Patientenzorg Behandelingen Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

Wat is Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation?

Repetitieve Transcranial Magnetic Stimulation is een vorm van magnetische hersenstimulatie waarmee bepaalde hersengebieden meer of minder geactiveerd kunnen worden. Hierdoor verbetert de communicatie tussen de verschillende hersengebieden, waardoor depressieve klachten kunnen verminderen.

lees meer

Wat is Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation?

Repetitieve Transcranial Magnetic Stimulation (‘trans’ = door, ‘cranium’ = schedel) is een vorm van magnetische hersenstimulatie waarmee bepaalde hersengebieden meer of minder geactiveerd kunnen worden. Hierdoor verbetert de communicatie tussen de verschillende hersengebieden, waardoor depressieve klachten kunnen verminderen.

Boven uw hoofd wordt een spoel geplaatst. Door middel van de spoel, waarmee een magnetisch veld wordt opgewekt, worden magnetische pulsen naar het brein gestuurd. Deze pulsen kunnen de juiste delen van de hersenen beïnvloeden, door te stimuleren of dempen. Het effect van rTMS,  op klachten van bijvoorbeeld een depressieve stoornis, is meestal binnen 10 sessies merkbaar.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

Wanneer wordt rTMS toegepast?

rTMS kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij patiënten die niet reageren op medicatie (therapieresistente patiënten).

lees meer

Wanneer wordt rTMS toegepast?

rTMS kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij patiënten die niet reageren op medicatie (therapieresistente patiënten). Ook kan rTMS-therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressieve medicatie willen afbouwen om terugval te voorkomen. De medicatie hoeft niet afgebouwd te worden voordat met deze behandeling wordt gestart. Inmiddels zijn er ook mogelijkheden om rTMS toe te passen bij patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), maar dit doen we nog niet in het Radboudumc.

Voor de behandeling

Op dit moment wordt de rTMS behandeling alleen aangeboden in het kader van het DETECT onderzoek. We voeren eerst een onderzoek uit om te kijken of u geschikt bent om een behandeling te ondergaan.

lees meer

Voor de behandeling

Op dit moment wordt de rTMS behandeling alleen aangeboden in het kader van het DETECT onderzoek. Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier. We voeren eerst een onderzoek uit om te kijken of u geschikt bent om een behandeling te ondergaan. Tijdens dit onderzoek gaan we verder in op uw klachten en nemen we een aantal vragenlijsten af. Als u gehoorproblemen, epilepsie of metalen delen in uw hoofd heeft, kunt u niet behandeld worden met rTMS.

Onderzoeken

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


De behandeling

Tijdens de behandeling voelen de pulsen aan als een klein tikje op uw schedel. Dit komt doordat uw huidspieren samentrekken. De behandeling duurt 4 tot 6 weken en vindt dagelijks van maandag tot en met vrijdag plaats. Iedere sessie duurt ongeveer 30 minuten.

lees meer

De behandeling

Eerst meten we uw hoofd op om de afstand tussen uw oren te meten, maar ook het punt waarop de magneet op uw hoofd geplaatst moet worden. Om deze metingen niet elke sessie opnieuw te hoeven doen draagt u een cap waarop, naast de genoemde punten, het nauwkeurig bepaalde middelpunt van uw hoofd getekend wordt.

De instellingen bij het rTMS apparaat is per individu verschillend. De instellingen voor bepalen we tijdens de behandeling elke week bij u. Dit doen we door de spoel te richten op dat deel van de hersenschors dat zorgt voor de beweging van uw vingers. Er wordt vervolgens een lage puls gegeven aan de spoel. Bij geen reactie wordt dit langzaam opgevoerd tot het punt is gevonden waarop uw duim of vinger gaat bewegen. Dit voelt vreemd, maar doet geen pijn. Nu kan het apparaat ingesteld worden op de voor u geschikte sterkte. Tijdens de behandelingen wordt een ander deel van de hersenschors gestimuleerd waardoor geen duimbewegingen meer voorkomen.

Tijdens de behandeling voelen de pulsen aan als een klein tikje op uw schedel. Dit komt doordat uw huidspieren samentrekken. Het gevoel is vergelijkbaar met een tikje met een vingertop op uw hoofd. De spoel maakt een sterk klikkend geluid. Om uw gehoor te beschermen krijgt u oordopjes. U ligt in een comfortabele stoel. De plaats van de spoel is bij de behandeling aan de linker- of rechterkant van uw hoofd bij uw slaap, ongeveer boven het oor.

Bijwerkingen

rTMS is veilig, en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Bij een gering aantal patiënten (2 tot 4 op de 100) kan een lichte hoofdpijn optreden, meestal van korte duur en voorbijgaande aard en goed te behandelen met bijvoorbeeld paracetamol. In uitzonderlijke gevallen (3 tot 5 op de 1000) kan er zware hoofdpijn optreden. Een zeer zeldzame bijwerking van rTMS is een epileptische aanval. Door goed onderzoek vooraf is dit risico zeer klein.

Duur van de behandeling

De behandeling bestaat uit 25 sessies verdeeld over 8 weken. Elke sessie duurt ongeveer 30 minuten. Aan het begin van elke sessie vragen we naar eventuele bijwerkingen van de vorige sessie. U mag dit ook zelf aangeven. Eventueel nemen we een (hoofd)pijnvragenlijst af. Voor aanvang van de behandeling en na elke 5 behandelsessies wordt er een depressievragenlijst afgenomen. Iedere 2 weken vindt een evaluatie plaats met uw behandelaar om de voortgang en het effect te bespreken.

Depressie

Een depressie kan ertoe leiden dat u nergens meer plezier aan beleeft en dat uw eetlust en/of slaap verstoord raakt.

lees meer

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961