Patiƫntenzorg Behandelingen Technisch spreekuur voor schoenaanpassingen en orthesen

Over het spreekuur

We helpen kinderen met loop- of voetproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan door een afwijking van de voeten of spieren. Het spreekuur is bedoeld voor het aanmeten van bijvoorbeeld steunzolen, schoenaanpassingen, orthopedische schoenen, onderbeenspalken of een combinatie van mogelijkheden. lees meer

Over het spreekuur

We helpen kinderen met loop- of voetproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan zijn door een afwijkende stand van de voeten of problemen met de spieren. Het technisch spreekuur is bedoeld voor het bepalen van de aanpassing. Bijvoorbeeld steunzolen, schoenaanpassingen of maatgemaakte orthopedische schoenen of onderbeenspalken. Tijdens deze afspraak kijken we samen met u en uw kind naar de beste technische oplossing voor het voet- of loopprobleem.

Tijdens deze afspraak kunnen we de aanpassing ook aanmeten. Dit houdt in dat we een (gips)afdruk maken van de voet en het onderbeen. Daarnaast bespreken wij met u en uw kind wat de verwachte effecten zijn van de aanpassing op de stand van de voet of op het lopen.

De kinderrevalidatiearts of de physician assistant van uw kind zijn aanwezig bij het technisch spreekuur. Ook zijn de orthopedisch  instrumentmaker of de orthopedisch schoenmaker aanwezig. Dit zijn medewerkers van het bedrijf die op aanwijzingen van de revalidatiearts of de physician assistant de voorziening voor uw kind maakt.
 

Afspraak maken

In overleg met de revalidatiearts of physician assistant van uw kind maakt u een afspraak voor het technisch spreekuur. De afspraken verlopen via het secretariaat van Kinderrevalidatie.

Controle­afspraak

De controle van de voorziening volgt na de afgesproken periode tijdens een controleafspraak met de revalidatiearts of physician assistant. Tijdens deze afspraak beoordelen zij het effect van de aanpassing of orthese.

De voorbereiding

U kunt aan uw kind uitleggen dat we naar zijn of haar voeten gaan kijken. Ook kijken we hoe uw kind loopt. Het kan nodig zijn dat we een afdruk of een gipsafdruk van de voet en het onderbeen maken. lees meer

De voorbereiding

U kunt aan uw kind uitleggen dat we naar zijn of haar voeten gaan kijken. Ook kijken we hoe uw kind loopt. Het kan nodig kan zijn dat we een gipsafdruk van de voet en het onderbeen van uw kind maken. Dit gips halen we direct weer van het been af en is alleen nodig om de exacte vorm, maat en (gecorrigeerde) stand van de voet en het onderbeen te bepalen. Deze afdruk gebruiken we voor het maken van de betreffende voorziening.

Tijdens het spreekuur

Bij het maken van een voorziening voor uw kind gaat het in de meeste gevallen om maatwerk. De afspraak voor het bespreken van het plan en het maken van een gipsmodel duurt tussen de 20 en 30 minuten. Ook volgen afspraken voor tussentijdse passing, het traject en oefenen met de voorziening. lees meer

Tijdens het spreekuur

Het maken van de voorziening voor uw kind is meestal maatwerk. Dit betekent dat we een afdruk van de wenselijke stand van de voet of het onderbeen van uw kind maken. We maken een mal waarmee de instrumentenmaker of de schoenmaker de voorziening specifiek op maat kan maken.

De afspraak voor het bespreken van het plan, het type voorziening en het maken van een gipsmodel of mal duurt tussen de 20 en 30 minuten. Bij deze afspraak is de revalidatiearts of de physician assistant van uw kind aanwezig.

De duur van het aanmeten tot het afleveren van het product is afhankelijk van de werkprocessen en de complexiteit van de voorziening, ook moet u rekening houden met de levertijden van de firma. Bij de eerste afspraak informeren we u  over de duur van het traject. Hierna volgen afspraken voor tussentijdse passing, het traject van opbouwen en oefenen met de voorziening. Soms zijn aanpassingen aan de voorziening noodzakelijk om tot de optimale pasvorm en draagcomfort te komen. Als de voorziening klaar is, volgt nog een afspraak met de revalidatiearts of de physician assistant om de afgesproken doelstelling en de pasvorm te controleren.

Bij passingen en klachten van producten neemt u rechtstreeks contact op met de contactpersoon van de firma OIM.
 

Het team

Het team bestaat uit een orthopedisch instrumentenmaker, orthopedisch schoenmaker en de kinderrevalidatiearts of physician assistant. lees meer

Het team

Het team bestaat uit een orthopedisch instrumentenmaker en orthopedisch schoenmaker, die werkzaam zijn bij de firma OIM. Dit is het bedrijf die de aanpassing of orthese maken. Daarnaast is de revalidatiearts (in opleiding) of de physician assistant van uw kind aanwezig.
 
De revalidatiearts of physician assistant van de afdeling Kinderrevalidatie zorgt ervoor dat kinderen die in aanmerking komen voor het aanmeten van steunzolen, aangepaste schoenen, orthopedische schoenen of orthesen, worden doorverwezen.

De revalidatiearts of physician assistant is aanwezig bij het bepalen van het type voorziening en het aanmeten daarvan. Controle vindt plaats tijdens het gezamenlijke spreekuur. De revalidatiearts of de physician assistant is verantwoordelijk voor de juiste indicatiestelling. Ook bepaalt hij of zij de doelstelling die met de voorziening behaald moet worden. De firma OIM is verantwoordelijk voor de technische uitvoering en de kwaliteit van de voorziening.
 
  • Medewerkers
  • Intranet