Patientenzorg Behandelingen Scheelziensoperatie Scheelziensoperatie bij kinderen

Over de behandeling

Bij een scheelzienoperatie bij kinderen geldt een aantal specifieke uitzonderingen.

lees meer

Over de behandeling

Als uw kind jonger dan twaalf jaar is, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is uw kind twaalf jaar of ouder dan is behalve uw toestemming ook de toestemming van uw kind zelf nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen. Toestemming kunt u alleen geven nadat de arts u geïnformeerd heeft over, onder andere, de aandoening, mogelijke onderzoeken en behandeling(en), de gevolgen, de mogelijke risico’s en vooruitzichten en eventuele alternatieven. Ook uw kind zelf heeft recht op informatie van de arts, passend bij zijn bevattingsvermogen. Daarentegen heeft de arts ook informatie van u nodig en rekent hierbij op uw volledige medewerking. Met behulp van de informatie die de arts u heeft gegeven, beslist u of u wel of niet toestemt in het onderzoek of de behandeling.

Nuchter
Uw kind moet op de ochtend van de opname nuchter zijn.  Als uw kind niet nuchter is, kan er geen narcose gegeven worden en kan de operatie niet doorgaan. Eten kan namelijk nadelige gevolgen hebben bij narcose. Wel mogen die ochtend de tanden gepoetst worden.

Opname
Op de dag van de operatie wordt u met uw kind op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde Q 0B verwacht. Volg route 790 om deze afdeling te vinden. Onder begeleiding mag één van de ouders of verzorgers met het kind mee naar de operatiekamer. U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij onder narcose is. Vervolgens verlaat u de operatiekamer. U wordt gewaarschuwd als u weer bij uw kind mag op de  verkoeverkamer (uitslaapkamer)en hoort van de oogarts hoe de operatie is verlopen. Daarna wordt u met uw kind weer naar verpleegafdeling Q 0B gebracht.

In de loop van de middag wordt uw kind ontslagen op de verpleegafdeling. Voor u naar huis mag heeft u met uw kind eerst nog een afspraak bij de orthoptist op polikliniek oogheelkunde(route 400). U kunt zich melden bij de verpleegpost. Daarna mag u met uw kind naar huis.