Patientenzorg Behandelingen Trommelvliessluiting of ketenreconstructie

Over de behandeling

Bij een trommelvliessluiting, sluit de arts het gaatje in uw trommelvlies met bindweefsel of kraakbeen. Bij een ketenreconstructie plaatst de arts een nieuw gehoorbeentje van kunststof of titanium in uw oor.

Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Onderzoek voorafgaand aan de behandeling

Met de microscoop onderzoekt de arts of er zichtbare afwijkingen zijn aan uw gehoorgang, het trommelvlies of de gehoorbeentjes.

lees meer

Onderzoek voorafgaand aan de behandeling

Met de microscoop onderzoekt de arts of er zichtbare afwijkingen zijn aan uw gehoorgang, het trommelvlies of de gehoorbeentjes. Bovendien meten we via een hoortest (audiogram) uw gehoorverlies. Hierbij kan de KNO-arts zien of de oorzaak van uw slechthorendheid in uw middenoor of binnenoor zit. Het is mogelijk dat u een gaatje (perforatie) in uw trommelvlies heeft, of dat er 1 of meer gehoorbeentjes zijn aangetast. Herhaalde oorontstekingen zijn vaak de oorzaak. Soms is een operatieve sluiting of reconstructie nodig is.

Voor de behandeling

Het kan zijn dat u rond de operatie een antibioticakuur tegen infecties nodig heeft. Als u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum, laat dit dan op tijd weten. De opname vindt plaats op de dag voor de operatie of op de operatiedag zelf. Als we u op de dag zelf opnemen moet u nuchter zijn.

lees meer

Voor de behandeling

Controlebezoek

Een aantal weken voor de operatie nodigen we u uit voor een bezoek aan uw KNO-arts, eventueel in combinatie met een hoortest en/of een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie. Tijdens dit bezoek kunt u vragen stellen aan de KNO-arts.

Antibiotica

Het kan dat u rond de operatie een antibioticakuur tegen infecties nodig heeft. Als u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum, laat dit de arts dan op tijd weten.

Opname

De opname vindt plaats op de dag voor de operatie of op de operatiedag zelf. Meld u op de doorgegeven tijd op de Verpleegafdeling of op de Chirurgische dagbehandeling. Als we u op dezelfde dag opereren, komt u nuchter. Dit betekent dat u 6 uur voor de ingreep niet meer mag eten. Tot 2 uur voor de ingreep mag u nog heldere dranken drinken (water, thee en zwarte koffie). Daarna mag u niets meer hebben. Als u in dagbehandeling geopereerd wordt, gaat u dezelfde dag weer naar huis. Als er is gekozen voor een opname op de verpleegafdeling blijft u 1 nacht in het ziekenhuis.


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383

De behandeling

 • Bij een ketenreconstructie plaatsen we een nieuw gehoorbeentje in uw oor. Eventueel krijgt u na de operatie een drukverband om uw hoofd.

  lees meer


  Ketenreconstructie

  Het is mogelijk dat uw gehoorbeenketen is onderbroken. Deze onderbreking kan tussen hamer en aambeeld zitten of tussen aambeeld en stijgbeugel. Ook kunnen de gehoorbeentjes helemaal ontbreken. Het is niet altijd zeker waar de keten onderbroken is. De gehoorbeentjes zijn namelijk niet helemaal zichtbaar door het trommelvlies heen. Daarom is het nodig dat we eerst uw middenoor inspecteren. Het trommelvlies lichten we op zodat de gehoorbeentjes goed zichtbaar zijn. Als het mogelijk is herstellen we tijdens deze inspectie ook meteen het contact tussen de gehoorbeentjes. Dit doen we door een nieuw gehoorbeentje van kunststof of titanium in uw oor te plaatsen. Deze reconstructie ondersteunen we met zelfoplossend sponsmateriaal.

  Aan het eind van de operatie vullen we de uitwendige gehoorgang met een gaasje. Eventueel krijgt u een drukverband om uw hoofd. Dit mag er de volgende dag weer af. Na de ingreep krijgt u uitleg over hoe de operatie verlopen is. Voordat u met ontslag gaat, bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de anesthesioloog.

