleegd (dames en heren op een kamer).
 • Veiligheid: rondom uw operatie zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat de operatie van start gaat, neemt het gehele operatieteam een zogenaamde “time out”. Tijdens de controlemomenten wordt uw naam, geboortedatum en het te opereren oog gecontroleerd. Bij een van die momenten markeren we het oog dat geopereerd wordt met een pijl op uw voorhoofd.

Meenemen, voor het geval er een medische reden is dat u in het ziekenhuis moet overnachten:

 • Kamerjas
 • Pyjama
 • Sloffen
 • Toiletartikelen
 • medicijnen die u gebruikt

Operatie/ingreep

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op C53 (routenummer 736). Een verpleegkundige geeft u informatie over het verloop van de dag. Voor de ingreep krijgt u een operatiejasje aan. Ook starten we met de voorbereidende oogdruppels. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

Na de operatie/ingreep

Na de operatie haalt een verpleegkundige van uw afdeling u op. U krijgt, afhankelijk van de soort ingreep, een antibioticumzalf in uw oog, een oogverband en/of een oogdop.

Pijnscore

De verpleegkundige vraagt u regelmatig naar de pijnscore. U kunt dit aangeven met een cijfer. De 0 wil zeggen dat u geen pijn heeft en 10 betekent de ergste pijn die u zich voor kunt stellen. Bij de behandeling van pijn is het belangrijk dat de pijn acceptabel is u.
De pijn is acceptabel als:

 • u het acceptabel vindt
 • u er niet door belemmerd wordt
 • de pijnscore kleiner of gelijk is aan 4

De zaalarts komt bij u langs. Afhankelijk van de ingreep en hoe u zich voelt, bepaalt de arts hoe laat u naar huis kunt. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, kunt u daar in overleg met uw behandelend oogarts weer mee beginnen.

Nazorg

Als u naar huis gaat, krijgt u informatie over de nazorg, een recept voor oogdruppels en/of oogzalf en een controleafspraak voor de volgende dag. Gaat u bij uw eigen oogarts op controle? Maak dan zelf een afspraak.
Haal de oogmedicatie, als dat mogelijk is, nog dezelfde dag op bij de apotheek.
Het oogverband mag u de ochtend na de operatie zelf verwijderen. Het mag iets rood verkleurd zijn. Bewaar de plastic beschermdop voor ‘s nachts.

 • Medewerkers
 • Intranet