Patientenzorg Behandelingen Prednison bij huidziekte

Over prednison

Prednison behoort tot de corticosteroïden, een groep geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met de hormonen die in het lichaam zelf worden aangemaakt door de bijnieren (bijnierschorshormonen). Prednison werkt onder andere ontstekingsremmend en onderdrukt het afweersysteem.

lees meer

Over prednison

Prednison behoort tot de corticostero├»den, een groep geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met de hormonen die in het lichaam zelf worden aangemaakt door de bijnieren (bijnierschorshormonen). Prednison werkt onder andere ontstekingsremmend en onderdrukt het afweersysteem. Prednison wordt bij veel verschillende  ontstekingsziekten gebruikt. Prednison werkt in het algemeen snel (vaak al binnen enkele dagen).

Wanneer prednison?

Bij verschillende huidaandoeningen (zoals bijvoorbeeld eczeem, blaarziekten, auto-immuunziekten en allergische reacties) kan prednison als behandeling voorgeschreven worden. De dosering die u krijgt voorgeschreven is meestal afhankelijk van het soort aandoening dat u heeft, de ernst van de aandoening en uw gewicht. Prednison is verkrijgbaar in tabletten van 5 mg en soms kan de apotheek capsules met een andere dosering maken.

Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk een aantal dingen te weten over het gebruik van Prednison.

lees meer

Belangrijk om te weten

Het is mogelijk dat door het gebruik van prednison uw bijnieren zelf minder bijnierschorshormoon gaan produceren en dat uw lichaam afhankelijk wordt van de prednison. Dit hangt samen met de dosering en de duur van het prednisongebruik. Het is daarom belangrijk dat u nooit zelf de dosis van de prednison verandert, maar dit altijd overlegt met uw voorschrijvend arts. Bij langdurig gebruik van prednison is het noodzakelijk de dosering geleidelijk aan af te bouwen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Ontwenningsverschijnselen door te snel afbouwen van prednison zijn: hoofdpijn, braken, misselijkheid, diarree, koorts, een daling van de bloeddruk of bewustzijnsdaling. Het is belangrijk om bij deze klachten direct contact op te nemen met een arts en te vermelden dat u prednison (heeft) gebruikt. Wanneer u langer dan een maand prednison heeft gebruikt kunnen deze klachten ook na het stoppen nog tot ongeveer een jaar later optreden. Ontwenningsverschijnselen treden niet op wanneer u behandeld wordt met een korte stootkuur prednison.

Bij stressvolle situaties voor uw lichaam, zoals ziekte met koorts of een operatie, heeft het lichaam tijdelijk meer prednison nodig. Overleg een dergelijke situatie altijd direct met een arts.

Het is belangrijk om elke (tand)arts bij wie u onder behandeling bent te informeren over uw prednisongebruik en andere medicijnen die u gebruikt (ook de medicijnen die u misschien zelf aanschaft zonder recept via bijvoorbeeld een drogist).

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw arts als u zwanger wilt worden of als u onverwacht zwanger bent. Wanneer het noodzakelijk is kan prednison tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding gebruikt worden, maar soms dient de dosering te worden aangepast.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals bij elk geneesmiddel kan prednison bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen hebben we voor u genoteerd.

lees meer

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook prednison bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen worden hieronder genoemd. Een volledig overzicht van deze bijwerkingen vindt u in de bijsluiter (let op: alle bijwerkingen die ooit zijn gemeld worden hierin vermeld).

De bijwerkingen van prednison hangen af van de gebruikte dosering en de behandelduur. Om deze reden schrijft uw arts altijd de laagst mogelijke dosering voor, voor een zo kort mogelijke periode. Bij kortdurend gebruik (stootkuur) is er meestal geen sprake van bijwerkingen. Meldt uw voorschrijvend arts het als u last
denkt te hebben van een bijwerking.

De belangrijkste en meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden zijn:
 • Dikker worden van het gezicht en de romp door een verandering in de vetverdeling en daarnaast ook het makkelijker vasthouden van vocht (meestal niet bij kortdurend gebruik).
 • Gewichtstoename en verhoogde eetlust: probeer erop te letten dat u gevarieerd en niet te veel eet en indien mogelijk aan voldoende lichaamsbeweging doet. Meldt gewichtstoename bij uw arts.
 • Maagklachten.
 • Dunner worden van de huid (bij frequent en/of langdurig gebruik).
 • Verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van infecties.
 • Botontkalking (bij frequent en/of langdurig gebruik): uw voorschrijvend arts kan er soms voor kiezen om bij langdurig gebruik van prednison tabletten voor te schrijven om botontkalking te voorkomen. Zelf kunt u botontkalking helpen te voorkomen door bij langdurige behandeling met prednison te zorgen voor voldoende inname van zuivelproducten (ten minste vier eenheden per dag, bijvoorbeeld melk, kaas of yoghurt), dagelijks lichaamsbeweging (bijvoorbeeld 30 minuten wandelen) en zoveel mogelijk beperken van alcoholgebruik.
 • Spierzwakte.
 • Verandering van stemming of slaapritme.
 • Verhoging van de bloeddruk: uw behandelend arts zal de bloeddruk bij langdurig gebruik van prednison regelmatig meten. Wanneer u al een hoge bloeddruk heeft of andere hart- en/of vaatproblemen heeft (gehad) is het belangrijk dit aan uw voorschrijvend arts te melden.
 • Suikerziekte (diabetes): indien u suikerziekte heeft kunnen de suikers ontregelen (hoger worden). Daarom is het nodig de bloedsuikerwaarde in het bloed vaker te controleren. Binnen twee dagen na het starten van behandeling met prednison moet de bloedsuikerwaarde gecontroleerd worden als u ook suikerziekte heeft. Er kunnen uiteraard redenen zijn die losstaan van de prednison om de bloedsuikerwaarden vaker te bepalen, overleg hierover bij twijfel met uw huisarts. Heel soms kan iemand die met prednison behandeld wordt  suikerziekte krijgen tijdens de behandeling. Het is in het algemeen te adviseren, dus ook als u geen suikerziekte heeft, om tijdens het langdurig gebruik van prednison ten minste eenmaal per drie maanden de bloedsuikerwaarden te laten controleren via de huisarts of uw voorschrijvend arts.
 • Oogklachten: langdurig gebruik van prednison kan soms oogproblemen zoals problemen met de oogzenuw (glaucoom) of staar veroorzaken. Wanneer u op dit moment oogklachten heeft of hier in het verleden voor behandeld bent is het belangrijk om dit te melden aan uw voorschrijven arts. Meld het ook wanneer er oogziekten in de familie voorkomen.