Patiëntenzorg Behandelingen Poliklinische behandeling Heelkunde

Over de behandeling

In overleg met uw behandelend arts maakt u een afspraak op de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Op de polikliniek Heelkunde krijgt u een kleine operatie onder plaatselijke verdoving.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Bereikbaar van 08:00-17:00uur

(024) 361 38 08

Voorbereiding

Voor de behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt op de dag van de ingreep normaal eten en drinken. Meld het als u overgevoelig bent voor jodium of als u bloedverdunners gebruikt. lees meer

Voorbereiding

 • Voor de behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt op de dag van de ingreep normaal eten en drinken.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, meldt u dit van tevoren aan de arts.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, meldt u dit van tevoren bij de arts.

Verloop van de behandeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Heelkunde. lees meer

Verloop van de behandeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Heelkunde. Een verpleegkundige neemt u vervolgens mee naar de behandelkamer waar u zich uitkleedt en plaatsneemt op de behandeltafel.
Het betreffende deel van de huid wordt gedesinfecteerd met jodium en afgedekt met een groen laken. Vervolgens spuit de arts een verdovende vloeistof in.
Na de ingreep hechten we de wond. Als het nodig is, plaatsen we een drain (slangetje) voor de afvoer van wondvocht. De wond wordt afgedekt met een verband.
De behandelend arts vertelt u vóór de behandeling wat er precies gaat gebeuren, maar u kunt ook tijdens de operatie vragen stellen.
 

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. lees meer

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd. De plek waar u geopereerd wordt, wordt verdoofd door middel van meerdere prikken (vergelijkbaar met tandarts verdoving). Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn.

Soms wordt deze vorm van anesthesie gecombineerd met sedatie. Om een gedeelte van uw lichaam te verdoven, injecteert de anesthesioloog een verdovend middel rond de zenuwen die op pijn reageren. Meestal zijn de zenuwen die ander gevoel en bewegen mogelijk maken ook tijdelijk uitgeschakeld.

Bijwerkingen

Onvoldoende pijnstilling
Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. Als het mogelijk is, krijgt u dan extra verdoving. Helpt dat niet, dan kiest de anesthesioloog samen met u een andere vorm van anesthesie. Bijvoorbeeld extra pijnstillers of algehele anesthesie.

Na de operatie
Het is normaal dat u na de behandeling tintelingen voelt in uw arm of been. Dit komt meestal omdat de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. Ook kan het zijn dat de zenuw door de verdoving wat geïrriteerd is geraakt.

Toxische reacties
Tijdens of na het aanbrengen van de verdovingsvloeistof kan een deel hiervan in uw bloed terechtkomen. Dit merkt u door een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, oorsuizen of een onrustig gevoel.

Na de verdoving

Als de verdoving is uitgewerkt krijgt u langzaam weer gevoel terug. Uw wond gaat geleidelijk aan pijn doen. Hiervoor kunt u pijnstillers innemen.


Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Na de behandeling

We raden u aan om vooraf vervoer en begeleiding naar huis te regelen. Bij pijn kunt u paracetamol innemen. lees meer

Na de behandeling

We raden u aan om vooraf vervoer en begeleiding naar huis te regelen.
Na ongeveer 2 uur is de verdoving uitgewerkt. Bij pijn kunt een tablet paracetamol (500mg) innemen. Lees goed de bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie voor u in. Als het nodig is, kunt u om de 6 uur één tablet nemen. Neem niet meer dan 4 tabletten per 24 uur.
 

Nazorg

Eenmaal thuis moet u rekening houden met een aantal zaken. lees meer

Nazorg

 • De behandelend arts vertelt u of u zelf het verband of de pleister kunt verwijderen, of dat dit op de polikliniek moet gebeuren.
 • De verpleegkundige geeft u uitleg over de wondverzorging.
 • Bij een ingreep aan de arm is het soms nodig een mitella te dragen. Als u aan het been of de voet bent geopereerd, moet u het been soms hoog leggen. Hier kunt u een kussen voor gebruiken.
 • Van de behandelend arts hoort u wanneer u weer kunt douchen of baden.
 • Er wordt voor u een controle afspraak gemaakt.
 • Tussen de 5e en 14e dag na de ingreep worden de hechtingen verwijderd. Dit kunt u door uw huisarts laten doen of eventueel door een verpleegkundige in het Radboudumc.
 • Als er weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek, is de uitslag na  ongeveer 2 weken bekend. De behandelend arts neemt contact met u op over de bevindingen.

Contact opnemen

In de onderstaande gevallen moet u contact opnemen met de polikliniek Heelkunde. Ook kunt u altijd bellen als u nog vragen heeft of als u zich ongerust maakt. We stellen ook uw huisarts van de ingreep op de hoogte. Bij klachten of vragen kunt u ook contact met hem of haar opnemen.
 • als er een flinke zwelling optreedt
 • als de pijn in plaats van minder, erger wordt
 • als er bloed door verband of pleister lekt
 • als uw lichaamstemperatuur meer is dan 38,5 C
 • als de drainfles niet meer vacuüm is
 • als de drainfles volloopt tot meer dan 300 ml wondvocht

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo spoedig mogelijk de polikliniek Heelkunde. We maken dan, als dat mogelijk is, direct een nieuwe afspraak.
 • Medewerkers
 • Intranet