Yoga

Bij onze Yoga of  met aandacht bewegen gaat het er om meer in contact te komen met het lichaam en het verschil te gaan voelen tussen een aangespannen spier en een ontspannen spier. Deelnemers gaan gaandeweg meer ontspanning ervaren in het lijf en krijgen handvatten om daar zelf ook iets in te kunnen doen. De module is geïntegreerd in het kliniekaanbod, dus poliklinische deelnemers kunnen aansluiten bij de yoga van de kliniekdeelnemers.

Middels yoga kan iemands zelfvertrouwen, mentale en fysieke belastbaarheid en souplesse verbeteren; het draagt bij aan het opbouwen van een betere conditie en algemeen welbevinden.  Middels yoga leert iemand lichaamssignalen beter op te merken en wordt iemand meer in staat om op deze signalen ook wijs te reageren (rekening houden met grenzen, zich niet overvragen). Er kan meer vertrouwen in het eigen lichaam komen en iemand wordt in staat om tot meer ontspanning in het lichaam en de geest te komen.

Patiëntenzorg Behandelingen Vaktherapie psychomotorische therapie

Over Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. 

lees meer

Over Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten. Klachten zoals somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Bij sombere klachten horen bijvoorbeeld gevoelens van lusteloosheid en gebrek aan energie. Bij angstklachten een heel gespannen lichaam.  De psychomotorische therapeut houdt rekening met deze lichamelijke klachten, maar probeert u ook uit te dagen middels allerlei bewegingsvormen en bijvoorbeeld yoga-oefeningen. Zo doet u weer andere, soms nieuwe ervaringen op die een positieve uitwerking hebben op uw mentale of geestelijke gesteldheid.

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van uw klachten door er op een lichamelijk actieve manier aan te werken. U leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedachten en gevoelens, uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Daarnaast kunt u in de PMT oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past.

De therapie kan bestaan uit:

  • running therapie of spinning voor mensen met depressieve klachten en ook andere psychische klachten,
  • actief of passief leren omgaan met spanning, door sport / spel of ontspanningsoefeningen,
  • leren omgaan met agressie en impulsen,
  • leren herkennen en beter hanteren van stress,
  • beter leren angsten te hanteren,
  • omgaan met grenzen en lichaamssignalen,
  • leren hanteren van eigen krachtige kanten in de omgang met anderen,
  • uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds misgaat.​

Modules


Emotieregulatie

De module emotieregulatie is bedoeld voor mensen die problemen hebben met het ervaren, reguleren en/ of uiten van emoties en voor mensen die moeite hebben met impulscontrole

lees meer

Emotieregulatie

De module is bedoeld voor mensen die problemen hebben met het ervaren, reguleren en/ of uiten van emoties en voor mensen die moeite hebben met impulscontrole. Te denken valt aan mensen die te impulsief reageren waarbij het zelfrespect of respect voor anderen in het geding is en mensen met opgekropte emoties, b.v. bij depressie.

Deze module is een combinatie van theorie en werkvormen uit de psychomotorische therapie (bewegings- en lichaamsgerichte interventies) zodat de aangereikte stof en vaardigheden direct geoefend kunnen worden in een kleine groep. Daarnaast vormen de huiswerkopdrachten een deel van de module. Thema’s die aan bod komen zijn: functies van emoties, lichaamssignalen, het beïnvloeden - en dus reguleren- van spanning en ontspanning en de invloed van levensstijl op emoties. Er wordt een aantal schema’s aangereikt die het plaatsen van emoties en de keuze voor de erop te volgen actie makkelijker maken. Men leert de emotie de baas te blijven.


Runningtherapie

Runningtherapie is een onderdeel van psychomotorische therapie. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij uw psychische klachten.

lees meer

Runningtherapie

Runningtherapie is een onderdeel van psychomotorische therapie. Hierbij gaat het om het therapeutisch toepassen van wandelen, hardlopen of nordic walking als bewegingsvorm bij uw psychische klachten. Het is een aanvullende en ondersteunende vorm van therapie die een goede combinatie vormt met psychotherapie en/of medicatie. Er is altijd overleg tussen uw psychomotorische therapeut en uw behandelaar. Runningtherapie wordt in de vorm van een module aangeboden, wat betekent dat het ook poliklinische patiënten hier aan deel kunnen nemen.


Spinning

Bij Spinning wordt op uw eigen niveau een zekere mate van inspanning opgeroepen die een positieve invloed heeft op uw psychische gesteldheid. lees meer

Spinning

Spinning wordt o.a. ingezet in het kader van Sporten Versterkt (een onderzoek naar de effecten van fysieke inspanning op CGT), maar kan ook tijdens uw klinische opname gevolgd worden (indien geïndiceerd). Bij Spinning wordt op uw eigen niveau een zekere mate van inspanning opgeroepen die een positieve invloed heeft op uw psychische gesteldheid. Dit is ook een onderdeel binnen de Psychomotorische therapie en wordt in modulevorm aangeboden.
Andere modules die binnen de PMT worden aangeboden zijn de Emotieregulatie module en de Yoga module.

Yoga

Bij onze Yoga of  met aandacht bewegen gaat het er om meer in contact te komen met het lichaam en het verschil te gaan voelen tussen een aangespannen spier en een ontspannen spier

lees meer

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van de afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een intakegesprek met één van de therapeuten om te kijken wat voor u, in uw situatie, het meest passend is.

De ruimtes voor psychomotorische therapie zijn te vinden op de -1 verdieping, route 975.


Meer informatie

Via de contactknop komt u bij mijnRadboud. Daar kunt u uw vragen stellen. Heeft u geen mijnRadboud, dan kunt u ons telefonisch bereiken.
(024) 361 35 13
contact
  • Medewerkers
  • Intranet