Patientenzorg Behandelingen Schildwachtklierprocedure bij hoofd-halskanker

Voorbereiding

Als u hoofd-halskanker heeft, dan onderzoeken we ook uw hals op lymfeklieruitzaaiingen. Het lymfeklieronderzoek vindt plaats via de schildwachtklierprocedure.

lees meer

Voorbereiding

Als u hoofd-halskanker heeft, dan onderzoeken we ook uw hals op lymfeklieruitzaaiingen. Het ymfeklieronderzoek vindt plaats via de schildwachtklierprocedure.

Eten, drinken en medicijnen

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te komen en mag u uw medicijnen blijven gebruiken.

Kleding en sieraden

We kunnen u vragen om voor het onderzoek kledingsstukken uit te trekken, bijvoorbeeld een hoogsluitende trui of een vest. Sieraden op uw hals of gezicht, gehoorapparaten en gebitsprothesen moeten vlak voor het onderzoek verwijderd worden.

Begeleiding

De radioactieve stof die we toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

De opname

U wordt een dag vóór de operatie opgenomen op de verpleegafdeling, tenzij met u iets anders is afgesproken. Tijdens de opnamedag vinden ook de onderzoeken naar de schildwachtklier plaats.

lees meer

De opname

U wordt een dag vóór de operatie opgenomen op de verpleegafdeling, tenzij met u iets anders is afgesproken.
Tijdens de opnamedag vinden ook de onderzoeken naar de schildwachtklier plaats. Het is heel belangrijk dat u op tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde aanwezig bent in verband met de beperkte houdbaarheid van de radioactieve stof.
 

Het onderzoek

We onderzoeken de ligging van een of meer schildwachtklieren (poortwachterklier of sentinel node).

lees meer

Het onderzoek

We onderzoeken de ligging van een of meer schildwachtklieren (poortwachterklier of sentinel node). De schildwachtklier is een lymfeklier die als eerste vocht en cellen opvangt uit het gebied waar de tumor ligt of lag. Tijdens het onderzoek kunnen we nog niets zeggen over de goed- of kwaadaardigheid van de lymfeklier(en). Tijdens de operatie worden deze lymfeklier(en) verwijderd. In het laboratorium onderzoeken we of de lymfeklieren goed- of kwaadaardig zijn. Het betreft dus een aanvullend onderzoek en geen therapeutische behandeling.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-nanocolloïd gekoppeld aan een fluorescerende stof (indocyanine groen (ICG)). Uw lymfebanen transporteren deze stof en uw schildwachtklier houdt het vast. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

Verloop

Het onderzoek en de behandeling vindt plaats op 1 of 2 opeenvolgende dagen. Bij aanvang van het onderzoek plaatsen we 3 of 4 injecties met de radioactieve stof rond de tumor. Deze injecties kunnen een branderig en pijnlijk gevoel geven. Vervolgens worden foto’s gemaakt. Dit doen we direct na de injecties en 2 tot circa 4 uur na de injecties.
Het maken van de foto’s neemt per keer ongeveer 30 minuten in beslag. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen. We markeren de schildwachtklier(en) met een watervaste stift op uw huid, als we deze zichtbaar hebben gemaakt.
Daarnaast wordt er nog een meting uitgevoerd met een ander apparaat, de gammaprobe. Dit apparaat wordt ook tijdens de operatie gebruikt om de klier(en) op te sporen.

Bijwerkingen

De radioactieve stof veroorzaakt geen bijwerkingen of allergische reacties.

De operatie

De volgende dag wordt u geopereerd, tenzij met u is afgesproken dat u op dezelfde dag geopereerd wordt. We verwijderen dan zowel de tumor in het hoofd-halsgebied als de geïdentificeerde schildwachtklieren

lees meer

De operatie

De volgende dag wordt u geopereerd, tenzij met u is afgesproken dat u op dezelfde dag geopereerd wordt. We verwijderen dan zowel de tumor in het hoofd-halsgebied als de geïdentificeerde schildwachtklieren. Meestal zijn dit meerdere klieren.

Nadat de klieren zijn verwijderd, kan het zijn dat er één of meerdere draintjes aangebracht wordne in uw hals.
Meestal kunt u na één nacht het ziekenhuis weer verlaten. De drain wordt vaak direct verwijderd. Soms moet u hiervoor terugkomen naar de poli.

De klieren worden opgestuurd voor onderzoek onder de microscoop. Het duur een paar dagen voordat de uitslag bekend is. De uitslag bespreken we in het multidisciplinaire team en vervolgens met u. Als er een uitzaaiing in de lymfeklier is gevonden dan heeft u een aanvullende behandeling nodig. Als we geen uitzaaiing aantreffen, dan is een aanvullende behandeling vaak niet noodzakelijk. Of u een aanvullende behandeling nodig heeft, hangt ook af van de uitslag van de tumorverwijdering.