Patiëntenzorg Behandelingen Wat is wondverzorging met negatieve druktherapie (PICO)

Wat is wondverzorging met negatieve druktherapie (PICO)?

Bij sommige wonden gebruiken we negatieve druktherapie om de doorbloeding in de wond te verbeteren. Hierdoor geneest de wond sneller. lees meer

Wat is wondverzorging met negatieve druktherapie (PICO)?

Bij kleine wonden die weinig vocht lekken, gebruiken we negatieve druktherapie om de doorbloeding in de wond te verbeteren. Hierdoor geneest de wond sneller. We plaatsen een plakkend schuimverband op de wond en sluiten daar een pompje op aan. Dit pompje zuigt continu lucht en overtollig wondvocht weg. Hierdoor ontstaat een negatieve druk in de wond. Het overtollig wondvocht komt terecht in het schuimverband dat op de wond is aangebracht. Na het aanbrengen van het schuimverband en aansluiten van het pompje kunt u een licht trekkend gevoel ervaren. Bij de meeste mensen verdwijnt dit gevoel na 10 minuten.

Schuimverband met pompje

Aanbrengen wondverband en pomp

Onze wondconsulent of verpleegkundig specialist brengt de eerste keer het verband en de pomp aan. Ook bepaalt hij/zij hoe vaak het verband moet worden verwisseld. Als het nodig is regelen we dat een thuiszorgverpleegkundige de zorg thuis voor u voortzet. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de wondconsulent of verpleegkundig specialist van het Radboudumc.

1. We verwijderen het schutblad en brengen het schuimverband aan.  
2. We strijken het schuimverband glad. 
3. We koppelen de slang vanuit schuimverband aan het pompje.  
4. We zetten het pompje aan met de oranje knop. Het verband zuigt zich vacuüm en gaat hard aanvoelen.
5. Als het nodig is plakken we foliestrips aan de zijkanten van het schuimverband. Bijvoorbeeld als het verband op een plek komt waar het makkelijk los kan laten.
6. Het schuimverband is aangebracht.  

Verwisselen van het wondverband

Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht wordt het verband 1 of 2 keer per week verwisseld. Dit kan op de polikliniek gebeuren of bij u thuis door de thuiszorgverpleegkundige. Sommige mensen ervaren het verwisselen van het verband als gevoelig. Dit is afhankelijk van uw algehele conditie, de plaats en ernst van de wond en het type wond.

A: Het wondvocht raakt de randen van het verband niet, het verband is goed geplaatst.
B: Het wondvocht raakt de drainopening, het verband moet vervangen worden. 
C. Het wondvocht raakt de plakranden van het verband, het verband moet worden vervangen.

 

Let op de volgende zaken

Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts, wondconsulent of verpleegkundig specialist:
 • De pijn wordt erger.
 • De kleur en samenstelling van het wondvocht verandert sterk. Bijvoorbeeld wanneer het heldere wondvocht troebel wordt.
 • U ziet bloed onder het schuimverband.
 • De wond ruikt sterker dan voorheen.
 • U krijgt hoge koorts (boven 38,5 C).
 • U ziet zwelling of roodheid rondom de wond.
 • Het verband lekt (bel eerst de thuiszorgverpleegkundige als deze betrokken is).
 • Het pompje geeft een alarmmelding die u niet kunt oplossen (bel eerst de thuiszorgverpleegkundige als deze betrokken is).

Aandachts­punten en alarm­meldingen van het pompje

Tijdens de behandeling met negatieve druktherapie moet u met een aantal dingen rekening houden. lees meer

