Patiëntenzorg Behandelingen Stamceldonatie Stamceldonatie familiedonor

Over familie stamceldonatie

U bent gevraagd stamceldonor te worden voor uw familielid. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om donor te willen zijn. Het is een intensief en emotioneel traject, een zorgvuldige overweging is daarom bijzonder belangrijk. lees meer

Over familie stamceldonatie

U bent gevraagd stamceldonor te worden voor uw familielid. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om donor te willen zijn. Het is een intensief en emotioneel traject, een zorgvuldige overweging is daarom bijzonder belangrijk. Heeft u vragen of twijfels? Wacht dan niet te lang deze te uiten want wanneer de behandeling eenmaal gestart is, is er voor de patiënt geen weg meer terug.

Voorbereiding voor patiënt en donor

In dezelfde periode dat u start met de donatieprocedure begint uw familielid ook met de voorbereiding op de stamceltransplantatie. Meestal betekent dit dat uw familielid medicijnen krijgt toegediend (chemotherapie) en vaak wordt ook het hele lichaam bestraald. Het doel van deze behandeling is dat het immuumsysteem uitgeschakeld wordt. De behandeling is echter zo zwaar dat niet alleen de zieke cellen maar ook het gezonde beenmerg van de patiënt wordt aangetast. Voor de patiënt is er dan geen weg meer terug. Toediening van uw stamcellen, direct na deze intensieve behandeling is noodzakelijk en levensreddend.

Tijdens de procedure heeft u natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid, maar u kunt normaal leven, werken en van uw hobby’s genieten. Eten en drinken mag gewoon zoals u dat gewend bent. Mocht u onverhoopt ziek worden neem dan contact met ons op.

Emotionele belasting

De emotionele belasting die een donatie van stamcellen met zich mee brengt is niet onbelangrijk. Uw familielid krijgt met een stamceltransplantatie de beste therapie, maar daarmee is niet absoluut zeker dat de ziekte weggaat en wegblijft. Als gevolg van de stamceltransplantatie kunnen infectieziekten optreden, soms met een milde maar soms ook met een ernstig tot dodelijk beloop. Deze en andere complicaties zijn zaken waar u als donor absoluut niets aan kunt doen.

Planning

De periode van informatiegesprek tot aan de werkelijke dag van stamceldonatie (de zogenaamde Workup) varieert van minder dan drie weken tot een aantal maanden. De gemiddelde tijd voor een Workup is zes weken. Het kan gebeuren dat de oorspronkelijke planning gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld wanneer uw familielid een infectie krijgt die eerst behandeld moet worden, of als de voorbehandeling niet voldoende is aangeslagen en er een extra behandeling nodig is. De Workup kan dan uitgesteld of zelfs gestopt worden. De planning verloopt altijd in nauw overleg met u.

Zorgpad familiedonor

De donatieprocedure bestaat uit een donorkeuring, de stamcelafname en een na controle. Alle informatie over de procedure vindt u hier. lees meer

Minderjarige stamceldonoren

Minderjarige donoren worden verwezen naar het UMC Utrecht. De medische keuring, toestemming van de kinderrechter en de stamcelafname worden uitgevoerd door het UMCU. lees meer

Minderjarige stamceldonoren

Minderjarige donoren worden verwezen naar het UMC Utrecht. De medische keuring, toestemming van de kinderrechter en de stamcelafname worden uitgevoerd door het UMCU.

Bij donoren tot 18 jaar vindt geen stamcelafname plaats via de bloedbaan, maar middels beenmergafname. Deze beenmergafname wordt verzorgd door de kinderartsen van het UMCU en vindt ook plaats in het UMCU.

Bloeddonor­schap

Bent u bloeddonor? Dan wordt de bloeddonatie stopgezet tot een half jaar na de stamceldonatie. Wij stellen de bloedbank hiervan op de hoogte.

Onderzoek HLA typering (weefseltypering)

Heeft uw familielid een ernstige ziekte die behandeld kan worden met een stamceltransplantatie? Met dit onderzoek kunnen we vaststellen of u geschikt bent als stamceldonor. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet