Patientenzorg Behandelingen Remicade bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa bij kinderen

Over de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa wordt veroorzaakt door afwijkingen in de werking van het immuunsysteem. We spreken ook wel van een auto-immuunziekte.

lees meer

Over de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa wordt veroorzaakt door afwijkingen in de werking van het immuunsysteem. We spreken ook wel van een auto-immuunziekte. Dit is een ziekte waarbij het immuunsysteem de lichaamsweefsels niet herkent als lichaamseigen. Het immuunsysteem probeert de lichaamsweefsels onschadelijk te maken, zoals gebeurt met lichaamsvreemde stoffen (bijvoorbeeld ziekteverwekkers). Uit de hand gelopen immuunreacties kunnen felle ontstekingen veroorzaken.

Contact

Kinder Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 44 15

Werking en gebruik van Remicade

Voordat we starten met Remicade is het van belang sluimerende of actieve infecties uit te sluiten of te behandelen. Uw kind krijgt het geneesmiddel via een infuus. Dit vindt plaats op de dagbehandeling van de polikliniek.

lees meer

Werking en gebruik van Remicade

Voorzorgsmaatregelen

Voordat we starten met Remicade is het van belang sluimerende of actieve infecties uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Remicade kan ertoe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom onderzoeken we uw kind op tuberculose voor het starten met de behandeling. Dit gebeurt met een huidtest, bloedtest en een röntgenfoto. 

De werking van Remicade

Remicade (met als werkzame stof infliximab) is een kunstmatig gemaakt antilichaam tegen TNF-a (= eiwit Tumor Necrose Factor-alpha). TNF‐a is een stof (eiwit) die van nature in het lichaam aanwezig is. TNF-a speelt een  belangrijke rol in het ontstekingsproces, het zorgt ervoor dat een ontsteking op gang komt, zodat bijvoorbeeld een bacterie of virus onschadelijk wordt gemaakt. De ontsteking neemt dan weer af. Bij de ziekte van Crohn en ook bij Colitis Ulcerosa houdt TNF‐a de chronische ontsteking in stand.

Antilichamen zijn stoffen die mensen en dieren aanmaken om zich te beschermen tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Antilichamen binden zich specifiek aan (een deel van) de ziekteverwekker en maken de indringer onschadelijk. Remicade bindt zich aan TNF-a in het bloed en op de cellen die TNF-a produceren. Zo maakt Remicade TNF-a onwerkzaam, waardoor de ontstekingen in kracht verminderen en nieuwe ontstekingen worden voorkomen. Daarnaast blijkt Remicade effectief te zijn bij het sluiten van fistels. TNF-a-blokkers behoren tot de zogenaamde biologicals. Ze worden namelijk op biotechnische wijze, door levende cellen, geproduceerd. 

De behandeling met Remicade

Remicade is een geneesmiddel dat we uw kind via een infuus toedienen. Dit vindt plaats op de dagbehandeling van de polikliniek. Het infuus brengen we in de hand of arm van uw kind. Vervolgens loopt het medicijn in een periode van 2 à 3 uur in. Na de toediening blijft uw kind nog 1 uur ter observatie in het ziekenhuis. Daarna mag uw kind naar huis.
 
Er zijn 2 behandelingsvormen: de inductietherapie en de onderhoudsbehandeling. De inductietherapie bestaat uit 3 infusies. De onderhoudsbehandeling vindt in principe om de 8 weken plaats. In overleg met de arts kunt u een afwijkend schema afspreken. Remicade kan ook worden gecombineerd met andere middelen zoals Azathioprine of Methotrexaat.
 

Bijwerkingen

Er zijn verschillende soorten bijwerkingen. Als er al overgevoeligheidreacties optreden bij de behandeling met Remicade, dan gebeurt dit meestal kort na de toediening van het middel. Voor zover bekend kan uw kind TNF-blokkerende middelen veilig gebruiken naast andere geneesmiddelen.

lees meer

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Er zijn verschillende soorten bijwerkingen:
  • Overgevoeligheidsreacties als gevolg van het geven van een infuus of injectie. Overgevoeligheidsreacties als gevolg van een infuus ontstaan over het algemeen doordat uw kind een tijd een extra volume in de bloedbaan krijgt. Het lichaam van uw kind kan hierdoor ‘schrikken’.
  • Reacties als gevolg van overgevoeligheid voor het middel of een van de andere bestanddelen. De meest voorkomende verschijnselen van overgevoeligheidsreacties zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met ademhalen zoals benauwdheid en piepend ademhalen of daling van de bloeddruk.
  • Klachten die het gevolg zijn van een verminderde werking van het immuunsysteem. De behandeling met TNF-a-blokkers kan een verminderde werking van het immuunsysteem veroorzaken. Hierdoor is het lichaam van uw kind vatbaarder voor infecties.
Als er al overgevoeligheidreacties optreden bij de behandeling met Remicade, dan gebeurt dit meestal kort na de toediening van het middel. Een verpleegkundige begeleidt de infusie en controleert op eventuele overgevoeligheidsreacties. Als een overgevoeligheidsreactie optreedt, kan een arts besluiten de infusie te stoppen of het instromen langzamer te laten gaan. Het is bijna nooit nodig om een behandeling met Remicade niet te laten doorgaan.
 
Zeldzame bijwerkingen waar uw kind ook thuis last van kan hebben:
  • Pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken.
  • Gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel.
  • Netelroos of andere tekenen van een overgevoeligheidsreactie zoals huiduitslag en jeuk.
  • Koorts.
  • Kortademigheid.
Neem bij een van deze klachten contact op met de behandelend kinderarts MDL van uw kind. 

Andere geneesmiddelen

Voor zover bekend kan uw kind TNF-blokkerende middelen veilig gebruiken naast andere geneesmiddelen. De combinatie met andere afweeronderdrukkende medicijnen geeft een vergrote kans op (ernstige) infecties. Overleg bij twijfel met de arts.

Contact opnemen

  • Heeft uw kind andere klachten, neem dan contact op met de huisarts. De huisarts kan zonodig met de behandelend arts overleggen.
  • Als u of uw kind nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de polikliniek voor kinderen en jeugdigen. U kunt bellen tussen 8.30 en 12.30 uur naar het verpleegkundig telefonisch spreekuur met telefoonnummer: (024) 361 44 13.


Kinder Maag-, Darm- en Leverziekten

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 788