 • Trommelvliessluiting

  Sluiting met bindweefsel

  Het gaatje in uw trommelvlies sluiten we met behulp van een bindweefselvliesje. Dit vliesje halen we uit een spier die dichtbij uw trommelvlies ligt. Hiervoor maken we een sneetje binnen uw haarlijn om en halen we dit vliesje weg. Daarna maken we door uw gehoorgang of achter uw oorschelp een toegang naar het middenoor. Dit doen we door het trommelvlies opzij te klappen. De verlittekende randen van het trommelvliesgaatje halen we weg zodat het gaatje over het vliesje heen kan dichtgroeien. Het middenoor vullen we met sponsachtig materiaal. Dit lost binnen enkele weken vanzelf op. Na plaatsing van het vliesje klappen we het trommelvlies terug. Hier bovenop plaatsen we ook weer hetzelfde sponsachtig materiaal.

  Sluiting met kraakbeen

  Soms kiest de arts ervoor om in plaats van bindweefsel dun gesneden kraakbeen te gebruiken. Dit halen we tijdens de operatie uit uw oorschelp of gehoorgang. Aan het eind van de operatie plaatsen we een gaasje in uw gehoorgang. In de meeste gevallen krijgt u na de ooroperatie ook een drukverband om uw hoofd. Dit mag er de volgende dag af. Het gaasje verwijdert de verpleegkundige na 1 week op de polikliniek. Als de hechtingen niet oplosbaar zijn, verwijderen we deze ook. De definitieve genezing duurt 8 weken. Uw gehoor kunnen we pas na die tijd beoordelen.

Na de behandeling

De verpleegkundige verwijdert 1 week na de operatie tijdens de controle het gaasje uit uw uitwendige gehoorgang. De eerste 2 weken na de operatie doet u het rustig aan, daarna kunt u langzaam beginnen met werken. Minimaal 6 weken mag er geen water in uw oor komen.

lees meer

Na de behandeling

Nacontrole

Na 1 week komt u terug voor controle en verwijdert de verpleegkundige het gaasje uit uw uitwendige gehoorgang. Als de hechtingen niet oplosbaar zijn verwijderen we deze. Het effect van de operatie kunnen we pas vaststellen als het oplosbare materiaal is opgelost. Dat duurt ongeveer 8 weken.

Beperkingen na de operatie

Het is belangrijk dat er na de operatie minimaal 6 weken geen water in uw oor komt. Dit houdt in dat u uw haren alleen mag wassen met een kopje op uw geopereerde oor, zodat er geen water in komt. De eerste 2 weken na de operatie doet u het rustig aan, daarna kunt u langzaam beginnen met werken. Uw neus snuiten mag alleen zonder uw neusgaten dicht te knijpen. Daarnaast is het belangrijk om drukverhogende activiteiten zoals tillen, persen en bukken, de eerste 3 weken na de operatie te vermijden.

Resultaat

Over het algemeen blijft (afhankelijk van het formaat van de perforatie) ongeveer 90% van de gesloten trommelvliesgaatjes dicht. De kans op een beter gehoor na trommelvliessluiting of reconstructie van de gehoorbeenketen is afhankelijk van de afwijkingen die we tijdens de operatie vinden. Het resultaat kunnen we pas na ongeveer 8 weken beoordelen.

Complicaties

Bij deze operatie komen bijna geen complicaties voor. Hoewel naast de gehoorbeenketen de aangezichts-, smaakzenuw en het evenwichtsorgaan in het middenoor te vinden zijn, blijkt de kans op schade door de operatie heel klein. In uitzonderlijke gevallen kan schade aan het binnenoor ontstaan waardoor een vermindering van het gehoor of duizeligheid kan optreden. Als er een complicatie optreedt moet de arts de complicatie zo snel mogelijk beoordelen en behandelen.

Het oor

Uw oor bestaat uit het binnenoor, het middenoor en de uitwendige gehoorgang met de oorschelp.

lees meer

Het oor

Uw oor bestaat uit het binnenoor, het middenoor en de uitwendige gehoorgang met de oorschelp. Het middenoor is een ruimte gevuld met lucht waarin zich 3 gehoorbeentjes bevinden:
 • hamer
 • aambeeld
 • stijgbeugel
In het middenoor zitten ook de smaak- en de aangezichtszenuw die grenzen aan het evenwichtsorgaan. Het trommelvlies is de verbinding tussen de gehoorgang en uw middenoor. De stijgbeugel staat in verbinding met het binnenoor. Het binnenoor heeft de vorm van een slakkenhuis en staat in verbinding met uw evenwichtsorgaan. Het geluid geleidt via het trommelvlies, de gehoorbeentjes, het binnenoor en de gehoorszenuw naar uw hersenen.
 • Medewerkers
 • Intranet