Aandachts­punten en alarm­meldingen van het pompje

 • Het pompje werkt een week op een batterij. Stopt de pomp eerder? Probeer dan de batterij te vervangen en het pompje weer te activeren. U krijgt batterijen meegeleverd. 
 • Plaats het pompje tijdens het slapen op een veilige plaats zodat het niet van een tafel of kastje kan vallen.
 • Zorg dat het pompje niet nat wordt.
 • Met het schuimverband kunt u (kort) douchen, want dit is waterdicht. Maar de pomp moet u wel loskoppelen. Schroef de slangverbinding los en leg de pomp op een veilige plaats. Laat de slang tijdens het douchen afhangen zodat er geen water in kan lopen. Druk op de oranje knop om de therapie te pauzeren. Sluit na het douchen de 2 helften weer aan elkaar. Strijk het verband glad zodat er geen plooien zijn die luchtlekken kunnen veroorzaken. Druk op de oranje knop om de therapie opnieuw te starten. Het groene lampje begint te knipperen om aan te geven dat de pomp weer start met de therapie.
 • Kijk bij ‘Alarmmeldingen’ als het pompje een signaal afgeeft.

Alarmmeldingen van het pompje

Het pompje bevat enkele lampjes en een oranje knop die aangeven als het pompje goed werkt, maar ook er iets mis is. U kunt proberen het probleem zelf te verhelpen als er zich iets voordoet. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de wondconsulent, verpleegkundig specialist of uw thuiszorgverpleegkundige. Als het nodig is, kunnen zij contact opnemen met de leverancier van de pomp.

Goed werkende pomp
Wanneer het pompje goed werkt, knippert een groen lampje op de bovenkant van het apparaat. Het verband moet er licht gekreukt uitzien en stevig aanvoelen.


Laag batterijvermogen
Er knippert een oranje lampje boven het batterijpictogram wanneer de batterijen vervangen moeten worden. Wanneer het begint te knipperen, werkt het pompje nog minder dan 24 uur. Kort voor de batterijen het helemaal begeven zullen het oranje en groene lampje samen knipperen. Om de batterijen te vervangen drukt u op de oranje knop, zodat de therapie pauzeert. Vervang de batterijen en druk opnieuw op de oranje knop om de therapie opnieuw te starten.

Lekalarm
Wanneer het pompje een lek constateert, knippert het oranje lampje en schakelt het pompje gedurende 1 uur de pauzestand in. Probeer de oorzaak van het lek te achterhalen en op te lossen: strijk het verband en de strips glad om alle plooien waardoor lucht in het systeem kan komen te verwijderen. Druk op de oranje knop om de therapie opnieuw te starten. Het groene lampje zal knipperen terwijl het pompje de therapie probeert te hervatten. Als er nog een luchtlek is, begint het oranje lampje na ongeveer 30 seconden te knipperen. Strijk nogmaals het verband en de strips glad en druk weer op de oranje knop. Als er geen lek meer is, blijft het groene lampje knipperen. Neem contact op met uw behandelaar als u het probleem niet zelf kunt verhelpen.

Automatische uitschakeling
De pomp stopt na 7 dagen automatisch met werken. Alle lampjes zijn dan uitgeschakeld. Als het nodig is, brengt de wondconsulent, verpleegkundig specialist of thuiszorgverpleegkundige dan een nieuw pompje en schuimverband aan.    

Controleafspraken

U komt regelmatig voor controle op het wondspreekuur. Neem bij de controleafspraken altijd het pompje en schuimverband mee. Hoeveel tijd er tussen de controles zit, hangt af van het genezingsproces.


Hoe lang duurt de behandeling?

De therapie werkt het beste als het schuimverband en de pomp 24 uur per dag aangesloten zijn. De duur van de behandeling hangt af van een aantal factoren. lees meer

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling hangt af van:
 • het type en de ernst van de wond
 • het genezingsvermogen van uw lichaam
 • de oorzaak van de wond
 • of u medicijnen gebruikt
 • eventuele andere aandoeningen zoals diabetes
 • het doel van de behandeling en het gewenste resultaat.
De therapie werkt het beste als het drukverband en de pomp 24 uur per dag aangesloten zijn. De wondconsulent of verpleegkundig specialist controleren regelmatig of de therapie nog nodig is of bijgesteld moet worden.
 

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer

Verpleegafdeling Hoofd-Hals­chirurgie

De verpleegafdeling behandelt patiënten van de specialismen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet